Publiskai apspriešanai nodod DI plānu

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2018

21.03.2018 13:33

Publiskai apspriešanai tiek nodota Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas (DI) plāna 2017. – 2020. gadam pirmā redakcija.

Saskaņā ar Rīgas plānošanas reģiona Attīstības padomes 2018. gada 16. marta lēmumu Nr. 8 publiskai apspriešanai tiek nodota Rīga plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020. gadam pirmā redakcija.
Rīgas plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plānu izstrādāja Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija SUSTENTO.
Tas ir attīstības plānošanas dokuments, kura mērķis ir radīt priekšnosacījumus bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (FT), bērniem ārpus ģimenes aprūpē un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem (GRT) saņemt nepieciešamos pakalpojumus, paplašinot to iespējas iekļaujošai dzīvei sabiedrībā. Tā galvenais uzdevums ir plānot sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu attīstību un izvietojumu Rīgas plānošanas reģiona pašvaldībās, lai nodrošinātu mērķa grupas personām nepieciešamos atbalsta, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai un novērstu nonākšanu institūcijās.
Publiskā apspriešana notiek no 2018. gada 19. marta līdz 2018. gada 18. aprīlim.
Plāna apspriešanā aicināti piedalīties pašvaldību pārstāvji, sociālo un vispārējo pakalpojumu sniedzēji, nevalstiskās organizācijas, institūcijas un ikviens iedzīvotājs, lai paustu savu viedokli un sniegtu priekšlikumus, ja tādi radušies.
Plašāka informācija pielikumā.