Brīvības iela pirmā advente 2020

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 9.10.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

 

 

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2014.gada 9.oktobrī plkst.9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Par komiteju un domes sēžu datumu izmaiņām 2015.gada janvārī un aprīlī. Ziņo A.Mangulis plkst.9.15
2.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
2.1.   Par saistošo noteikumu Nr.___ /2014 “Par nekustamā īpašuma nodokļa maksāšanas kārtību Ogres novada pašvaldībā” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.9.20
2.2.   Par detālplānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Galotnes”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā. Ziņo U.Apinis plkst.9.25
2.3.   Par cirsmu izsoli Madlienas pagastā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.
2.4.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.30
2.5.   Par zemes vienības „Zemgaļi 1”, Madlienas pag., Ogres nov. ieskaitīšanu rezerves zemes fondā. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.30
2.6.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Stiebriņi 1”, Meņģeles pag., Ogres nov., un zemes vienības piekritību Ogres novada pašvaldībai. Ziņo I.Jermacāne plkst.9.35
2.7.   Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu uz zemes vienību „Straumes”, Meņģeles pag., Ogres nov. (kadastra apzīmējums 7476 004 0143). Ziņo I.Jermacāne plkst.9.35
2.8.   Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pagasta pārvaldes Ķeipenes Tautas nama maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu. Ziņo V.Sirsonis plkst.9.40
2.9.   Par darba dienas pārcelšanu. Ziņo A.Ozoliņa plkst.9.45
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs             A.Ceplītis

 

 
Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2014.gada 9.oktobrī plkst.9.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
3.1.   Par saistošo noteikumu Nr.___/2014 “Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.6/2014 “Par Ogres novada pašvaldības 2014.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga plkst.9.50
3.1.1.      Ogres novada 2014.gada pamatbudžeta korekcijas
3.1.2.      Ogres novada 2014.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.1.3.      p/a „Mālkalne” 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.3.1.p/a Mālkalne paskaidrojums pie budžeta korekcijām
3.1.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.5.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.6.      Lauberes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.7.      Madlienas pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.8.      Mazozolu pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.9.      Meņģeles pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2014.gada budžeta korekcijas
3.1.12. Ogres novada pašvaldības 2014.gada specbudžeta korekcijas
3.2.   Par nekustamā īpašuma „d/s Ogre dārzs Nr.260”, Ogresgala pag., Ogres nov. atsavināšanu un atlīdzības apstiprināšanu. Ziņo A.Lastiņa plkst.10.20
3.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības (zemes starpgabala) Kalēju iela 10A, Ogre, Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.30
3.4.   Par nekustama īpašuma - dzīvokļa Upes prospektā 7-7, Ogrē, Ogres nov., izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.30
3.5.   Par konkursa „Ogres novada sakoptākā sēta 2014” uzvarētāju apbalvošanu. Ziņo R.Grāvīte plkst.10.35
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs               A.Mangulis

 

 
Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2014.gada 9.oktobrī plkst.10.40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Astrīdas Ārmanes atbrīvošanu no Ogres novada pašvaldības Suntažu vidusskolas direktores un Ogres novada izglītības iestāžu vadītāju konsultatīvās komisijas locekļa amata. Ziņo D.Ozoliņa plkst.10.40
4.2.   Par Ogres novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju amatu pretendentu atlases konkursa nolikuma apstiprināšanu. Ziņo V.Āboltiņa plkst.10.45
4.3.   Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības 22.04.2010. nolikumā “Nolikums par kārtību, kādā Ogres novada pašvaldība piešķir naudas balvas vispārējās izglītības iestāžu izglītojamajiem par augstiem sasniegumiem mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs, projektos un sporta sacensībās". Ziņo V.Āboltiņa plkst.10.50
 
Slēgtā sēdes daļa:
4.4.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 34-510, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.10.55
4.5.   Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38 – 514, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze plkst.10.55
 
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
1)      Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38-227, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze
2)      Par sociālā dzīvokļa statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai platībai Mālkalnes prospektā 38-426, Ogrē, Ogres nov. Ziņo A.Roze
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                 R.Javoišs

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 30.11.2020.

Tuvākie notikumi

Novembris
2
3
5
9
10
16
19
21
23
24
26
27
28
30
Janvāris
2
3
5
7
14
21
27
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai plānojat piedalīties Ziemassvētku noskaņas radīšanā savā pilsētā vai pagastā?

  • Aptauju arhīvs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?