janvāris, baznīca janvāris, tilts

2015. gada 18. jūnijā Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

18.06.2015 16:55


 
1.§
2.§
3.§
4.§
Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības “Zīlēnu ferma”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.
5.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Zādzene”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
6.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu.
7.§
Par zemes vienību „Taukātne”, Taurupes pag., Ogres nov., “Jaunsīļi”, Taurupes pag., Ogres nov., “Gobas”, Taurupes pag., Ogres nov.,”Jaunpurviņi” Taurupes pag., Ogres nov., ieskaitīšanu zemes rezerves fondā.
8.§
Par zemes vienības “Dzīvoj. māja Eroģi”, Taurupes pag., Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.
9.§
Par nekustama īpašuma - zemes gabala „Ranka 77”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu.
10.§
Par 28.06.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu ar A. M.
11.§
Par 29.06.2010. zemes nomas līguma pagarināšanu ar B. V.
12.§
Par zemes vienības “Druviņas” 31, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
13.§
Par zemes vienības “Druviņas” 18, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
14.§
Par zemes vienības Krastmalas iela 19, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
15.§
Par zemes vienības Zvejnieku iela 38A, Ogresgala pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā.
16.§
Par zemes vienības „Pauļuki” 20, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.
17.§
Par zemes vienības „Garāža” 55, Ogresgala pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai.
18.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Butlers”, Mazozolu pag., Ogres nov., iznomāšanu.
19.§
Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Rūpnieku iela 23, Ogre, Ogres nov..
20.§
Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 23.04.2015. lēmumā „Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7480 005 0883, Jaunā gatve 46, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai’’.
21.§
Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 15.07.2010. lēmumā „Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemi zem ielām Ogres novada, Ogresgala pagasta, Ogresgala un Ciemupes ciemos” (protokols Nr.8, 36.§).
22.§
23.§
Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.9/2015 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 19.02.2015. saistošajos noteikumos Nr.2/2015 “Par Ogres novada pašvaldības 2015. gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu.
24.§
25.§
Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes budžeta “Izdevumi sociālai aizsardzībai” S. K..
26.§
27.§
28.§
29.§
30.§
31.§
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Brīvības ielā 45, Ogrē, Ogres nov.
32.§
33.§

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?