Ogres novadnieka karte Marts_2016_upe

Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēdes darba kārtība 9.03.2017.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

06.03.2017 16:26

 

Ogres novada pašvaldības domes
Tautsaimniecības komitejas sēde
notiek 2017.gada 9.martā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
·          Domes vadības, izpilddirektora informācija par aktuāliem darba jautājumiem.
·          A.Brieža ziņojums par aktualitātēm pašvaldības aģentūrā “Ogres namsaimnieks”.
·          Domes sēde 16.03.2017. pulksten 9.00
·          Nākamās komiteju sēdes 13.04.2017., domes sēde 20.04.2017.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Plāteres karjers”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļu iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.3.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošas zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo O.Atslēdziņš pulksten 9.20
1.4.   Par 15.03.2012. noslēgtā zemes nomas līguma pagarināšanu ar fizisku personu. Ziņo J.Stafeckis pulksten 9.25
1.5.   Par personālservitūta - ceļa servitūta nodibināšanu nekustamajam īpašumam “Lapas”, Lauberes pag., Ogres nov. Ziņo A.Misters pulksten 9.30
1.6.   "Par zemes vienības “Jaunzemi”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo I.Sandore pulksten 9.35
1.7.   "Par zemes vienības “Jaundālderi”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo I.Sandore pulksten 9.35
1.8.   "Par zemes vienības “” Dzilnas-2”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo I.Sandore pulksten 9.35
1.9.   "Par zemes vienības “Liepas”, Krapes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo I.Sandore pulksten 9.35
1.10. Par rezerves zemes fondā iekļautās zemes vienības “Pagasta pie Silavām”, Ogresgala pag., Ogres nov. iznomāšanu SIA “Ogres piens”. Ziņo J.Latišs pulksten 9.40
1.11. Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs pulksten 9.40
1.12. Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs pulksten 9.40
1.13. Par zemes vienības iznomāšanu fiziskai personai. Ziņo J.Latišs pulksten 9.40
1.14. Par fiziskai personai piederoša nekustamā īpašuma Kārklu iela, Ogre, Ogres nov. dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.45
1.15. Par fiziskai personai piederoša nekustamā īpašuma Vanagu iela 1000, Ogre, Ogres nov. dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.45
1.16. Par rūpnieciskās zvejas pašpatēriņam tiesību nomu Rīgas HES ūdenskrātuvē, Ogres novadā. Ziņo I.Štāle pulksten 9.50
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                    A.Ceplītis

 


 

Ogres novada pašvaldības domes
Komunālo un transporta jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 9.martā pulksten 9.55
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
2.      Komunālo un transporta jautājumu komitejas jautājumi.
2.1.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošo nedzīvojamo telpu Austrumu ielā 18, Ogrē, Ogres nov. nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “ŪSK OGRE”. Ziņo I.Kažoka pulksten 9.55
2.2.   Par Ogres novada pašvaldībai piederošās nedzīvojamās telpas Mālkalnes prospektā 30, Ogrē, Ogres nov. nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “OGRES LATVIEŠU BIEDRĪBA”. Ziņo I.Kažoka pulksten 10.00
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                         J.Laizāns
 

 


 

Ogres novada pašvaldības domes
Finanšu komitejas sēde
notiek 2017.gada 9.martā pulksten 10.05
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
3.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.3.   Par atļauju Jaunogres vidusskolai pieņemt dāvinājumu no SIA “Mikrotīkls”. Ziņo A.Horuženko pulksten 10.05
3.1.   Par Ogres novada pašvaldības dalību biedrības “Publisko un privāto partnerattiecību biedrība “Zied zeme”” organizētajā projektu konkursā ar projekta pieteikumu par Eizenšteina komunikāciju centra Ķeipenē renovāciju un projekta īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru. Ziņo V.Sirsonis pulksten 10.10
3.2.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.___/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 10.15
3.2.1.      Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta korekcijas
3.2.2.      Ogres novada 2017.gada iestāžu koriģētās tāmes
3.2.3.      p/a „Ogres namsaimnieks” 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.4.      p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.5.      p/a “Rosme” 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.6.      Krapes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.7.      Ķeipenes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.8.      Lauberes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.9.      Madlienas pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
3.2.14. Ogres novada pašvaldības 2017.gada specbudžeta korekcijas
3.2.15. Kredīti 2017
3.3.   Par kredīta ņemšanu. Ziņo S.Velberga pulksten 11.40
3.4.   Par projektu pieteikumu apstiprināšanu Ogres novada pašvaldības projektu konkursā „Radoši – Aktīvi – Darbīgi – Izglītojoši – Ogres novadam!” („R.A.D.I. - Ogres novadam”)”. Ziņo A.Romanovska pulksten 10.45
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                    A.Mangulis

 


 

 
Ogres novada pašvaldības domes
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
notiek 2017.gada 9.martā pulksten 10.50
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva zālē
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
4.      Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas jautājumi.
4.1.   Par Ogres novada pirmsskolas izglītības iestāžu darbību 2017.gada vasaras periodā. Ziņo E.Slise pulksten 10.50
4.2.   Par dalību Eiropas Sociālā fonda 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projektā. Ziņo R.Rudzītis pulksten 11.00
 
Darba kārtībā iekļauto jautājumu izskatīšanai plānotajos laikos iespējamas izmaiņas!
 
 
Komitejas priekšsēdētājs                                                                                                         M.Siliņš
 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
17
18
19
23
24
26
27
29
30
31
Aprīlis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
26
27
28
29
30
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai piekrītat, ka Operetes teātris varētu atrasties Ogrē?

Vairāk informācijas ŠEIT.

Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski