Ziemassvētku dekorācijas Ogrē 2018.gadā

Tiek izsludināts konkurss “Ogres novada sakoptākā sēta 2016”

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

26.04.2016 08:17

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 21.aprīlī pieņemts lēmums izsludināt konkursu “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” Ogres novada pagastos un apstiprināts konkursa nolikums.

 

Konkursa “OGRES NOVADA SAKOPTĀKĀ SĒTA 2016” nolikums
(Iekšējie noteikumi Nr. 5/2016)
Apstiprināts Ogres novada pašvaldības domes sēdē 21.04.2016.
 
I. Vispārīgie jautājumi
 
 1. Nolikums nosaka konkursa “Ogres novada sakoptākā sēta 2016” (turpmāk tekstā – konkurss) mērķi, uzdevumus un organizāciju.
 2. Konkursu organizē Ogres novada pašvaldība (reģ. Nr. 9000024455, adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads).
 3. Konkursa mērķis ir veicināt Ogres novada pagastu attīstību.
II. Konkursa uzdevumi
 1. Ieinteresēt un iesaistīt Ogres novada pašvaldības pagastu (turpmāk – pagasti) daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotājus apkārtējās vides sakopšanā un labiekārtošanā.
 2. Noskaidrot sakoptākos īpašumus pagastos šādās grupās:
5.1.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās ir līdz 12 dzīvokļiem, un tām piegulošās teritorijas;
5.2.daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās ir virs 12 dzīvokļiem, un tām piegulošās teritorijas pagastu lauku teritorijā.
 1. popularizēt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iedzīvotāju pieredzi savas dzīves vides uzlabošanā.
III. Konkursa organizācija un vadība
 1. Konkursu izsludina, pieņemot Ogres novada pašvaldības domes lēmumu (turpmāk – domes lēmums).
 2. Domes lēmums par konkursa izsludināšanu un konkursa nolikums tiek publicēts Ogres novada pašvaldības izdevumā “Ogrēnietis” un Ogres novada pašvaldības interneta vietnē www.ogresnovads.lv, pagastu informatīvajos izdevumos, ja tādi ir, kā arī plašsaziņas līdzekļos.
 3.  Konkursa vērtēšana norisinās divās kārtās:
9.1.1.kārta – no 26.06.2016. līdz 08.07.2016;
9.2.2.kārta – no 25.07.2016. līdz 15.08.2016.
IV. Pieteikšanās konkursam
 1. Konkursa 1.kārtu organizē katra pagasta pārvalde. Dalību konkursa 1.kārtai var pieteikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks/tiesiskais valdītājs, mājas vecākais (ja tāds ir) vai iedzīvotāju/dzīvokļu īpašnieku deleģēts pārstāvis sava pagasta pārvaldē līdz 15.06.2016. rakstveidā vai elektroniski iesniedzot pieteikumu pagastu pārvaldē (pieteikuma paraugs Pielikumā Nr. 1).
 2. Konkursa 2.kārtu organizē Ogres novada pašvaldība centrālā administrācija “Ogres novada pašvaldība” (turpmāk – Centrālā administrācija), pamatojoties uz pagastu pārvalžu vadītāju iesniegtajiem konkursa 1.kārtas rezultātiem.
V. Vērtēšana
 1. Vērtēšanas komisiju (turpmāk tekstā – komisija) 1.kārtai pieteikto īpašumu izvērtēšanai izveido pagasta pārvaldes vadītājs ar savu rīkojumu (vairāku pagastu pārvalžu vadītāji var vienoties par kopīgas vērtēšanas komisijas izveidi).
 2. Komisija apmeklē visus konkursam pieteiktos īpašumus un veic novērtēšanu saskaņā ar noteiktajiem kritērijiem.
 3. Pamatojoties uz vērtējumu, konkursa 2.kārtai katrā pagastā tiek izvirzītas ne vairāk kā 3 (trīs) daudzdzīvokļu mājas katrā grupā.
 4. Komisiju vadītāji līdz 15.07.2016. konkursa 1.kārtas rezultātus iesniedz sava pagasta pārvaldes vadītājam, kurš tos iesniedz Ogres novada pašvaldības izpilddirektoram.
 5. Ar Ogres novada pašvaldības izpilddirektora rīkojumu izveidotā komisija līdz 08.08.2016. apmeklē visus konkursa 2.kārtai izvirzītos īpašumus un veic novērtējumu saskaņā ar pielikumā Nr.2 noteiktajiem kritērijiem.
VI. Apbalvošana
 1. Ar pagasta pārvaldes vadītāja rīkojumu konkursa 1.kārtas laureātiem izsniedz apliecinājumu par iegūto vietu konkursā un piešķir naudas balvu:
17.1.        1.vietas ieguvējam – 100 euro;
17.2.        2.vietas ieguvējam – 75 euro;
17.3.        3.vietas ieguvējam – 50 euro;
17.4.         veicināšanas balvu – 30 euro.
 1. Vienā pagastā izmaksāto naudas balvu kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 300 euro.
 2. Konkursa 1.kārtas laureātu apbalvošana notiek pagastu pārvalžu organizētos pasākumos.
 3. Konkursa 2.kārtā komisija nosaka 1. – 3. vietas ieguvējus katrā šī nolikuma 2.punktā noteiktajā grupā.
 4. Protokolu par konkursa 2.kārtas rezultātiem komisijas vadītājs iesniedz novada pašvaldības izpilddirektoram.
 5. Pamatojoties uz konkursa 2.kārtas rezultātiem, Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļa sagatavo un iesniedz Ogres novada pašvaldības domei lēmuma projektu par konkursa 1. – 3.vietas ieguvēju apbalvošanu ar Ogres novada pašvaldības Atzinības rakstu un naudas balvu, kā arī par veicināšanas balvu piešķiršanu:
22.1.        1.vietas ieguvējam – 140 euro;
22.2.        2.vietas ieguvējam – 100 euro;
22.3.        3.vietas ieguvējam – 75 euro;
22.4.        veicināšanas balvas ieguvējam – 50 euro.
 1. Konkursa 2.kārtas laureātu apbalvošana notiek īpaši organizētā pasākumā.
 2. Publicitāti par konkursu un tā rezultātiem nodrošina Centrālās administrācijas Sabiedrisko attiecību nodaļa sadarbībā ar pagastu pārvaldēm.
 
Domes priekšsēdētājs  A.Mangulis

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 30.11.2020.

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

 • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?