Brīvības iela pirmā advente 2020

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 15.01.2015.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.01.2015 19:05

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2015.gada 15.janvārī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par „Ogres novada attīstības programmas 2011.-2020.gadam” aktualizētās galīgās redakcijas apstiprināšanu. Ziņo D.Grīsle plkst.9.20
1.2.   Par zemes vienības Plūsmas iela, Ogre, Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo S.Kirhnere plkst.9.40
1.3.   Par zemes vienības “Jaunliepiņas”, Madlienas pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.45
1.4.   Par zemes vienības “Jaundurjēni”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 9.45
1.5.   Par zemes vienības “Jaunvērītes”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 9.45
1.6.   Par zemes vienību “Kalna Punēni”, Madlienas pag., Ogres nov., ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 9.45
1.7.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma “Vecķeipenes muižas zeme”, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 9.45
1.8.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Plātere”, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst. 9.45
1.9.   Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Kucēni” Ogres novada Suntažu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0285, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo I.Reitere plkst.9.55
1.10.  Par detālplānojuma nekustamajā īpašumā „Žļaugu purva meži” Ogres novada Suntažu pagastā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0540, redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai. Ziņo I.Reitere plkst. 9.55
1.11. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.10.00
1.12. Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības, ,,Uceni’’, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu Alfrēdam Stenderam. Ziņo A.Ronis plkst.10.00
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1)      Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7460 001 0198, 7460 001 0247, 7460 001 0247, 7460 001 0245, 7460 001 0249, 7460 001 0246, 7460 001 0253, 7460 003 0045 un 7460 003 0045, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Misters
2)      Par zemes vienību „Dambinieki” un “ Lapas”, Lauberes pag., Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Misters
3)      Par zemes vienību „Rožlejas”, Lauberes pagasts, Ogres nov., piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo A.Misters
4)      Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Bērīši”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
5)      Par grozījumiem Ogres novada domes 2014.gada 18.decembra lēmumā „Par zemes vienības Strēlnieku prospekts 39, Ogre, Ogres novads, daļas piekritību valstij”. Ziņo U.Apinis
6)      Par zemes platības precizēšanu zemes vienībai Puķu iela 9, Ogre, Ogres nov.,. Ziņo U.Apinis
 
Komitejas priekšsēdētājs              A.Ceplītis
 

Ogres novada domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2015.gada 15.janvārī plkst.10.30
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par nedzīvojamo telpu nomu „Pagastmājā”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov. Ziņo O.Atslēdziņš
 
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                     J.Laizāns
 

Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2015.gada 15.janvārī plkst.10.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības Madlienas pagasta pārvaldes (administrācijas) personāla, Ogres novada pagastu bāriņtiesas un iestāžu personāla amatu un amatalgu likmju sarakstu apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10.40
3.2.   Par Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja, viņa vietnieku un Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas „Ogres novada pašvaldība” amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo D.Bārbale plkst.10.45
3.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo transportlīdzekļu atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.55
3.4.   Par ziedojumu pieņemšanu un izlietojumu. Ziņo L.Zadvinska plkst.11.00
3.5.   Par viena izglītojamā vidējām izmaksām Ogres novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai. Ziņo S.Velberga plkst11.05
 
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1)      Par Ogres novada sociālā dienesta amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo S.Ozoliņa
2)      Par Ogres novada pašvaldības aģentūras ,,Rosme” personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Ronis
3)      Par Ogres novada pašvaldības Suntažu internātpamatskolas-rehabilitācijas centra personāla amatu un amatalgu likmju saraksta apstiprināšanu. Ziņo A.Ronis
4)      Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu Ogres sākumskolas projektam „3D- Domājošs dabas draugs”. Ziņo M.Banka
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                 A.Mangulis
 

 
Ogres novada domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2015.gada 15.janvārī plkst.11.10
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Astras Rubenes iecelšanu Ogres mākslas skolas direktora amatā. Ziņo A.Ozoliņa plkst.11.10
4.2.   Par grozījumiem Ogres novada pagastu bāriņtiesas nolikumā. Ziņo S.Bertmane plkst.11.15
4.3.   Par izmaiņām Ogres novada nepilngadīgo lietu komisijas sastāvā. Ziņo D.Šķēle plkst.11.20
 
Sēdes slēgtā daļa.

 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1)      Par Vitas Kravales atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Riekstiņš” vadītājas amata. Ziņo A.Ozoliņa
2)      Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.29 (47.§) „Par komisijas izveidi Ogres novada pašvaldības aģentūras „Ogres novada kultūras centrs” darbības efektivitātes un uzdoto funkciju izpildes nodrošinājuma izvērtēšanai”. Ziņo I.Tamane, D.Bārbale
 
 
Komitejas priekšsēdētājs            M.Siliņš

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Februāris
13
19
24
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?