Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2013

16.09.2013 14:49

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2013.gada 29.augusta domes lēmumu (protokols Nr.14, 52.§,) publiskajai apspriešanai laika posmā no šī gada 16.septembra līdz 14.oktobrim ir nodota detālplānojuma redakcija nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0449, Ogres pilsētā.

Ar detālplānojumu materiāliem iespējams iepazīties un izteikt savas atsauksmes līdz 14.oktobrim Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības ielā 33, Ogrē, 4. stāva vestibilā pie būvvaldes, pašvaldības administrācijas darba laikā. Detālplānojuma publiskās apspriešanas sanāksme notiks šī gada 8.oktobrī, plkst.17, Ogres novada pašvaldības ēkā Ogrē, Brīvības ielā 33, 3.stāva zālē.
Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās no plkst. 8.30-12.00 un 15.00-18.00, 407.kabinetā, kontaktpersona - Ogres būvvaldes teritorijas plānotājs Uldis Apinis, tālr. 65071178, e-pasts uldis.apinis@ogresnovads.lv