Brīvības iela, septembris, 2019 Krasta laukums, 2019. gada augusts Tilts, makšķernieki, rudens

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 


                                                                                  SPĒKĀ ESOŠĀ REDAKCIJA
Nr.NosaukumsSpēkā no Dokuments
2019
13/2019
Lokālplānojums zemes vienībām ar kad. apz. 74680110081 un 74680110083, Madlienas pag., Ogres nov., lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu olu un olu produktu ražotnes izveides vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
 
5/2019
Grozījumi lokālplānojumā “Lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”
01.03.2019.
2018
27/2018
 Par Ogres novada pašvaldības 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr.100 “Detālplānojums zemes gabalam Kalna alejā 2, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7401-003-0054” atcelšanu.
 04.12.2018.Spēkā esošā redakcija
15/2018
Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
01.08.2018.
12/2018Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām piegulošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.30.06.2018.
10/2018 Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 120 “Detālplānojums zemes gabalam “Rožu iela 1”, kad. Nr. 7401-004-0387, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu  20.04.2018.Spēkā esošā redakcija
 2017  
22/2017Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 13.jūlija saistošo noteikumu Nr.8/2017 „Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” atcelšanu”” 22.10.2017.Spēkā esošā redakcija
8/2017Ogres novada Ogres pilsētas aizsargājamo apbūves teritoriju Ogres pilsētas centra 20. un 30. gadu apbūve un Ogres parka vasarnīcu kolonijas apbūve un tai piegulošās teritorijas grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 14.07.2017. (zaudējuši spēku ar 2017. gada 19.oktobra lēmumu)Spēkā esošā redakcija
2015
17/2015
Par Ogres novada pašvaldības 2010.gada 25.novembra saistošo noteikumu
Nr. 44/2010 „Detālplānojums zemes gabalam Zinību ielā 5, Ogres pilsētā, Ogres novadā” atcelšanu
27.01.2016.Spēkā esošā redakcija
2014
18/2014
Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā, lokālplānojuma teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa
īstenojami no 05.08.2014.Spēkā esošā redakcija
2012
16/2012Ogres novada teritorijas plānojuma grafiskā daļa un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi30.06.2012.
 
 
Ogresgala ciema daļā bij. d/s "Ogre" teritorijā piemērojami SN 18/2014
2011
15/2011Detālplānojums zemes gabaliem Rīgas ielā 27, kadastra apzīmējums 401-001-0482, Rīgas ielā 29, kadastra apzīmējums 7401-001-0356, kā arī zemes gabala Rīgas iela, kadastra apzīmējums 7401-001-0391 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļās, Ogres pilsētā, Ogres novadā27.05.2011.Spēkā esošā redakcija
14/2011Detālplānojums zemes gabalam Jāņa Čakstes propektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā21.04.2011.Spēkā esošā redakcija
11/2011Detālplānojums zemes gabalam "Jaunozoliņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā21.04.2011.Spēkā esošā redakcija
10/2011Detālplānojums zemes gabalam "Dzeņi", Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā21.04.2011.Spēkā esošā redakcija
 2/2011Detālplānojums zemes gabalam „Salči”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā09.02.2011.
 
2010
43/2010Detālplānojums zemes gabalam Fabrikas ielā 1,Ogres pilsētā, Ogres novadā, kad. apz. 7401-005-110105.01.2011.
 
40/2010Detālplānojums 1 un 2.zemes vienībām nekustamajā īpašumā ”Vilciņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā06.11.2010.Spēkā esošā redakcija
36/2010Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā22.09.2010.Spēkā esoša redakcija
16/2010Detālplānojums zemes gabalam "Smēdes", Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā26.05.2010.
 
15/2010Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā Ogresgala pagastā, Ogres novadā08.04.2010.Spēkā esošā redakcija
2009
20/2009Detalplānojums zemes gabalam "Origones", Ogresgala pagastā, Ogres nov, kad. Nr. 7480-003-044218.02.2010.
Spēkā esošā redakcija
 
18/2009Detālplānojums zemes gabalam Turkalnes ielā 21B, Ogres pilsētā, Ogres novadā24.10.2009.Spēkā esošā redakcija
17/2009
Detālplānojums nekustamajiem īpašumiem “Rukši”, “Vepri”, “Troļļi” un “Vikingi” Lauberes pagastā, Ogres novadā
07.10.2009.

 

 

 

                                                                                                     Grozījumi   
Nr.NosaukumsSpēkā noDokuments
22/2018Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 19.jūlija saistošajos noteikumos Nr.15/2018 "Lokālplānojums Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Meža prospektu, Zaķu ielu un Dzilnas ielu, lai grozītu Ogres novada teritorijas plānojumu jaunas izglītības iestādes vajadzībām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"30.10.2018Grozījumi
21/2018Grozījums Ogres novada pašvaldības 2018.gada 21.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2018 "Lokālplānojums kā Ogres novada teritorijas plānojuma grozījumi aizsargājamās apbūves teritorijās Ogres pilsētas centrā un tām pieguļošajām teritorijām. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi"

30.10.2018.

Grozījumi
19/2016
Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2010.gada 16.septembra saistošajos noteikumos Nr.36/2010 “Par topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ogres novadā”
08.02.2017Grozījumi
39/2010Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.15/2010 “Detālplānojums dārzkopības sabiedrības “Lašupes” teritorijas daļā Ogresgala pagastā, Ogres novadā”06.11.2010Grozījumi

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 19.09.2019.

Tuvākie notikumi

Oktobris
7
8
22
25
28
29
Novembris
1
3
8
12
15
16
19
20
23
24
25
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plāno apmeklēt rudens tirgu Ogrē 19. oktobrī?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski