Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

2015. gada 15. oktobrī Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

27.10.2015 09:46

   
1. §
2.§
3.§
4.§
5.§
Par zemes reformas pabeigšanai paredzēto zemes vienību Slimnīcas iela 5, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0713, un Slimnīcas iela 3, Ogre, Ogres nov., kadastra apzīmējums 7401 003 0712 sadalīšanu.
6.§
Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 78, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Jūlijai Jakovļevai.
7.§
Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 141, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Larisai Samovičai.
8.§
Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības „Ranka” 58, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Ilonai Bērtulei.
9.§
Par zemes vienības „Ranka” 17, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Sņežanai Bartulei.
10.§
Par zemes vienību “Garāža Nr.51; 60; 61”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.
11.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu Valentīnai Gromovai uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7472 006 0085, Mazozolu pag., Ogres nov., un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
12.§
Par zemes platības precizēšanu pašvaldībai piekritīgajām zemes vienībām Mazozolu pag., Ogres nov.
13.§
Par zemes vienības “Kraujas”, Mazozolu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.
14.§
Par zemes vienības “Bujāni”, Mazozolu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
15.§
Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0452 Ķeipenē, Ķeipenes pag., Ogres nov. iznomāšanu Lāsmai Rūsai.
16.§
Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7456 005 0161, 7456 002 0090 Ķeipenes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.
17.§
Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti pārdodot nekustamo īpašumu – dzīvojamo māju „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov.
18.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Lejēni”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.
19.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
20.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
21.§
Par nekustamā īpašuma „Dzilnas -2” Krapē,  Krapes pagastā, Ogres novadā,   nodošanu atsavināšanai.
22.§
Par zemes vienību “Krapes pienotava”, Krapes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.
23.§
Par zemes vienību “Bajāri -1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.
24.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Selgas”, Suntažu pag., Ogres nov.
25.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu  uz zemes vienību „Rudzupuķes”, Suntažu pag., Ogres nov.
26.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Lakstīgalas”, Suntažu pag., Ogres nov.
27.§
Par zemes vienības „Groziņi”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
28.§
Par zemes vienības ,,Tīreļi”, Suntažu pag., Ogres nov., (kadastra apzīmējums 7488 002 0045) piekritību Ogres novada pašvaldībai.
29.§
Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Ferma Jurbalši”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.
30.§
Par pastāvīgo lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām „Alejas”, Suntažu pag., Ogres nov., un piekritību Ogres novada pašvaldībai.
31.§
32.§
33.§
34.§
35.§
36.§
37.§
38.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē, Ogres nov.
39.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Celtnieku ielā 23, Ogrē, Ogres nov.
40.§
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu Ogres novada pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.
41.§
Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?