Ogres novada domes ārkārtas sēdes darba kārtība 11.12.2014.

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Dome > Sēžu darba kārtības (ar Ogres novada domes sēdēs pieņemtajiem lēmumiem var iepazīties sadaļā Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti)

10.12.2014 15:53

Ogres novada domes ārkārtas sēde
notiek 2014.gada 11.decembrī plkst.9:00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1) Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Par vienreizēju pabalstu 2014.gada 14.-17.oktobra plūdu laikā bojāto dzīvojamo māju vai dzīvokļu remontam” pieņemšanu. Ziņo P.Špakovskis, S.Bertmane
2) Par nekustamā īpašuma Zinību iela 5, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ziņo I.Tamane, A.Lastiņa
Domes priekšsēdētājs A.Mangulis