janvāris, baznīca janvāris, tilts

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes 15.11.2018.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

15.11.2018 08:51


 
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes video sākas pēc Ogres novada pašvaldības domes ārkārtas sēdes.
 

 
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 15.novembrī pulksten 9.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·  Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·  Prezentācija: “STOP programma sociālo prasmju treniņš 4-7 gadīgiem bērniem” (psiholoģe Renāte Ločmele).
·  Domes sēde 22.11.2018. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.Par nedzīvojamo telpu nomu “Ozolu ielā 3”, Lauberē, Lauberes pag., Ogres nov. Ziņo P.Špakovskis pulksten 9.40
1.2.Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.45
1.3.Par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu Nodrošinājuma valsts aģentūrai. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.45
1.4.Par dzīvokļa Nr.2 “Krautuves 1”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov. atsavināšanu. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.50
1.5.Par nedzīvojamo telpu nomu „Suntažu sanatorijas internātskolā”, Suntažos, Suntažu pag., Ogres nov. Ziņo V.Ancāns pulksten 9.50
1.6.Par transportlīdzekļa Ford S-MAX pārdošanu par brīvu cenu. Ziņo L.Kriviša-Budnika pulksten 9.55
1.7.Par nosacītas cenas samazināšanu atkārtoti atsavinot dzīvokļa īpašumu Draudzības ielā 14-6, Ogrē, Ogres nov. Ziņo L.Kriviša-Budnika pulksten 9.55
1.8.Par nekustamā īpašuma “Garāža” 56, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.00
1.9.Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Brīvības ielā 127, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.00
1.10.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Brīvības ielā 127A, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.05
1.11. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Tirgoņu ielā 4, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.05
1.12.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Tirgoņu ielā 6, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.10
1.13. Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Kalna prospektā 6, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.10
1.14.  Par sabiedrības vajadzībām nepieciešamās zemes vienības daļas Upes prospektā 9, Ogrē, Ogres nov., atlīdzības apstiprināšanu un atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.15
1.15. Par Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmuma „Par nekustamā īpašuma – būves Tirgoņu ielā, 9A, Ogrē, Ogres nov. atsavināšanu” atcelšanu un būves Tirgoņu ielā 9A, Ogrē, Ogres nov. nojaukšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.15
1.16. Par saistošo noteikumu Nr.__/2018 “Par Ogres novada pašvaldības 2007.gada 25.oktobra saistošo noteikumu Nr. 100 “Detālplānojums zemes gabalam Kalna alejā 2, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., kad. Nr.7401-003-0054” atcelšanu” apstiprināšanu. Ziņo J.Duboks pulksten 10.20
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs J.Laizāns
 
Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 15.novembrī pulksten 10.25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogresgala vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
2.2.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības Ogres Valsts ģimnāzijas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.30
2.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo A.Pūga pulksten 10.35
2.4.   Par dalības un ēdināšanas maksas noteikšanu Kārļa Kažociņa Madlienas mūzikas un mākslas skolas organizētajā profesionālās ievirzes izglītības programmas „Taustiņinstrumentu spēle - Akordeona spēle” VI mūzikas skolu audzēkņu ansambļu un kameransambļu konkursā. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 10.40
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs E.Helmanis
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2018.gada 15.novembrī pulksten 10.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.  Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs A.Mangulis
 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 15.novembrī pulksten 10.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētāja   I.Vecziediņa

 

 

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?