Aicinājums piedalīties konkursā par sakoptāko namīpašumu

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Konkurss "Sakoptākais namīpašums" > 2018

23.05.2018 08:44

Ogres novada pašvaldība katru gadu izsludina konkursus, lai noskaidrotu sakoptākos īpašumus novada teritorijā – gan pilsētā, gan pagastos.


Konkursā “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2018” aicināti piedalīties novada pagastu iedzīvotāji, kuri dzīvo viensētās. Nolikumu skatīt ŠEIT.
Savukārt konkursā “Sakoptākais namīpašums Ogrē 2018” aicināti piedalīties namīpašnieki Ogres pilsētas individuālo dzīvojamo māju apbūves teritorijās. Nolikumu skatīt ŠEIT.
Pieteikt savus īpašumus konkursiem var līdz šī gada 29. jūnijam, rakstveidā vai elektroniski iesniedzot pieteikumu Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļā Brīvības ielā 33 (219., 220. kab.), Ogrē, elektroniskā pasta adrese domeinfo@ogresnovads.lv. Pagastu iedzīvotāji savas viensētas konkursam var pieteikt arī sava pagasta pārvaldē, kas pēc tam šos pieteikumus nodos Sabiedrisko attiecību nodaļai.
Pieteikumā jānorāda īpašnieka (vai tiesiskā valdītāja) vārds, uzvārds, īpašuma adrese, kontaktinformācija saziņai.
Tālruņi informācijai: 65071164, 65071100; e-pasts domeinfo@ogresnovads.lv.
2018. gadā šim konkursam nepieteicās neviens dalībnieks.