Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Ogrē, Mālkalnes prospektā

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2013

26.06.2013 13:07

Pamatojoties uz Ogres novada pašvaldības 2013.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.8/2013 ,,Ogres novada apstādījumu apsaimniekošanas noteikumi" 23.punktu, publiskajai apspriešanai tiek nodota 11 zirgkastaņu ar diametru 20; 22; 26; 26; 26; 28; 36; 36; 38; 40 cm ciršana, kas paredzēta objekta ,,Remontdarbu apjomu projekts Mālkalnes prospektam” realizācijas ietvaros.

Projekta ietvaros paredzēts likvidēt esošo sabiedriskā transporta pieturvietu ,,Jaunogres vidusskola" paplašinājumus, to vietā izbūvējot jaunus paplašinājumus. Sabiedriskā transporta pieturvietas projektētas atbilstoši šobrīd spēkā esošajam Latvijas standartam LVS 190-8 ,,Autobusu pieturu projektēšanas noteikumi" ar brauktuves paplašinājumu 2.50.
Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 26.06.2013. līdz 09.07.2013 . Rakstiskas atsauksmes lūdzam iesniegt ( vai nosūtīt pa e-pastu: ogredome@ogresnovads.lv) līdz 09.07.2013. Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33, 202.kabinetā.
Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem iespējams Ogres novada pašvaldībā Ogrē, Brīvības ielā 33, 4.stāvā vai pie Ogres novada pašvaldības komunālās nodaļas vides speciālista Aivara Bigača, tālr.65071172 vai 29478207.