Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

2015. gada 12. novembrī Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.11.2015 11:06

 

   
1.§
2.§
Par zemes vienības „Mežmalas” 15, Ogre, Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.
3.§
Par zemes vienības „Druviņas 25”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.
4.§
Par zemes vienības „Mežvidi 6”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.
5.§
Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 116, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.
6.§
Par zemes vienības „Druviņas 7”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai.
7.§
Par zemes vienības d/s „Mežvidi” 109, un d/s „Kooperators kopējais”, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
8.§
Par zemes vienību „Individuālās (jaunās) lopu kūtis”, „Individuālās (vecās) lopu kūtis” un „Individuālās garāžas” Mazozolu pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.
9.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību „Auzāni”, Mazozolu pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7472 005 0105).
10.§
Par zemes vienību „Skroderu ceļš”, „Saulgožu ceļš” un „Braki 2”, Mazozolu pagastā, Ogres novadā, ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
11.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Dālderi 2-21”, Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai.
12.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
13. §
Par zemes vienības „Teikas”, Meņģeles pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.
14. §
Par zemes vienības „Svetlanas”, Meņģeles pagastā, Ogres novadā, piekritību.
15. §
16.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
17.§
Par zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.
18.§
Par zemes vienības Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.
19.§
Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Puriņi 1”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.
20.§
Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Vijas”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.
21.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Glāznieki 84”, Suntažu pag., Ogres nov.
22.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Kalnvijas”, Suntažu pag., Ogres nov.
23.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Cepļi”, Suntažu pag., Ogres nov.
24.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Glāznieki 97”, Suntažu pag., Ogres nov.
25.§
Par zemes vienības „Boķi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.
26.§ Par zemes vienības „Glāznieki 16”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.  
27.§ Par zemes vienības „Glāznieki 101”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
28.§ Par zemes vienības „Glāznieki 58”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
29.§ Par zemes vienības „Glāznieki 152”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
30.§ Par zemes vienības „Krūzes”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
31.§
Par zemes vienības „Veckraukļi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
32.§ Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Mazkārkliņi”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. apstiprināšanu.
33.§ Par SIA “Dana” iesnieguma izskatīšanu par būvvaldes atzinuma apstrīdēšanu.
34.§ Par Lauku atbalsta programmas 2014.-2020. gadam atbalsta pasākuma „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” Ogres novada grants ceļu posma/-u projekta atlases kritēriju priekšlikumu projekta virzīšanu sabiedriskajai apspriešanai”.
35.§ Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.16/2015 “Par līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās” pieņemšanu.
36.§ Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada sportistam Raivo Kivleniekam, pretendējot uz vietu Latvijas Biatlona izlases sastāvā dalībai Pasaules kausa etapos.
37.§ Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr.19/2015 “Ogres novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums” pieņemšanu.
38.§ Par nomas maksas cenrāža apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē “Dzīpariņš”.
39.§ Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” pamatkapitāla palielināšanu.
40.§ Par izmaiņām Ogres novada pašvaldības Sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā.
41.§ Par nolikuma „Grozījumi Jaunogres vidusskolas nolikumā” pieņemšanu.
42.§ Par nolikuma „Grozījumi Ogres Valsts ģimnāzijas nolikumā” pieņemšanu.
43.§
Par nolikuma „Grozījumi Ogres sākumskolas nolikumā” pieņemšanu.
44.§ Par nolikuma “Grozījumi Ķeipenes pamatskolas nolikumā” pieņemšanu.
45.§ Par saistošo noteikumu Nr.11/2015 ”Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2012.gada 16.februāra saistošajos noteikumos Nr.4/2012 “Par vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”” precizēšanu.
46.§ Par daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, kas pretendē uz palīdzību piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanas pasākumu veikšanai.
47.§
Par materiālu palīdzību Ogres invalīdu biedrības grupu vadītājiem.
48.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.
49.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.
50.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.
51.§
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.
52.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.
53.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?