janvāris, baznīca janvāris, tilts

2012

Paziņojums par publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2012. gada 22. novembra lēmumu (protokols Nr.12,3.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībai „Lāsmalas”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz. apz. 7401-005-0732. Lasīt vairāk

28.12.2012 14:18

Aicina iepazīties ar Jaunatnes lietu stratēģiju 2012. – 2017. gadam (papildināts)

Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija aicina iedzīvotājus būt aktīviem un izteikt savus priekšlikumus Jaunatnes lietu stratēģijas 2012. – 2017. gadam pilnveidei. Lasīt vairāk

05.11.2012 11:44

Paziņojums

Saskaņā ar Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes sniegto informāciju 2012. gada 13. septembrī SIA “Baltic Pork” iesniegums atļaujas saņemšanai A kategorijas piesārņojošas darbības uzsākšanai ir pieņemts un ir uzsākama tā sabiedriskās apspriešanas procedūra. Lasīt vairāk

17.09.2012 15:50

Par detālplānojuma zemes vienībai Ausekļa prospektā 1A 1. redakcijas sabiedrisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar domes 2012. gada 19. aprīļa lēmumu (protokols Nr.4, 21.§) detālplānojuma 1. redakciju zemes vienībai Ausekļa prospektā 1A, Ogres pilsētā, kad. apz. 7401-002-0051 nodota sabiedriskajai apspriešanai laika posmā no š.g. 8. maija līdz 5. jūnijam. Lasīt vairāk

07.05.2012 11:54

Ogres novada teritorijas plānojuma un vides pārskata sabiedriskā apspriešana

Ogres novada pašvaldība informē, ka no š.g. 12. marta līdz 3. aprīlim sabiedriskajai apspriešanai tiek nodota Ogres novada teritorijas plānojuma galīgā redakcija un plānojuma ietekmes uz vidi novērtējuma projekts. Lasīt vairāk

12.03.2012 08:01

Publiskajai apspriešanai tiek nodots priekšlikums par Ogres novada robežu grozīšanu

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi Ērgļu novada pašvaldības piedāvājumu grozīt abu novadu robežas, pievienojot Ogres novada teritorijai Mazozolu pagastā vairākas mežu teritorijas, lai iztaisnotu abu pašvaldību robežas un VAS „Latvijas valsts meži” atvieglotu mežu apsaimniekošanu.  Lasīt vairāk

28.02.2012 14:29

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?