Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada domes sēdes darba kārtība 22.05.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

Ogres novada domes sēde
notiek 2014.gada 22.maijā plkst.9:00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
             >2011., 2012.gads
             >2013.gads
             >2014.gads
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes reorganizāciju. Ziņo E.Helmanis, S.Bertmane plkst.9.05
1.2.   Par grozījumiem 21.11.2013. domes lēmumā „Par Ogres novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēšanu” (protokols Nr.18, 6.§). Ziņo D.Grīsle plkst.9.15
1.3.   Par Parka ielas rekonstrukcijas Ogrē, Ogres novadā, būvniecības ieceres apstiprināšanu. Ziņo P.Zilberts plkst.9.20
1.4.   Par saistošo noteikumu Nr.17/2014 „Grozījumi 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.60/2013 Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2014.gadā cenrādis”” pieņemšanu. Ziņo A.Roze plkst.9.25
1.5.   Par lokālplānojuma Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.18/2014 „Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā lokālplānojuma grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu. Ziņo U.Apinis plkst.9.30
1.6.   Par atļauju SIA „ZAAO Systems” pieņemt un īslaicīgi uzglabāt bīstamos un nebīstamos atkritumus. Ziņo A.Bigačs plkst.9.35
1.7.   Par SIA „Rutare” iesnieguma par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas izskatīšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.9.40
1.8.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9.45
1.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zvaigznes”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu Annai Stodoļņikai. Ziņo A.Misters plkst.9.50
1.10.  Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Krustiņi”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu Lolitai Štarkai. Ziņo A.Misters plkst.9.50
1.11.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Stārķi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu Jānim Zundem. Ziņo A.Misters plkst.9.50
1.12.  Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.55
1.13.  Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.9.55
1.14.  Par nedzīvojamo telpu „Kurmis”, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., nomu. Ziņo J.Stafeckis plkst.10.00
1.15.  Par valstij piekrītošu zemes vienību Ogres novada Ķeipenes pagastā sadalīšanu. Ziņo V.Sirsonis plkst.10.05
1.16.  Par dzīvojamās mājas „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo V.Sirsonis plkst.10.05
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par kredīta ņemšanu Ogres novada pašvaldības projektam. Ziņo A.Roze, S.Velberga plkst.10.10
2.2.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga plkst.10.10
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1.   Par saistošo noteikumu Nr.19/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova plkst.10.15
3.2.   Par izmaiņām Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā un nolikumā. Ziņo A.Roze plkst.10.20
3.3.   Par maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības labiekārtošanas akcijā 2014.gada vasaras mēnešos. Ziņo S.Velberga plkst.10.25
3.4.   Par Madlienas bāriņtiesas darbību. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.30
 
Slēgtā sēdes daļa
 
3.5.   Par dzīvokļa īpašuma „Kaupiņi 2”, Ogresgala pag., Ogres nov., dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.10.30
3.6.   Par vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas remontam piešķiršanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.10.35
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamie jautājumi:
 
1.      Par papildus telpu piešķiršanu Ogres Trīsvienības baptistu draudzei: Ziņo Ē.Ancāns
1.1.   1.variants
1.2.   2.variants
2.      Par iesnieguma par pabalsta piešķiršanu izskatīšanu. Ziņo S.Bertmane
2.1.   1.variants
2.2.   2.variants
3.      Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Elektromobiļu uzlādes infrastruktūras ieviešana Ogres pilsētā”. Ziņo E.Pārpucis
4.      Par Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu projektam “Elektromobiļu iegāde Ogres novada vidi saudzējošai infrastruktūrai”. Ziņo E.Pārpucis
 
 
 
Domes priekšsēdētājs       A.Mangulis

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski