Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes 16.08.2018.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.08.2018 09:00

 
 
Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2018.gada 16.augustā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          Domes sēde 23.08.2018. pulksten 9.00
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 21.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.10; 3.§). Ziņo D.Šķēle pulksten 9.10
1.2.Par atļauju rīkot publisku pasākumu lielkoncertu “Leģendārā nakts Ogrē 2018” Ogres estrādē. Ziņo P.Špakovskis pulksten 9.15
Papildus iekļaujamie jautājumi:
1.      Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes vienībai Amatnieku ielā 40, Ogres pilsētā, Ogres nov. Ziņo J.Duboks pulksten 9.25
2.      Par transportlīdzekļa atsavināšanu. Ziņo L.Kriviša-Budnika pulksten 9.30
3.      Par noteikumu Nr.   /2018 “Noteikumi par Ogres novada iedzīvotāja kartes un Ogres novada skolēna kartes noformēšanas, izsniegšanas, lietošanas un anulēšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 9.35
 
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            J.Laizāns

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2018.gada 16.augustā pulksten 9.45
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības Meņģeles pagasta pārvaldes personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēlepulksten 9.45
2.2.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” personāla amatu un amatalgu likmju sarakstā. Ziņo D.Šķēle pulksten 9.45
2.3.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 18.janvāra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības izpilddirektora, izpilddirektora vietnieka un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu”. Ziņo D.Šķēle pulksten 9.45
2.4.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no Ogres novada pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo A.Ormane pulksten 9.50
2.5.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu Ogres novada iedzīvotāju dalībai Pasaules minifutbola čempionātā. Ziņo I.Švēde pulksten 9.55
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par saistošo noteikumu Nr. /2018 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.decembra saistošajos noteikumos Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem”” pieņemšanu. Ziņo R.Vītols pulksten 10.00
 
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                            E.Helmanis

Ogres novada pašvaldības domes
Izglītības, kultūras un sporta jautājumu
komitejas sēde
notiek 2018.gada 16.augustā pulksten 10.05
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Māra Siliņa atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas direktora amata. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.05
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētāja vietniece                                                                       A.Purviņa

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
notiek 2018.gada 16.augustā pulksten 10.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pašvaldības 2018.gada 29.marta saistošo noteikumu Nr.6/2018 “Par Ogres novada pašvaldības palīdzību audžuģimenei” precizēšanu. Ziņo G.Dimitrijeva pulksten 10.10
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2018.gada 19.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības iestādes “Ogres novada bāriņtiesa” izveidošanu”. Ziņo R.Vītols pulksten 10.15
  2. Par dalību Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētajā projekta “Sociālo pakalpojumu atbalsta sistēmas pilnveide” izmēģinājumprojektā. Ziņo S.Ozoliņa pulksten 10.20
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
  1. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.25
  2. [..] Ziņo A.Mežale pulksten 10.25
 
 
Darba kārtībā plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājas vietnieks                                                                            M.Siliņš

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?