janvāris, baznīca janvāris, tilts

2015. gada 23. aprīlī Ogres novada pašvaldības domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

23.04.2015 16:30

   
1.§
Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.5/2015 „Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums”” pieņemšanu.
2.§
Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.29 (1.§) „Par saistošo noteikumu Nr.36/2014 „Ogres novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu”.
3.§
Par Ogres novada pašvaldības nolikuma Nr.9/2015 „Grozījums Ogres novada pašvaldības 2014.gada 20.marta nolikumā „Deputātu darba samaksas un izdevumu atlīdzības nolikums” apstiprināšanu.
4.§
5.§
6.§
Par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības Ivetai Samai.
7.§
Par zemes vienības „Ranka” 83, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu Sandai Beļinskai.
8.§
Par zemes vienības Vijolīšu iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu.
9.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Melbārži 2”, Taurupes pag., Ogres nov. un to piekritību Ogres novada pašvaldībai.
10.§
Par zemes vienības  Jaunā gatve 46, Ogrē, Ogres nov. piekritību Ogres novada pašvaldībai.
11.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7401 004 0857.
12.§
Par grozījumiem ar 22.01.2015. Ogres novada pašvaldības domes lēmumu „Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā” apstiprinātajā Ogres pilsētas zemes komisijas sagatavotajā pārskatā.
13. §
Par detālplānojuma projekta un administratīvā līguma par tā īstenošanu, kā arī skiču projekta detālplānojuma teritorijā paredzēto ielu izbūvei apstiprināšanu nekustamajam īpašumam „Ticības”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pag., Ogres nov. un saistošo noteikumu Nr.6/2015 „Grozījumu Ogres novada saistošajos noteikumos Nr.16/2012 „Ogres novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu.
14. §
15. §
16.§
17.§
18.§
Par zemes vienības, kadastra apzīmējums 7480 004 0681, piekritību Ogres novada pašvaldībai.
19.§
20.§
21.§
Par Ogres novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu Suntažu ielā 2, Ogrē nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jumpravas speciālai internātpamatskolai.
22.§
Par nedzīvojamo telpu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu ar Intu Celmiņu.
23.§
24.§
25.§
26.§
Par dzīvokļa īpašuma Nr.1, „Zvaigznītes 2”, Taurupes pag., Ogres nov., nodošanu atsavināšanai.
27.§
Par Ogres novada pašvaldībai piederoša zemes gabala Daugavpils ielā 54, Ogrē, Ogres nov., atsavināšanu.
28.§
29.§
Par ziedojumu pieņemšanu un izlietojumu.
30.§
31.§
32.§
Par saistošo noteikumu Nr.7/2015 „Grozījumi 2014.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.37/2014 „Pašvaldības aģentūras „Ogres namsaimnieks” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu.
33.§
34.§
Par nedzīvojamo telpu nomu biedrībai „Latvijas Bridža federācija” Ogres Kultūras centrā.
35.§
36.§
37.§
38.§
39.§
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu pašvaldības dzīvoklim Uzvaras ielā 18, Ciemupē, Ogresgala pag., Ogres nov.
40.§
41.§
42.§
43.§
44.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvoklim Mālkalnes pr. 30, Ogrē, Ogres nov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?