Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu Lauberē

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Publiskās un sabiedriskās apspriešanas > 2013

15.03.2013 15:00

Pamatojoties uz 01.03.13 Madlienas būvvaldes sēdes protokola lēmumu Nr.13, SIA „AGRO VATRANE” , reģ. Nr. 40103320192, juridiskā adrese: "Ozoli 12"-16, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044, tālrunis 26496569, nodod publiskai apspriešanai būvniecības ieceri „Koģenerācijas elektrostacija” , „Zīles”, Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā, zemes gabala kadastra Nr. 7460 001 035.
Būvniecības ieceres projektētājs: SIA „UnioPro” , reģ. Nr. 40103520527, juridiska adrese: A.Dombrovska 45-105, Rīga, LV-1015, tālrunis 25942404.
Informatīvie materiāli par būvniecības ieceri apskatāmi Lauberes pagasta pārvaldē , „Ozolmuiža”, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044, un Madlienas būvvaldē , "Pagastmāja", Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045, laikā no 19.03.13 līdz 16.04.13 darba dienās darba laikā.
Rakstiskas atsauksmes iesniedzamas minētajā laikā (līdz 16.04.13) Lauberes pagasta pārvaldē , „Ozolmuiža”, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044, un Madlienas būvvaldē , "Pagastmāja", Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., LV-5045.
Būvniecības ieceres prezentācija notiks 04.04.13 Lauberes pagasta Kultūras namā, „Ozolmuiža”, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov., LV-5044, plkst. 15.00.
Informāciju par Ogres novada domes sēdes vietu un laiku, kad tiks pieņemts lēmums par būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātiem var saņemt pie atbildīgā sekretāra – Madlienas būvvaldes vadītājas Indras Reiteres.