Tilts tālumā, Aprīlis 2021 Upe, Aprīlis 2021

Arhīvs

Paziņojums par elektronisko izsoli kravas automašīnai - bibliobuss SOVAM RS1911C

Ogres novada pašvaldība atkārtoti rīko elektronisko izsoli kustamai mantai, kravas automašīnai bibliobuss SOVAM RS1911C, reģ.Nr. RO 572, izlaiduma gads – 1987, nobraukums – 28405 km. Sākumcena - EUR 3690, solis - 50 EUR.
Lasīt vairāk

03.03.2021 13:05

Paziņojums par elektronisko izsoli vieglajai pasažieru automašīnai SUBARU FORESTER

Ogres novada pašvaldība atkārtoti rīko elektronisko izsoli kustamai mantai Subaru Forester, reģ.Nr. ML 4497, izlaiduma gads – 2008, nobraukums – 220357 km. Sākumcena - EUR 800, solis - 20 EUR. Lasīt vairāk

04.03.2021 13:00

Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas Rīgas HES ūdenskrātuvē iegūs izsolē

Ogres novada pašvaldības domes sēdē 2021. gada 21. janvārī tika pieņemts lēmums par izsoles rīkošanu rūpnieciskās zvejas tiesību nomai Rīgas HES ūdenskrātuvē un apstiprināts slēgtās izsoles nolikums. Lasīt vairāk

29.01.2021 12:45

Paziņojums par automašīnas (bibliobusa) atsavināšanu

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka tiks rīkota atkārtota Ogres novada pašvaldībai piederošās automašīnas bibliobusa SOVAM RS1911C Reģ.Nr. RO 572, izlaiduma gads – 1987, nobraukums – 28405 km, mutiska izsole ar augšupejošu soli. 
Lasīt vairāk

11.12.2020 09:57

Paziņojums par automašīnas atsavināšanu

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka tiks rīkota Ogres novada pašvaldībai piederošās automašīnas Subaru Forester, reģ.Nr. ML 4497, izlaiduma gads – 2008, nobraukums – 220357 km, mutiska izsole ar augšupejošu soli.  Lasīt vairāk

10.12.2020 10:22

Mutiskā izsolē atsavina nekustamo īpašumu "Pie Stiebriņiem" Madlienas pagastā

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka tiks atsavināts mutiskā izsolē ar augšupejošu soli starpgabals “Pie Stiebriņiem”, kadastra numurs 74680020042, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējums 74680020021, 3,19 ha platībā (turpmāk – Starpgabals). Lasīt vairāk

23.11.2020 15:18

Paziņojums par bibliobusa mutisku atsavināšanas izsoli

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka tiks rīkota transportlīdzekļa – kravas furgona (bibliobusa) SOVAM RS1911C, reģistrācijas Nr. RO 572 mutiska atsavināšanas izsole ar augšupejošu soli. Lasīt vairāk

20.10.2020 16:04

Mutiskā izsolē pārdod pašvaldībai piederošu dzīvokli Lauberē

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots Ogres novada pašvaldībai piederošs dzīvoklis  Skolas ielā 11 – 7 (pirms adreses maiņas “Ozoli 10”-7), Lauberē, Lauberes pagastā, Ogres novadā, kadastra Nr.7460 900 0116, ar kopējo platību 75,3 m2 un 726/118940 kopīpašuma domājamās daļas no būvēm, atsavināšana. Izsoles sākuma summa EUR 3300, izsoles solis EUR 100. Lasīt vairāk

19.10.2020 17:10

Mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Pie Jaunķīleniem” Madlienā

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots Ogres novada pašvaldībai piederošs nekustamais īpašums “Pie Jaunķīleniem”, Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680010370 sastāv no zemes vienības 2,25 ha platībā ar kadastra apzīmējumu 74680010370. Lasīt vairāk

28.08.2020 07:48

Mutiskā izsolē pārdod nekustamo īpašumu “Andrīši” Madlienas pagastā

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdota Ogres novada pašvaldībai piederoša nekustamajā īpašumā “Andrīši”,  Madlienas pag., Ogres nov., kadastra numurs 74680090064, sastāvā esoša zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 74680080094, 2,5645 ha platībā. Lasīt vairāk

28.08.2020 08:11

Ogres novada pašvaldība mutiskā izsolē pārdod autobusu Ford Transit

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka mutiskā izsolē ar lejupejošu soli tiks pārdots transportlīdzeklis – autobuss FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr.HA5558. Izsoles sākuma cena 1600 euro. Lasīt vairāk

04.02.2020 17:42

Mutiskā izsolē atkārtoti pārdod īpašumu “Naglas” Ķeipenē

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka 06.03.2020. plkst. 10.00 tiks rīkota Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Naglas”, Ķeipenes pagasts, Ogres novads, kadastra Nr. 7456 502 0005, kas sastāv no dzīvojamās ēkas, kadastra apzīmējums 7456 002 0045 011, un palīgēkām: kūts, kadastra apzīmējums 7456 002 0045 012, un šķūņa, kadastra apzīmējums 7456 002 0045 013, pārdošana atkārtotā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli. Lasīt vairāk

04.02.2020 16:48

Ogres novada pašvaldība pārdod automašīnu Mercedes Benz Vito

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmo daļu, Ogres novada pašvaldība pārdod kustamo mantu – automašīnu Mercedes Benz Vito 112, reģ. Nr. GL 7185, izlaiduma gads - 2002, degviela – dīzeļdegviela, krāsa – ķiršu, VIN Numurs WDF63819413459966, par brīvu cenu – 408,40 EUR. Lasīt vairāk

03.02.2020 08:50

Ogres novada pašvaldība pārdod automašīnu Toyota Camry

Pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmo daļu, Ogres novada pašvaldība pārdod kustamo mantu – Toyota Camry, reģ.Nr.EK3730, izlaiduma gads - 2002, degviela – benzīns, krāsa – gaiši brūna, VIN JTDBE30K100059989, par brīvu cenu – 630 EUR. Lasīt vairāk

03.02.2020 09:00

Mutiskā izsolē pardos lāzera iekārtas komplektu

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots Ogres novada pašvaldībai piederošs lāzera vadošas celiņu struktūras iespiedshēmu veidošanas iekārtas komplekts, kas sastāv no urbšanas iekārtas LPKF ProtoMat H100 (sērijas Nr.1Q18450205) un prototipēšanas iekārtas Protolaser S (sērijas Nr. 0S1945P126). Izsoles sākuma cena 1750 euro. Lasīt vairāk

30.01.2020 13:54

Mutiskā izsolē pārdos lāzera iekārtas komplektu

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots Ogres novada pašvaldībai piederošs lāzera vadošas celiņu struktūras iespiedshēmu veidošanas iekārtas komplekts, kas sastāv no urbšanas iekārtas LPKF ProtoMat H100 (sērijas Nr.1Q18450205) un prototipēšanas iekārtas Protolaser S (sērijas Nr. 0S1945P126). Izsoles sākuma cena 1750 euro. Lasīt vairāk

05.12.2019 11:34

Mutiskā izsolē tiks pārdots transportlīdzeklis – autobuss FORD TRANSIT

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiks pārdots Ogres novada pašvaldībai piederošs transportlīdzeklis – autobuss FORD TRANSIT, reģistrācijas Nr.HA5558. Izsoles sākuma cena 1600 euro. Lasīt vairāk

12.12.2019 13:17

Par brīvu cenu pārdod transportlīdzekli SUBARU FORESTER

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka, pamatojoties uz Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 37.panta pirmo daļu, par brīvu cenu pārdod Ogres novada pašvaldībai piederošu transportlīdzekli SUBARU FORESTER, reģistrācijas Nr. EZ 4305 (izlaiduma gads – 2000, odometra rādījums 337987 km, degviela – benzīns, motora tilpums (m3) – 1994 un jauda (Kw/kg) – 92, durvju skaits – 5, krāsa – pelēka). Lasīt vairāk

12.12.2019 13:28

Paziņojums par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Naglas" izsoli

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka 21.11.2019. plkst. 16.30 tiks rīkota Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Naglas", Ķeipenes pagasts, Ogres nov., kadastra Nr.7456 502 0005, pārdošana atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli. Lasīt vairāk

31.10.2019 08:53

Paziņojums par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsolēm

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka 22.11.2019. tiks rīkota Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārdošana atkārtotā izsolē. Izsoles veids – mutiska, ar lejupejošu soli. Lasīt vairāk

29.10.2019 13:49

Paziņojums par pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma "Avoti" izsoli

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka 21.11.2019. plkst. 16:00 tiks rīkota Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Avoti”, kadastra Nr. 7456 006 0677, Ķeipenes pag., Ogres nov., pārdošana atkārtotā mutiskā izsolē ar lejupejošu soli.  

Lasīt vairāk

29.10.2019 14:41

Paziņojums par konkursu telpu Brīvības iela 18, Ogrē, nodošanai bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka Ogres novada pašvaldības domes 11.07.2019. ārkārtas sēdē ir pieņemts lēmums “Par Ogres novada pašvaldības iekšējo noteikumu Nr. 12/2019 “Konkursa “Par telpu Ogres novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 18, Ogrē 1.stāvā un pagrabstāvā nodošanu bezatlīdzības lietošanā sociālajam uzņēmējam” nolikums” pieņemšanu un konkursa vērtēšanas komisijas izveidi” (protokols Nr. 8, 1.§). Lasīt vairāk

09.09.2019 08:26

Paziņojums par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu izsolēm

Ogres novada pašvaldība paziņo, ka tiks rīkota Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma pārdošana trešajā izsolē. Izsoles veids - mutiska, ar augšupejošu soli. Lasīt vairāk

16.08.2019 11:01
1 .. 2 .. 3 .. 4 ..
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kartība 15.04.2021.

Tuvākie notikumi

Jūnijs
1
2
3
5
8
9
10
15
24
25
27
29
30
Notikumu kalendārs
PIETEIKŠANĀS TERITORIĀLAJĀM DARBA GRUPĀMKlientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?