Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada domes komiteju sēdes darba kārtība 15.05.2014.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

14.05.2014 16:38

 

Ogres novada domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2014.gada 15.maijā plkst.9:00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Grozījumi 2013.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.60/2013 Ogres novada pašvaldības aģentūras „Mālkalne” maksu par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu 2014.gadā cenrādis”” pieņemšanu. Ziņo A.Roze plkst.9:30
1.2.   Par lokālplānojuma Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā redakcijas apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Ogresgala ciema daļas, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijas Ogresgala pagastā, Ogres novadā lokālplānojuma grafiskā daļā un teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” apstiprināšanu. Ziņo U.Apinis plkst.9:35
1.3.   Par atļauju SIA „ZAAO Systems” pieņemt un īslaicīgi uzglabāt bīstamos un nebīstamos atkritumus. Ziņo A.Bigačs plkst.9:45
1.4.   Par SIA „Rutare” iesnieguma par atbrīvošanu no pašvaldības nodevas izskatīšanu. Ziņo S.Bertmane plkst.9:50
1.5.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš plkst.9:55
1.6.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Zvaigznes”, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu Annai Stodoļņikai. Ziņo A.Misters plkst.10:00
1.7.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības „Krustiņi”, Lauberes pag., Ogres nov., iznomāšanu Lolitai Štarkai. Ziņo A.Misters plkst.10:00
1.8.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Stārķi”, Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu Jānim Zundem. Ziņo A.Misters plkst.10:00
1.9.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošas zemes vienības „Jaunrīti”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.10:05
1.10.    Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības „Aiz Imantām”, Suntaži, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Ronis plkst.10:05
1.11.   Par nedzīvojamo telpu „Kurmis”, Taurupe, Taurupes pag., Ogres nov., nomu. Ziņo J.Stafeckis plkst.10:10
1.12.   Par valstij piekrītošo autoceļu P31 Mazozolu pagastā. Ziņo J.Stafeckis plkst.10:10
1.13.   Par valstij piekrītošu zemes vienību Ogres novada Ķeipenes pagastā sadalīšanu. Ziņo V.Sirsonis plkst.10:15
1.14.   Par dzīvojamās mājas „Kamenes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo V.Sirsonis plkst.10:15
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1)      Par Ogres novada Taurupes un Mazozolu pagastu pārvaldes reorganizāciju. Ziņo E.Helmanis, S.Bertmane
2)    Par grozījumiem 21.11.2013. domes lēmumā „Par Ogres novada Attīstības programmas 2011.-2017.gadam aktualizēšanu” (protokols Nr.18, 6.§). Ziņo D.Grīsle
3)      Par Parka ielas rekonstrukcijas Ogrē, Ogres novadā  būvniecības ieceres apstiprināšanu. Ziņo P.Zilberts
 
Komitejas priekšsēdētājs                   A.Ceplītis
 

Ogres novada domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2014.gada 15.maijā plkst.10:25
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.   Par finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieka vēlēšanām. Ziņo A.Mangulis plkst.10:25
2.2.   Par kredīta ņemšanu Ogres novada pašvaldības projektam. Ziņo A.Roze, S.Velberga plkst.10:30
2.3.   Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no pašvaldības budžeta „Izdevumi neparedzētiem gadījumiem”. Ziņo S.Velberga plkst.10:35
 
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs            A.Mangulis
 

 
Ogres novada domes Sociālo lietu komitejas sēde
notiek 2014.gada 15.maijā plkst.10:40
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Sociālo lietu komitejas jautājumi.
3.1.   Par saistošo noteikumu Nr.__/2014 „Grozījumi saistošajos noteikumos Nr.12/2013 „Par sociālās palīdzības un citiem pabalstiem Ogres novadā”” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova plkst.10:40
3.2.   Par izmaiņām Ogres novada sociālo māju (dzīvokļu) komisijas sastāvā un nolikumā. Ziņo A.Roze plkst.10:45
3.3.   Par maznodrošinātu ģimeņu skolēnu piedalīšanos Ogres novada pašvaldības labiekārtošanas akcijā 2014.gada vasaras mēnešos: Ziņo S.Velberga plkst.10:50
3.3.1.      lēmumprojekta 1.variants
3.3.2.      lēmumprojekta 2.variants
3.4.   Par Madlienas bāriņtiesas darbību. Ziņo A.Gapejevs plkst.10:55
 
Slēgtā sēdes daļa
 
3.5.   Par Staņislavai Zeizai piederoša dzīvokļa īpašuma „Kaupiņi 2”-1, Ogresgala pag., Ogres nov., dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo A.Gapejevs plkst.11:00
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Papildu iekļaujamais jautājums:
1)      Par vienreizēja pabalsta dzīvojamās telpas remontam piešķiršanu J.Berngardam. Ziņo O.Atslēdziņš
 
 
Komitejas priekšsēdētājs            R.Javoišs
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski