JAUNAIS OGRES NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMS

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Teritorijas plānojums


Kartes

Dokumenti

Ogres novads
Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 2012-2024
Ogres pilsēta
Druviņas, Kooperators, Mežvidi Ogres novada teritorijas plānojuma paskaidrojuma raksts 2012-2024
Ciemupe
Glāznieki Pārskats par Ogres novada plānojuma izstrādi
Jugla
Ķeipene Pārskats par institūciju un novadu nosacījumiem un atzinumiem
Ķieģeļceplis
Krape Pārskats par fizisko un juridisko personu iesniegumiem
Laubere
Līčupes Ogres novada teritorijas plānojuma vides pārskats
Lobe
Madliena
Meņģele
Ogresgals (1.lapa) (2.lapa)
Suntaži
Taurupe
Upespils
Shematisks d/s Lašupes ielu un to nosaukumu attēlojums


Domes lēmumi par plānojuma izstrādi:

Saistošie noteikumi par plānojuma apstiprināšanu
Par galīgās redakcijas apstiprināšanu
Par galīgās redakcijas nodošanu apspriešanai
Par galīgās redakcijas sagatavošanu
Par pirmās redakcijas apspriešanu
Par plānojuma izstrādes uzsākšanu (pielikums Nr. 1 - Plānojuma izstrādes darba uzdevums)