Brīvības iela pirmā advente 2020

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 22.01.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

21.01.2015 15:22

 

Ogres novada pašvaldības
Domes sēde
notiek 2015.gada 22.janvārī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par „Ogres novada attīstības programmas 2014.-2020.gadam” aktualizētās galīgās redakcijas apstiprināšanu. Ziņo D.Grīsle plkst.9.05
1.2.   Par zemes vienības Plūsmas iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo S.Kirhnere plkst.9.10
1.3.   Par zemes vienības “Jaunliepiņas”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.15
1.4.   Par zemes vienības “Jaundurjēni”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.15
1.5.   Par zemes vienības “Jaunvērītes”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.15
1.6.   Par zemes vienību “Kalna Punēni”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.15
1.7.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma “Vecķeipenes muižas zeme”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.15
1.8.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.15
1.9.   Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Kucēni” Ogres novada Suntažu pagastā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo I.Reitere plkst.9.20
1.10. Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Žļaugu purva meži” Ogres novada Suntažu pagastā, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo I.Reitere plkst.9.20
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.25
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, ,,Uceni’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.25
1.13. Par zemes vienību, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Misters plkst.9.30
1.14. Par zemes vienību „Dambinieki” un “ Lapas”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Misters plkst.9.30
1.15. Par zemes vienību „Rožlejas”, Lauberes pagasts, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Misters plkst.9.30
1.16. Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters plkst.9.30
1.17. Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā „Par zemes vienības Strēlnieku prospekts 39, Ogre, Ogres novads, daļas piekritību valstij”. Ziņo U.Apinis plkst.9.35
1.18. Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Puķu iela 9, Ogre, Ogres nov. Ziņo U.Apinis plkst.9.35
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.35
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.9.40
3.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.9.40
3.3.   Par ziedojumu pieņemšanu un izlietojumu. Ziņo L.Zadvinska plkst.9.45
3.4.   Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Ziņo S.Velberga plkst.9.45
3.5.   Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo S.Ozoliņa plkst.9.50
3.6.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras ,,Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.55
3.7.   Par Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.55
3.8.   Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu Ogres sākumskolas projektam „3D- Domājošs dabas draugs”. Ziņo M.Banka plkst.10.00
3.9.   Par Ogres novada pašvaldības aģentūras ,,Ogres novada kultūras centrs” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo L.Zadvinska plkst.10.00
3.10.  Par Ogres novada pašvaldības iestāžu amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo D.Šķēle plkst.10.05
3.11.  Par Ogres novada pašvaldības Taurupes pagasta pārvaldes personāla, Taurupes pamatskolas amata un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo J.Stafeckis plkst.10.10
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Astras Rubenes iecelšanu Ogres mākslas skolas direktora amatā. Ziņo D.Šķēle plkst.10.15
4.2.   Par grozījumiem Ogres novada pagastu bāriņtiesas nolikumā. Ziņo S.Bertmane plkst.10.20
4.3.   Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā. Ziņo D.Šķēle plkst.10.25
4.4.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014. gada 18. decembra lēmumā Nr.29 (47.§) „Par komisijas izveidi Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” darbības efektivitātes un uzdoto funkciju izpildes nodrošinājuma izvērtēšanai”. Ziņo I.Tamane, D.Bārbale plkst.10.30
4.5.   Par rājiena izteikšanu Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītājai. Ziņo D.Šķēle plkst.10.35
 
Sēdes slēgtā daļa.
 
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1) Par Ogres notekūdeņu attīrīšanas ietaišu objektu norakstīšanu un izslēgšanu no uzskaites. Ziņo A.Vilcāns
2) Par reģistrēšanu vienreizēja dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta saņemšanas palīdzības reģistrā. Ziņo R.Javoišs
3) Par Ogres novada pašvaldības Lauberes pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo A.Misters
4) Par Ogres novada pašvaldības Mazozolu pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
5) Par Ogres novada pašvaldības Krapes pagasta pārvaldes (administrācijas) amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo I.Sandore
6) Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Ogres novada pagastu bāriņtiesas un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
7)  Par zemes reformas pabeigšanu Ogres novada Ogres pilsētā. Ziņo U.Apinis
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
13
19
24
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?