2013. gada 4. oktobrī Ogres novada domes ārkārtas sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti > Lēmumi > 2013. gadā pieņemtie lēmumi

1.§
Par grozījumiem 22.08.2013. lēmumā „Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Cīrulītis” īstenošanu” (sēdes protokols Nr.13; 1.§)
2.§
Par grozījumiem 22.08.2013. lēmumā „Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Saulīte” īstenošanu” (sēdes protokols Nr.13; 3.§)
3.§
Par grozījumiem 22.08.2013. lēmumā „Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Strautiņš” īstenošanu” (sēdes protokols Nr.13; 4.§)
4.§
Par grozījumiem 22.08.2013. lēmumā „Par projekta „Energoefektivitātes paaugstināšana Madlienas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādē „Taurenītis” īstenošanu” (sēdes protokols Nr.13; 6.)§