Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

2012. gada 16. februārī Ogres novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.02.2012 14:21

   

1.§

Par Ludviga Tribocka deputāta pilnvaru anulēšanu.

2.§

Par nosaukuma “Ogres Goda pilsonis” piešķiršanu Andrim Dambim.

3.§

Par Ogres novada teritorijas plānojuma galīgās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai.

4.§

Par Ogres novada robežu grozīšanas priekšlikumu nodošanu publiskajai apspriešanai.

5.§

Par maģistrālās sakaru līnijas-sakaru torņa Mednieku ielā 12, Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceres apstiprināšanu un atļauju izstrādāt būvprojektu.

6.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 19.01.2012. sēdes lēmumā “Par sadarbību ar Aizkraukles novada, Ikšķiles novada, Ķeguma novada, Lielvārdes novada un Skrīveru novada pašvaldībām un SIA “Ogres rajona slimnīca” elektroenerģijas iegādes centralizēto iepirkumu organizēšanai” (protokols Nr.1; 5.§).

7.§ Par atlīdzības noteikšanas komisiju.
8.§ Par nekustamo īpašumu Kalna prospektā 2A, Ogrē, Ogres nov., un Rīgas ielā 7, Ogrē, Ogres nov., daļu nepieciešamību sabiedrības vajadzībām.

9.§

Par neapdzīvojamo telpu nomu Z/s “Cepļukalns” Jaunogres vidusskolā.

10.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Krastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu.

11.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

12.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Skalavas kalns”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.

13.§

Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošo un īpašumā esošo zemesgabalu Taurupes pag., Ogres nov., iznomāšanu.

14.§

Par zemesgabalu „Kaktiņi”, Taurupes pagastā, Ogres nov.

15.§

Par 11.10.2011. izsniegtās būvatļaujas Nr.46/2011 (cūku nobarošanas kompleksa ar biogāzes ražotni būvniecībai adresē „Rukši”, Lauberes pag., Ogres nov.) apstrīdēšanu.

16.§

Par Ogres rajona Krapes pagasta padomes 24.09.2008. lēmuma atcelšanu un zemesgabala Atkritumu izgāztuve, Krapes pagastā, Ogres nov. piekritību.

17.§

Par saistošo noteikumu Nr.27/2011 “Par kompensācijām vecākiem (aizbildņiem), kuru bērni netiek nodrošināti ar vietām Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas apguvei” precizējumu.

18.§

Par saistošo noteikumu sociālajos jautājumos pieņemšanu.

19.§

Par Ogres bāriņtiesas locekļa ievēlēšanu.

20.§

Par grozījumiem Ogres novada Madlienas bāriņtiesas nolikumā.

21.§

Par izglītojamo reģistrēšanu un uzņemšanu Ogres novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

22.§

Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

23.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.

24.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Bērzu alejā 6, Ogrē.

25.§

Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieku, pašvaldības (administrācijas) amatu un amatalgu likmju sarakstā.

26.§

Par kanalizācijas sūkņu stacijas Čiekuru ielā 6A, Ogrē, izslēgšanu no p/a „Mālkalne” bilances.

27.§

Par nedrošo debitoru parādu norakstīšanu.

28.§

Par Ogres novada pašvaldības nepabeigtās būvniecības izmaksu izslēgšanu no Ogres novada pašvaldības ilgtermiņa ieguldījumiem un atzīšanu pārējos izdevumos 2011. gada finanšu pārskatā.

29.§

Par saistošo noteikumu Nr.7/2012 „Par Ogres novada pašvaldības 2012. gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu.

30.§

Par saistošo noteikumu Nr.8/2012 „Grozījumi 19.01.2012. saistošajos noteikumos Nr.2/2012 “Par nekustamā īpašuma nodokli Ogres novada pašvaldībā”” pieņemšanu.

31.§

Par 19.01.2012. saistošo noteikumu Nr.3/2012 „Grozījumi 21.10.2010. saistošajos noteikumos Nr.17/2010 „Par atvieglojumu piešķiršanu nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Ogres novada pašvaldībā”” precizējumu.

32.§

Par biedrības “Latvijas Sarkanais Krusts” atbrīvošanu no telpu nomas maksas Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

33.§

Par grozījumiem 22.12.2011. domes lēmumā „Par darbībām dabas parka „Ogres Zilie kalni” dabas aizsardzības plāna īstenošanā” (prot.Nr.16; 6.§).

34.§

Par sniega motocikla nodošanu  bez atlīdzības PA „Ogres un Ikšķiles tūrisma attīstības aģentūra” īpašumā.

35.§

Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski