Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai posmā no Krasta ielas promenādes līdz Norupītes aizsargdambim, Ogrē

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2018

09.03.2018 08:37

Ogres novada pašvaldība plāno būvēt gājēju ceļu posmā no Krasta ielas promenādes līdz Norupītes aizsargdambim, Ogrē.

Pamatojoties uz 2012. gada 2. maija Ministru kabineta noteikumu Nr. 309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17. punktu un Ogres novada domes 2013.gada 24.oktobra saistošo noteikumu Nr. 49/2013 “Par apstādījumu apsaimniekošanu Ogres novadā” 20.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota kokaugu ciršana: trīs Parastās kļavas, kur stumbra diametrs ir 40, 25 un 20 cm; viena Parastā priede, kur stumbra diametrs ir 20 cm.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 09.03.2018. līdz 23.03.2018. Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 23.03.2017. Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33.
Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem iespējams Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33 pie Būvvaldes nodaļas vides speciālistes Ivetas Štāles, tālr. 65071172.