Paziņojums par detālplānojumu publisko apspriešanu

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2013

29.07.2013 08:05

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2013.gada 18.jūlija domes lēmumiem (protokols Nr.11, 6.§, 7.§ un 57.§) publiskajai apspriešanai laika posmā no š.g. 29.jūlija līdz 26.augustam ir nodoti sekojošu detālplānojumu 1.redakcijas:
/pielikums/
/pielikums/
/pielikums/
Ar detālplānojumu materiāliem iespējams iepazīties un izteikt savas atsauksmes par tiem minētajā termiņā Ogres novada pašvaldības administrācijas ēkā, Brīvības ielā 33, Ogrē, 4. stāva vestibilā pie būvvaldes, pašvaldības administrācijas darba laikā. Apmeklētāju pieņemšana notiek pirmdienās, no š.g. 5 augusta, laikā no 8.30-12.00 un 15.00-18.00, 407.kabinetā, kontaktpersona Ogres būvvaldes teritorijas plānotājs Uldis Apinis, tālr. 65071178, e-pasts uldis.apinis@ogresnovads.lv