Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada domes sēdes protokols Nr. 5

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 Pamatojoties uz LR Satversmes 96.pantu, fizisko personu datu aizsardzības likumu un likumu “Par sociālo drošību”, visi domes lēmumi un to pielikumi, kuros minēta informācija par fizisko personu, nav pieejami vai publicēti tikai personu iniciāļi.

12.03.2009 00:00

 

 OGRES  NOVADA  DOMES SĒDES PROTOKOLS Nr.5

 

 

2009.gada 12.martā

Sēde sasaukta plkst.900

Sēdi atklāj plkst.910

 

Sēdi vada: domes priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs

Protokolē: lietvedības nodaļas vadītāja Kristīna Apine

Piedalās deputāti: Pēteris Dimants, Raimonds Javoišs, Arvis Auziņš, Georgs Gutpelcs, Ludvigs Tribockis, Ilga Vecziediņa, Jānis Latišs, Ludmila Sokolova, Vladimirs Paškovičs, Gunārs Kārkliņš, Vita Pūķe

 

Nepiedalās deputāti: Juris Tukišs - slims

 

 

Sēdes darba kārtība:

1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.

1.1.   Par Ogres novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas noteikumu apstiprināšanu.

1.2.   Par saistošo noteikumu Nr.135 “Detālplānojums zemes gabalam “Ķoderi”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

1.3.   Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošās Kalna aleja, Ogre, zemi sarkanajās līnijās inženiertehnisko komunikāciju izbūvei.

1.4.   Par Ogres novada domei piederošo nekustamo īpašumu gatavošanu atsavināšanai.

1.5.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 17, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

1.6.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Zaķu ielā 12, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

1.7.   Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Zaķu ielā 16, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

 2. Finanšu komitejas jautājumi.

2.1.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no SIA “Higija”.

2.2.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no SIA “Genri & Ben”.

2.3.   Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

2.4.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogres ielā 5 Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

2.5.   Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi R. O. par zemi Strēlnieku prospektā 31, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

2.6.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mežmalas” 5, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

2.7.   Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lablaiku iela 8, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

 3. Sociālo, izglītības un kultūras komitejas jautājumi.

3.1.   Par Ogres novada Sociālā darba attīstības koncepcijas 2009.-2013.gadam apstiprināšanu.

3.2.   Par sociālajiem dzīvokļiem.

3.3.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem.

3.4.   Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

3.5.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

3.6.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

3.7.   Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

3.8.   Par atteikumu atcelt Ogres novada domes Dzīvokļu komisijas 29.01.2009. lēmumu „Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu”.

3.9.   Par atteikumu piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu un atteikumu izīrēt dzīvojamo platību.

3.10.        Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

 

 

 

Sēdi slēdz plkst. 1010

Sēdes vadītājs, domes priekšsēdētājs             E.Bartkevičs (26.02.2009.)

 

Protokolētāja, domes lietvedības nodaļas                   K.Apine (26.02.2009.)

vadītāja

 

 

 

PIEŅEMTO   LĒMUMU   SARAKSTS

 

 

 

1.§

Par Ogres novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas aprēķināšanas noteikumu apstiprināšanu.

2.§

Par saistošo noteikumu Nr.135 “Detālplānojums zemes gabalam “Ķoderi”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj.” apstiprināšanu.

3.§

Par atļauju izmantot Ogres novada domei piederošās Kalna aleja, Ogre, zemi sarkanajās līnijās inženiertehnisko komunikāciju izbūvei.

4.§

Par Ogres novada domei piederošo nekustamo īpašumu gatavošanu atsavināšanai.

5.§

Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Meža prospektā 17, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

6.§

Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Zaķu ielā 12, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

7.§

Par Ogres novada domei piederoša atsevišķa neapbūvēta zemesgabala Zaķu ielā 16, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., nenodošanu privatizācijai.

8.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no SIA “Higija”.

9.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu no SIA “Genri & Ben”.

10.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda bezstrīda piedziņu.

11.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Ogres ielā 5 Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

12.§

Par nekustamā īpašuma nodokļa atlaidi par zemi Strēlnieku prospektā 31, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

13.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu “Mežmalas” 5, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

14.§

Par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu Lablaiku iela 8, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

15.§

Par Ogres novada Sociālā darba attīstības koncepcijas 2009.-2013.gadam apstiprināšanu.

16.§

Par sociālajiem dzīvokļiem.

17.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs strādājošajiem pedagogiem.

18.§

Par dienesta dzīvojamās platības izīrēšanu.

19.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

20.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

21.§

Par dzīvojamās platības izīrēšanu.

22.§

Par atteikumu atcelt Ogres novada domes Dzīvokļu komisijas 29.01.2009. lēmumu „Par ziņu anulēšanu par deklarēto dzīvesvietu”.

23.§

Par atteikumu piešķirt vienreizēju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalstu un atteikumu izīrēt dzīvojamo platību.

24.§

Par dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanu.

 

 Domes priekšsēdētājs                                                    E.Bartkevičs

 

 

          Ogres novada domes sēdē 2009.gada 12.martā (protokols Nr.5) pieņemtie lēmumi ar Ogres novada domes juristu saskaņoti un atbilst spēkā esošai LR likumdošanai.

Ogres novada domes jurists                         Ē.Ancāns

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
19
23
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski