Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

2011. gada 17. februārī Ogres novada domes sēdē pieņemtie lēmumi

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.02.2011 11:15

 
 
1.§
2.§
3.§
Par iesnieguma izskatīšanu par Ogres būvvaldes izsniegtās būvatļaujas dzīvojamās mājas rekonstrukcijai Lauberes ielā 5, Ogrē, atcelšanu.
4.§
Par detālplānojuma 1. redakcijas zemes gabaliem Rīgas ielā 27, Rīgas ielā 29, kā arī zemes gabala Rīgas iela un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0538 daļā, Ogres pilsētā, Ogres novadā nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
5.§
6.§
Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Kooperators” 81, Ogresgala pagastā.
7.§
Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 113, Ogresgala pagastā.
8.§
Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Ranka” 44, Ogresgala pagastā.
9.§
Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Garāža” 43, Ogresgala pagastā un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu.
10.§
Par pastāvīgo zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Garāža” 56, Ogresgala pagastā un zemes nomas pirmtiesību izmantošanu.
11.§
Par Ogres novada pašvaldības tiesībām uz zemes gabalu Jaunā gatvē 130, Ogrē, Ogres nov., un tā iznomāšanu.
12.§
Par nekustama īpašuma lietošanas mērķu precizēšanu Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā reģistrētai zemes vienībai Tīnūžu iela 1, Ogre, Ogres nov.
13.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala „Urga” 48, Ogrē, Ogres novadā iznomāšanu.
14.§
15.§
Par zemes platības precizēšanu nekustamam īpašumam „V976”, Taurupes pag., Ogres nov., zemes kadastra apzīmējums 74920040094.
16.§
17.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemes gabala Suntažu pagastā ar kadastra Nr.7488 003 0715, nomas līguma noslēgšanu.
18.§
19.§
Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala Mazdārziņi”, Madlienā, Madlienas pagastā, Ogres novadā pagarināšanu.
20.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša zemesgabala “Mazdārziņi”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
21.§
Par nomas līgumu uz daļu no Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pagastā, Ogres novadā pagarināšanu.
22.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu.
23.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienībām Madlienas pag., Ogres nov., un zemes vienību piekritību Ogres novada pašvaldībai un ierakstīšanu uz pašvaldības vārda zemesgrāmatā.
24.§
Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Žeibēni”, kadastra numurs 7460 004 0050, Laubere, Lauberes pagasts, Ogres novads un zemes vienības piekritību.
25.§
Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas un zemes reformas pabeigšanai nodotas zemes vienības ar kadastra numuru 7460 003 0042, Lauberes pagastā, Ogres novadā, sadali.
26.§
Par saistošo noteikumu Nr.5/2011 „Par Ogres novada pašvaldības 2011.gada konsolidēto budžetu”” pieņemšanu.
27.§
28.§
29.§
30.§
31.§
32.§
33.§
34.§
35.§
36.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 30, Ogrē.
37.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 34, Ogrē.
38.§
Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu dzīvoklim „Liepas 5”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov.
39.§
Par sociālā dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Mālkalnes prospektā 38, Ogrē.
40.§
41.§
42.§
Par personu izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.
43.§
Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.
44.§
Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.
45.§
Par dzīvokļu palīdzības reģistra pārreģistrāciju.
46.§
Par izslēgšanu no dzīvokļu palīdzības reģistra.
47.§
48.§
49.§
50.§
51.§
52.§
Par saistošo noteikumu Nr.6/2011 ”Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.54/2010 “Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” nolikums”” pieņemšanu.

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski