Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes sēdes protokols Nr. 2

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

29.01.2009 00:00

 

 OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.2

 

2009.gada 29.janvārī

Sēde sasaukta plkst.900

Sēdi atklāj plkst.905

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs E.Bartkevičs

Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Raimonds Javoišs, Arvis Auziņš, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs, Ludmila Sokolova, Juris Tukišs, Vladimirs Paškovičs, Gunārs Kārkliņš, Vita Pūķe

Nepiedalās deputāti: Jānis Latišs - iemesls nezināms

 

 

Sēdes darba kārtība:

1.    Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

1.1.   Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem  Mētru ielā 1, Mētru ielā 2, Mētru ielā 3, Mētru ielā 4, Mētru ielā 5, Mētru ielā 6, Mētru ielā, un Turkalnes ielā 23A, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

1.2.   Par grozījumiem Ogres novada domes 10.02.2005.lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi Latvijas valstij” (protokols Nr.4, 5.§).

1.3.   Par neapbūvēta zemes gabala Akmeņu ielā 43B, Ogrē, Ogres nov., Ogre raj., nodošanu privatizācijai.

1.4.   Par Ogres novada domei piederoša zemes gabala un bijušā ūdenstorņa Ogres pilsētā, Zvaigžņu ielā 11 daļas iznomāšanu SIA “TELE 2”.

1.5.   Par atļauju I. P. turpināt dārza mājas un siltumnīcas Pureņu ielā 70, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. būvniecību.

1.6.   Par atļauju E. O. turpināt dārza mājas un saimniecības ēku d/s “Lašupes” 848, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. būvniecību.

 2. Finanšu komitejas jautājumi.

2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.128 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.106 “Par Ogres novada 2008.gada budžetu” apstiprināšanu.

2.2.   Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

2.3.   Par izmaiņām komisiju un darba grupu darba apmaksas Nolikumā.

2.4.   Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieka, pašvaldības administrācijas amatalgu un amatalgu likmju sarakstā.

2.5.   Par izmaiņām Nolikumā par deputātu darba apmaksu un izdevumu atlīdzību, deputātiem realizējot savas pilnvaras.

2.6.   Par izmaiņām Nolikumā par Ogres novada pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāju darba samaksu un sociālajām garantijām.

2.7.   Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatalgām.

2.8.   Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

2.9.   Par kompensācijas piešķiršanu SIA “Rīgas firma M.T.A.” sakarā ar neapdzīvojamo telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu un šo telpu rekonstrukcijā ieguldītajiem līdzekļiem.

2.10.        Par Ogres novada domes dalību projektu konkursā “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.

2.11.        Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

2.12.        Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

2.13.        Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

2.14.        Par nekustama īpašuma nodokļa parāda bezstrīdus piedziņu.

2.15.        Par nekustama īpašuma nodokļa ēkām un būvēm atvieglojumiem SIA “Ogres autobuss”.

2.16.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Kreimeņu iela 14, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

2.17.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 674, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

2.18.        Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 25B, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

 3. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

3.1.   Par pieteikšanos uzņemšanai Ogres novada vispārējās izglītības iestādēs.

3.2.   Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

3.3.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

3.4.   Par uzņemšanu dzīvokļu palīdzības reģistrā nodrošināšanai ar dzīvojamo platību pirmām kārtām.

3.5.   Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Ogrē, Mālkalnes pr.34-304.

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 1000

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs                                                   E.Bartkevičs (29.01.2009.)

Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas vadītāja                                 K.Apine (29.01.2009.)

 

 

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

 

 

1.§

Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabaliem  Mētru ielā 1, Mētru ielā 2, Mētru ielā 3, Mētru ielā 4, Mētru ielā 5, Mētru ielā 6, Mētru ielā, un Turkalnes ielā 23A, Ogres pilsētā, Ogres novadā.

2.§

Par grozījumiem Ogres novada domes 10.02.2005.lēmumā “Par īpašuma tiesību atzīšanu uz zemi Latvijas valstij” (protokols Nr.4, 5.§).

3.§

Par neapbūvēta zemes gabala Akmeņu ielā 43B, Ogrē, Ogres nov., Ogre raj., nodošanu privatizācijai.

4.§

Par Ogres novada domei piederoša zemes gabala un bijušā ūdenstorņa Ogres pilsētā, Zvaigžņu ielā 11 daļas iznomāšanu SIA “TELE 2”.

5.§

Par atļauju I. P. turpināt dārza mājas un siltumnīcas Pureņu ielā 70, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. būvniecību.

6.§

Par atļauju E. O. turpināt dārza mājas un saimniecības ēku d/s “Lašupes” 848, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. būvniecību.

7.§

Par saistošo noteikumu Nr.128 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.106 “Par Ogres novada 2008.gada budžetu” apstiprināšanu.

8.§

Par kredītu ņemšanu projektu realizācijai.

9.§

Par izmaiņām komisiju un darba grupu darba apmaksas Nolikumā.

10.§

Par izmaiņām Ogres novada domes priekšsēdētāja, vietnieka, pašvaldības administrācijas amatalgu un amatalgu likmju sarakstā.

11.§

Par izmaiņām Nolikumā par deputātu darba apmaksu un izdevumu atlīdzību, deputātiem realizējot savas pilnvaras.

12.§

Par izmaiņām Nolikumā par Ogres novada pašvaldības iestāžu un uzņēmumu vadītāju darba samaksu un sociālajām garantijām.

13.§

Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatalgām.

14.§

Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu tehnisko darbinieku amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu.

15.§

Par kompensācijas piešķiršanu SIA “Rīgas firma M.T.A.” sakarā ar neapdzīvojamo telpu nomas līguma pirmstermiņa izbeigšanu un šo telpu rekonstrukcijā ieguldītajiem līdzekļiem.

16.§

Par Ogres novada domes dalību projektu konkursā “Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”.

17.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

18.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

19.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

20.§

Par nekustama īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

21.§

Par nekustama īpašuma nodokļa ēkām un būvēm atvieglojumiem SIA “Ogres autobuss”.

22.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Kreimeņu iela 14, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

23.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lašupes” 674, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

24.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Celtnieku iela 25B, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

25.§

Par pieteikšanos uzņemšanai Ogres novada vispārējās izglītības iestādēs.

26.§

Par vienreizēja naudas pabalsta piešķiršanu bez vecāku gādības palikušajam.

27.§

Par sociālajiem dzīvokļiem.

28.§

Par uzņemšanu dzīvokļu palīdzības reģistrā nodrošināšanai ar dzīvojamo platību pirmām kārtām.

29.§

Par dienesta dzīvokļa statusa atcelšanu dzīvoklim Ogrē, Mālkalnes pr.34-304.

 

Domes priekšsēdētājs                                                              E.Bartkevičs


          Ogres novada domes sēdē 2009.gada 29.janvārī (protokols Nr.2) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

Ogres novada domes jurists                                                    S.Bertmane

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
19
23
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski