Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

2015. gada 17. septembrī Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

22.09.2015 14:09

 

   
1.§
2.§
3.§
4.§
Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības , kadastra apzīmējums 7488 003 0324, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu
5.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Pie Liepkalniem’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu
6.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Zīlavas’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu
7.§
Par zemes vienības “Urga” 50, Ogrē, Ogres novads iznomāšanu fiziskai personai
8.§
Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošajām zemes vienībām Ogresgala un Ciemupes ciemos Ogresgala pagastā Ogres novadā
9.§
Par zemes vienības “Pagasta pie Silavām” Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
10.§
Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Madlienas pagastā
11.§
Par zemes vienības “Putniņi”, Meņģeles pagasts, Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
12.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Smiltiņas”, Meņģeles pag., Ogres nov., un tā piekritību Ogres novada pašvaldībai
13. §
Par zemes vienību “Viesturi”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
14. §
Par zemes vienību “Viesturi”, Lauberes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
15. §
Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piederošajām zemes vienībām Taurupes pagastā Ogres novadā
16.§
Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Ķeipenes pagastā
17.§
Par zemes vienības “Stiebri”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
18.§
Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0459, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
19.§
Par zemes vienības “Pūces”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
20.§
Par zemes vienības “Emmas”, Ķeipenes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
21.§
Par nekustamā īpašuma „Avoti” Ķeipenē, Ķeipenes pagastā, Ogres novadā, atsavināšanu
22.§
Par nekustamā īpašuma „ Naglas” ,Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu
23.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu paju sabiedrībai Vatrāne uz zemes vienību „Pie Rumbaskalna”, Ķeipenes pag., Ogres nov.
24.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību „Veclejnieki”, Ķeipenes pag., Ogres nov.
25.§
Par zemes platības precizēšanu pašvaldības tiesiskajā valdījumā esošām zemes vienībām Ogres novada Krapes pagastā
26.§ Par zemes vienības “Dālderi 2-5 ”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
27.§ Par zemes vienību “Liepu krogs”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
28.§ Par zemes vienību “Lakstīgalas”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
29.§ Par zemes vienības “Dālderi 2-7”,Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
30.§ Par zemes vienības “Dālderi 2-21”,Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
31.§ Par zemes vienības “Dālderi 1-4”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
32.§ Par zemes vienības “Dālderi 26”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
33.§ Par zemes vienības “Dālderi 1-10”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
34.§ Par zemes vienības “Modernieki 5” Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
35.§
Par zemes vienības 7452 004 0194, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
36.§ Par zemes vienības 7452 004 0171, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
37.§ Par zemes vienības 7452 004 0145, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
38.§ Par zemes vienības “Mieriņu ferma” Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
39.§ Par zemes vienības “Smilgas 2”, Krapes pagastā, Ogres novadā, piekritību un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda
40.§ Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Artūra Manguļa dalību kursos “Pašvaldības darba vadība un administrēšana”
41.§ Par saistošo noteikumu Nr.12/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 16.12.2010. saistošajos noteikumos Nr. 48/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Rosme” maksas pakalpojumu cenrādis”” pieņemšanu
42.§ Par līguma noslēgšanu par komunikāciju izbūvi Ogres novada pašvaldībai piederošās Poruka ielas teritorijā
43.§ Par saistošo noteikumu Nr.13/2015 „Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu
44.§ Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Ogres mākslas skolas amatu un amatalgu likmju sarakstā
45.§ Par Ogres novada pašvaldības vispārējās, interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu vadītāju un pirmskolas izglītības iestāžu vadītāju un viņu vietnieku amatalgām
46.§ Par atļauju turpmāk saglabāt īpašumā zemes gabalu ,,Talsinieki”, Suntažu pag., Ogres nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Maiva”
47.§ Par atļauju turpmāk saglabāt īpašumā zemes gabalu ,,Rasiņas”, Krapes  pag., Ogres nov., sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ,,Maiva”
48.§ Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Mālkalnes prospektā 30, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai Latvijas Sieviešu invalīdu asociācija "Aspazija"
49.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.
50.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē, Ogres nov.
51.§ Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov.
52.§ Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Upes prospektā 22, Ogrē, Ogres nov.

 
 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?