janvāris, baznīca janvāris, tilts

2015. gada 20. augustā Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

24.08.2015 13:05

 

 

   
1.§
2.§
Par grozījumiem Ogres novada domes 17.12.2009. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Piekalnes iela 17, Ogre, Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.9, 29.§)
3.§
Par grozījumiem Ogres novada domes 17.12.2009. lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Andreja iela 20A, Ogre, Ogres nov.” (sēdes protokols Nr.9, 21.§)
4.§
Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 15.07.2010. lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos” (protokols Nr.8, 36.§)
5.§
Par zemes platības precizēšanu Ogres novada pašvaldībai piekrītošām zemes vienībām Ciemupes ciemā Ogresgala pagastā Ogres novadā
6.§
7.§
Par Ojāra Ozoliņa iesniegumiem par morālā kaitējuma atlīdzinājumu
8.§
Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības Lēdmanes iela 12, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu
9.§
Par zemes vienības Strēlnieku prospekts, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai
10.§
Par zemes vienības “Kooperators 26, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai
11.§
Par zemes vienības “Ranka” 114, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu fiziskai personai
12.§
Par zemes vienību “Ziediņi”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
13. §
Par zemes vienību “Almas”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
14. §
Par zemes vienību “Baltavas stacija”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
15. §
Par zemes vienību “Jaun-Klaucēni”, Mazozolu pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
16.§
 
17.§
Par zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai Ogres novada Mazozolu pagastam.
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām “Viesturi”, “Gaitnieki”, “Auzāni”, “Žagariņi”, “Jaunklaucēni 1”, Rīgas iela 4, “Līčupes 1”, Mazozolu pag., Ogres nov. un to piekritību Ogres novada pašvaldībai
18.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību “Tornis”, Mazozolu pag., Ogres nov. un zemes vienības ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
19.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienību “Bujāni”, Mazozolu pag., Ogres nov.
20.§
Par zemes vienību “Lekši - 2”, Krapes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
21.§
Par zemes vienību “Lekši 3”, Krapes pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā
22.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību kadastra Nr. 7452 004 0200 un 7452 004 0168 Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu fiziskai personai
23.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo zemes vienību kadastra Nr. 7452 004 0107 Krapes pag., Ogres nov., iznomāšanu
24.§
Par zemes vienību “Kalna Nīgales”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
25.§
Par zemes vienību “Dzintari 11”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
26.§
Par zemes vienības “Lakstīgalas 1”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
27.§
Par zemes vienību “Rūtas”, Krapes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai
28.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu
29.§
Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības ,,Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu
30.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ,,Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu
31.§
Par zemes pastāvīgās lietošanas tiesību izbeigšanu fiziskai personai uz zemes vienībām ,,Tīreļi”, Suntažu pag., Ogres nov
32.§
Par nedzīvojamo telpu nomas līguma “Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. pagarināšanu ar fizisku personu
33.§
34.§
35.§
36.§
37. § Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Agitai Bīriņai
38.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38-403, Ogrē, Ogres nov
39.§
Par materiālu palīdzību fiziskai personai

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?