Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela Ziemassvētku rotājumi, Brīvības iela

2011. gada 16. jūnijā Ogres novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.06.2011 15:05

 

1.§
2.§
3.§
4.§
Par saistošo noteikumu Nr.16/2011 „Pašvaldības aģentūras „Mālkalne” ūdensapgādes, notekūdeņu savākšanas, novadīšanas līdz attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanas un novadīšanas līdz upes gultnei tarifs” pieņemšanu.
5.§
Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.17/2011 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Lobes ezerā” apstiprināšanu.
6.§
Par precizējumiem 17.03.2011. saistošajos noteikumos Nr.8/2011 ”Par kārtību, kādā sakārtojamas vai nojaucamas avārijas stāvoklī esošas būves Ogres novadā”.
7.§ Par iesniegumu par administratīvā soda atcelšanu izskatīšanu.
8.§
9.§
10.§
11.§
Par valsts nekustamo īpašumu „Tūjas” Ogresgala pag., Ogres nov.
12.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Dārziņi”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
13.§
14.§
Par zemes vienības „Lejaskorniešu pļava”, Suntažu pag., Ogres nov., piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.
15.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Gāršas”, Suntažu pag., Ogres nov.., daļas iznomāšanu.
16.§
Par zemes Čakstiņi 1, Ķeipenes pag., Ogres nov., atzīšanu par starpgabalu, piekritību pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.
17.§
Par zemes vienības „Pakrastiņi”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību un ierakstīšanu zemes grāmatā uz Ogres novada pašvaldības vārda.
18.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Beciņas”, Madlienas pag., Ogres nov., un uz zemes vienību „Punēni”, Madlienas pag., Ogres nov., zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
19.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
20.§
21.§
Par īpašuma tiesību atzīšanu Ogres novada pašvaldībai uz zemes vienību Apiņu iela 7, Ogre, Ogres nov.
22.§
23.§
Par grozījumiem Ogres novada domes 21.04.2011. lēmumā “Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Ogres pilsētā, Apogu ielā 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 un lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 004 0748” (sēdes protokols Nr. 6, 13.§).
24.§
Par jaunu adrešu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu Ogresgala pag., Ogres nov.
25.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības „Slūžas”, Suntažu pag., Ogres nov., daļai.
26.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībām Ogres pilsētā, Lauku ielā 1, 2, 3, 4, 6, Pelašķu ielā 1, 3, 5, 7, Madaru ielā 1, 3, 5, Salas ielā 5B, 5C, 5D, 5E, 5F, 5G, 5H.
27.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 22, Ogrē, Ogres nov.
28.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 38, Ogrē, Ogres nov.
29.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 44, Ogrē, Ogres nov.
30.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 58, Ogrē, Ogres nov.
31.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 60, Ogrē, Ogres nov.
32.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 62, Ogrē, Ogres nov.
33.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 64, Ogrē, Ogres nov.
34.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 82, Ogrē, Ogres nov.
35.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 84, Ogrē, Ogres nov.
36.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 88, Ogrē, Ogres nov.
37.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 90, Ogrē, Ogres nov.
38.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 92, Ogrē, Ogres nov.
39.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 100, Ogrē, Ogres nov.
40.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 108, Ogrē, Ogres nov.
41.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 110, Ogrē, Ogres nov.
42.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 162, Ogrē, Ogres nov.
43.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību Jaunā gatvē 168, Ogrē, Ogres nov.
44.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jumpravas ielā 54, Ogrē, Ogres nov. (agrāk „Urga” 113).
45.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību „Urga” 45, Ogrē, Ogres nov.
46.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7401 005 0607.
47.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7401 005 1061 8001.
48.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7401 006 0538.
49.§
50.§
51.§
Par AS ”Uzņēmēju Trasta Kompānija” iesnieguma izskatīšanu par nekustamā īpašuma nodokļa pārrēķinu.
52.§
53.§
54.§
55.§
56.§
57.§
58.§
59.§
60.§
61.§
62.§
63.§
64.§
65.§
66.§
67.§
68.§
69.§
70.§
71.§
72.§
73.§
74.§
75.§
Par sūdzību par Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra 2011.gada 15.aprīļa lēmumu Nr.81.
76.§
Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.
77.§
Par zemes iegādi un nomu Tīnūžu un Brīvības ielu, Ogrē, rekonstrukcijas vajadzībām.
78.§
79.§
80.§
Par sociālā dzīvokļa statusa pagarināšanu dzīvoklim „Rūķīši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov.
81.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Čiekuru ielā 5, Ogrē, Ogres novadā.
82.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres novadā.

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
3
4
10
13
17
19
23
24
25
26
27
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai atbalstāt Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības?

Saeima plāno īstenot Administratīvi teritoriālo reformu (ATR), izveidojot lielākas pašvaldības. ATR rezultātā ir paredzēts izveidot Ogres novadu kādreizējā Ogres rajona robežās, apvienojot Ogres, Ikšķiles, Ķeguma un Lielvārdes novadus vienotā administratīvajā teritorijā un Ogri nosakot par jaunā novada centru.

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski