Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

2011. gada 21. aprīlī Ogres novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.04.2011 10:55

 

 

 
1.§
2.§
Par saistošo noteikumu Nr.10/2011 “Detālplānojums zemes gabalam ”Dzeņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” pieņemšanu.
3.§
Par saistošo noteikumu Nr.11/2011 “Detālplānojums zemes gabalam ”Jaunozoliņi”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā” pieņemšanu.
4.§
Par saistošo noteikumu Nr.12/2011 “Apbedīšanas ierobežojumi Ogres pilsētas kapos” pieņemšanu.
5.§
Par pieteikuma par administratīvā soda atcelšanu.
6.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša neapbūvēta zemes starpgabala Dzelzceļa iela 4A, Ogre, Ogres nov., sagatavošanu atsavināšanai par brīvu cenu.
7.§
8.§
9.§
10.§
11.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Amatnieku iela 40 un Amatnieku iela 47A, Ogre, Ogres nov.
12.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu nekustamajam īpašumam “Krustiņi” Ogresgala pag., Ogres nov.
13.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu maiņu zemes vienībām Ogres pilsētā, Apogu ielā 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 un lietošanas mērķu precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401 004 0748.
14.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības Celtnieku iela 1A, Ogre, Ogres nov., daļai.
15.§
Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā pagarināšanu.
16.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Frīdas”, Madliena, Madlienas pagasts, Ogres novads, zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai, ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā un iznomāšanu.
17.§
Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu VAS “Latvijas valsts ceļi” sabiedrības vajadzībām atsavināmo zemes īpašumu zemes vienībām Ogres novada Madlienas pagastā.
18.§
Par grozījumiem Ogres novada domes 25.11.2010. lēmumā “Par zemes vienības Suntažu pagastā, Ogres novadā ieskaitīšanu Ogres pašvaldībai piekrītošajās zemēs”.
19.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību “Liepu ielā-2” Lauberes pag., Ogres nov., zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai, ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā un iznomāšanu.
20.§
21.§
22.§
23.§
24.§
25.§
26.§
27.§
28.§
29.§
30.§
31.§
32.§
Par saistošo noteikumu Nr.13/2011 “Grozījumi 15.07.2010. saistošajos noteikumos Nr.30/2010 “Kārtība, kādā Ogres novada pašvaldība sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”” pieņemšanu.
33.§
34.§
35.§
36.§
Par iesnieguma izskatīšanu par sociālo māju (dzīvokļu) komisijas atteikuma izīrēt sociālo dzīvojamo platību apstrīdēšanu.
37.§
38.§
39.§
Par grozījumiem Ogres novada domes 16.12.2010. lēmumā “Par neapdzīvojamo telpu nomu Ogres Valsts ģimnāzijā, Meža prospektā 14, Ogrē”.
40.§
41.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.
42.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē un dzīvojamās platības izīrēšanu.
43.§
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 7, Ogrē.
44.§
Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.
45.§
Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.
46.§
Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.
47.§
Par saistošo noteikumu Nr.14/2011 “Detālplānojums zemes gabalam Jāņa Čakstes prospektā 10, Ogres pilsētā, Ogres novadā” pieņemšanu.

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski