Tilts, makšķernieki, rudens Strūklaka 2018

Ziņas, jaunumi

Aktualizē satiksmes drošības, videonovērošanas un atskurbtuves jautājumus

Aizvadītajā piektdienā Ogres novada pašvaldības domes vadība un speciālisti tikās ar Ogres novada pašvaldības policijas, Valsts policijas Ogres iecirkņa un Ceļu policijas vadību, lai pārrunātu iespējamos risinājumus atskurbtuves izveidei, papildu videokameru uzstādīšanai, kā arī kārtības organizēšanai novadā, īpaši, kas attiecas uz gājēju un velobraucēju drošību. Lasīt vairāk

28.08.2017 13:06

Apseko vietas, kur plānots izbūvēt dzelzceļa tuneļus

Pagājušajā nedēļā Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš un pašvaldības Projektu vadības nodaļas projektu vadītājs Pēteris Preiss tikās ar VAS “Latvijas dzelzceļš” speciālistiem  un tehniskajiem darbiniekiem, kā arī dzelzceļa tuneļu Ogrē projektētāju Gunti Zīli no SIA Baltijas mākslīgo būvju projektēšanas biroja “Vektors T”, lai veiktu tehnisko apskati potenciālajām tuneļu būvniecības vietām. Lasīt vairāk

22.08.2017 10:23

Iepazīstas ar pieredzi Cēsu novada pašvaldībā

Šonedēļ Ogres novada pašvaldības darba grupa, kas ir uzsākusi darbu pie izglītības kvalitātes uzlabošanas Ogres novadā, devās uz Cēsīm, lai iepazītos ar šīs pašvaldības pieredzi izglītības darba organizēšanā. Lasīt vairāk

16.08.2017 11:40

Ogrē uzsākta skvēra pārbūve

Ogrē ir uzsākti Brīvības ielas skvēra pārbūves 1. kārtas darbi, kuru laikā tiks izbūvēts strūklaku komplekss - strūklaka “Digitālais ūdens aizkars” un bruģī iebūvēts kustīgu ūdens strūklaku paklājs, kurā varēs atveldzēties un bradāt. Lasīt vairāk

11.08.2017 16:18

Sāk projektēt aizsargdambi un jauno aizsargmolu

Saistībā ar 31. jūlijā Centrālās finanšu un līguma aģentūras un Ogres novada pašvaldības noslēgto vienošanos par projekta “Novērst plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu Ogres pilsētas teritorijā, veicot vecā aizsargdambja pārbūvi un jauna aizsargmola (straumvirzes) būvniecību pie Ogres upes ietekas Daugavā” īstenošanu ir uzsākti projektēšanas darbi. Lasīt vairāk

09.08.2017 09:38

E. Helmanis pateicas sadarbības partneriem

Vakar, 4. augustā, pilsētas svētku ietvaros Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un viņa vietnieks Gints Sīviņš oficiālā pieņemšanā sadarbības partneriem izteica pateicības vārdus un iepazīstināja ar rekonstruēto Ogres 1. vidusskolas stadionu. Lasīt vairāk

05.08.2017 11:13

Spriež par ēkas Suntažu ielā 2 izmantošanu

3. augustā Ogres novada pašvaldības domes vadība un speciālisti tikās ar Ogres novada Sociālā dienesta vadītājas vietnieci Ilonu Reinholdi, Suntažu internātpamatskolas – rehabilitācijas centra direktori Inga Elmi, Ogres sākumskolas direktori Māru Banku, biedrības “Vecāki kopā” valdes priekšsēdētāju Agitu Šulcu, lai meklētu risinājumus ēkas Suntažu ielā 2 izmantošanai saistībā ar deinstitucionalizācijas projektam atvēlēto finansējumu. Lasīt vairāk

04.08.2017 11:28

Daudz gribētāju vadīt pagastu pārvaldes

Ir beigusies pieteikšanās uz vakantajiem pagastu pārvalžu vadītāju amatiem Ogres novada pašvaldībā. Lasīt vairāk

02.08.2017 10:32

Apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi Madlienā un Suntažos

Ogres novada pašvaldība ir saņēmusi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk tekstā – Regulators) lēmumu par Ogres novada pašvaldības SIA “MS siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem. Lasīt vairāk

26.07.2017 15:15

PA “Ogres namsaimnieks” aktīvi strādā iedzīvotāju labā

Vasaras sezona ir vispateicīgākais laiks, lai veiktu dažādus remontdarbus. Īpaši ražīgs šis periods ir pašvaldības aģentūras “Ogres namsaimnieks” darbiniekiem. Lasīt vairāk

25.07.2017 10:36

Kādreizējās PII “Bitīte” ēku pārņem pašvaldība

Pagājušā gada novembrī Ogres novada pašvaldības dome pieņēma lēmumu lūgt  Latvijas Republikas Finanšu ministriju un Valsts akciju sabiedrībai “Valsts nekustamie īpašumi” nodot pašvaldības īpašumā ēku Mālkalnes prospektā 10, Ogrē. Lasīt vairāk

24.07.2017 14:49

Likvidē departamentu direktoru amatus

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20. jūlijā pieņemts lēmums likvidēt departamentu direktoru amatus pašvaldības centrālajā administrācijā. Lasīt vairāk

24.07.2017 09:12

E.Helmani izvirza par Rīgas plānošanas reģiona attīstības padomes locekli

Ogres novada pašvaldībā 11.jūlijā saņemta Rīgas plānošanas reģiona (RPR) vēstule, kurā informē par RPR pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulci un attīstības padomi. Lasīt vairāk

21.07.2017 13:15

Apvieno Madlienas būvvaldi un Ogres būvvaldi

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20.jūlijā tika izskatīts jautājums par Madlienas pagasta pārvaldes un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas struktūrvienību reorganizāciju. Lasīt vairāk

20.07.2017 14:32

Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija jaunā sastāvā

Pirms gada Ogres novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un izveidoja Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvo (RBIK) komisiju. Lasīt vairāk

20.07.2017 13:44

Ogres novada pašvaldība palielina pabalstu represētām personām

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 20. jūlijā dome nolēma piešķirt finanšu līdzekļus no budžeta “Izdevumi neparedzētiem gadījumiem” vairāku mērķu īstenošanai, tostarp – pabalsta apmēra palielināšanai represētām personām, ko izmaksā 18. novembrī, Latvijas Republikas Proklamēšanas dienā. Lasīt vairāk

20.07.2017 12:17

Izsaki viedokli par labas pārvaldības ievērošanu valsts pārvaldē

Viena no tiesībsarga funkcijām ir pārliecināties, vai valsts pārvalde ievēro labas pārvaldības principu, proti, vai valsts pārvalde rīkojas tiesiski un lietderīgi, vai ir atklāta pret sabiedrību un veicina personu tiesību un tiesisko interešu ievērošanu. Šo jautājumu izzināšanā ļoti būtisks ir visas sabiedrības viedoklis. Lasīt vairāk

19.07.2017 15:47

Pateicība pašvaldībai par atbalstu starptautisku militāro mācību norisē

Pagājušās nedēļas beigās Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālmajors Leonīds Kalniņš svinīgā ceremonijā pateicās valsts un pašvaldību pārstāvjiem, kā arī sadarbības partneriem par sniegto atbalstu starptautisko militāro mācību “Saber Strike 2017” norisei Latvijā. Lasīt vairāk

19.07.2017 12:00

Pilsētas svētkos pašvaldība sveiks jaunos novadniekus

Pagājušajā gadā Ogres pilsētas svētku programmu kuplināja jauns pasākums – Ogres novadā dzīvojošo bērnu līdz viena gada vecumam un viņu vecāku sumināšana. Lasīt vairāk

18.07.2017 10:55

A.Mangulis nolēmis nevadīt Ogres Mūzikas skolu

Pašvaldībā saņemts Artūra Manguļa iesniegums ar lūgumu atbrīvot viņu no Ogres Mūzikas skolas direktora amata. Lasīt vairāk

17.07.2017 15:31

Turpinās tuneļu zem dzelzceļa Ogrē projektēšanas darbi

14. jūlijā Ogres novada pašvaldībā notika sanāksme, kurā pašvaldības vadība un speciālisti iepazinās ar autotransporta un gājēju tuneļa iespējamiem izbūves skiču risinājumiem. Lasīt vairāk

17.07.2017 08:49

SIA “MS Siltums” piedalīsies energoefektivitātes veicināšanas projektā

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 13. jūlijā pieņemts lēmums atbalstīt Ogres novada pašvaldības SIA “MS Siltums” dalību energoefektivitātes veicināšanas projektā. Lasīt vairāk

14.07.2017 08:26

Pašvaldība piedalīsies projektā centralizētās siltumapgādes uzlabošanai

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē 13. jūlijā tika pieņemts lēmums saistībā ar energoefektivitātes veicināšanu un vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē Ogrē, deleģējot SIA “Labs nams” jaunu funkciju un atbalstot šī uzņēmuma dalību energoefektivitātes veicināšanas projektā. Lasīt vairāk

13.07.2017 15:46

Domes priekšsēdētāja vietniekam atļauj savienot amatus

Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdē tika izskatīts domes priekšsēdētāja vietnieka Ginta Sīviņa iesniegums ar lūgumu atļaut viņam savienot domes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar SIA “SB Solutions” valdes locekļa amatu un sertificēta maksātnespējas procesa administratora amatu. Lasīt vairāk

13.07.2017 11:31

Ogres novada Dzimtsarakstu nodaļā šodien 9 laulību reģistrācijas!

Daudzi pāri, kuri nolēmuši reģistrēt savu laulību, šim nozīmīgajam solim izvēlējušies īpašu datumu – 07.07.2017. Ogres Dzimtsarakstu nodaļā šodien plānotas 9 laulību reģistrācijas. Lasīt vairāk

07.07.2017 13:52
4 .. 5 .. 6 .. 7 .. 8 .. 9 .. 10 .. 11 .. 12 .. 13 ..

Tuvākie notikumi

Oktobris
15
22
28
29
30
Novembris
5
6
8
12
13
14
19
20
26
27
29
30
Decembris
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai esi apmierināts ar 13. Saeimas vēlēšanu rezultātiem?

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Valsts veselības apdrošināšana

Ogre - iespēju novads


Ogres novads ir plašu iespēju novads – ar labi attīstītu infrastruktūru, daudziem priekšnoteikumiem veiksmīgas uzņēmējdarbības un visas pilsētas attīstībai.

Ogre ir pievilcīga vieta dzīvošanai – tuvu dabai un arī no lielpilsētas Rīgas atrodas netālu. Veidojusies kā vasarnīcu un atpūtas vieta, Ogre šobrīd iegūst rūpnieciskas pilsētas vaibstus.

Mūsu mājaslapā Jūs atradīsit izsmeļošu informāciju par Ogres novadu - par tā vēsturi un attīstību. Šeit ikvienam pieejami novada attīstības plānošanas dokumenti, kā arī atspoguļoti jaunākie notikumi.
Atradīsit informāciju par novada dabas skaistumu un tūrisma iespējām un izglītības iestādēm, kā arī uzņēmumiem. Šeit ir iespēja iepazīties ar pašvaldības darbu, uzzināt visu nepieciešamo kontaktinformāciju un daudz ko citu.

                                                                                          Laipni aicināti Ogres novadā!