Ogres upe, jūlijs, 2017

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 19.10.2017.

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

16.10.2017 11:47

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2017.gada 19.oktobrī pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.    Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “ Dārziņi”,Laubere, Lauberes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo A.Misters
1.2.   Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7488 003 0759 Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.3.   Par zemes vienības „Anekdotes”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis
1.4.   Par zemes vienības „Ķonēni”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu".Ziņo V.Sirsonis
1.5.   Par zemes vienības „Tāļi”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis
1.6.   Par zemes vienības „Pundurīši”, Ķeipenes pag., Ogres nov., zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis
1.7.   Par zemes vienības „Mārītes”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu. Ziņo V.Sirsonis
1.8.   Par zemes vienības „Zilīši”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis
1.9.   Par zemes vienības „Aldas”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis
1.10. Par zemes vienības „Maijas”, Ķeipenes pag., Ogres nov. zemes nomas līguma pagarināšanu". Ziņo V.Sirsonis
1.11. Par zemes vienības „ Lūši”, Ķeipenes pag., Ogres nov, iznomāšanu.Ziņo V.Sirsonis
1.12. Par garāžas Nr.1 „Lejas Ķirši”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov. nomas līguma pagarināšanu. Ziņo A.Šteinbergs
1.13. Par telpas Nr.38 “Pagastmāja”, Madlienā, Madlienas pag., Ogres nov., iznomāšanu SIA “Talce”. Ziņo O.Atslēdziņš
1.14. Par atļauju Ogres novada pašvaldības Suntažu pagasta pārvaldes vadītājam Valdim Ancānam savienot amatus. Ziņo A.Pūga
1.15. Par atļauju Ogres novada pašvaldības Ogresgala pagasta pārvaldes vadītājai Ilzei Čiščakovai savienot amatus. Ziņo A.Pūga
1.16. Par grozījumu Ogres novada domes 2012.gada 16.februāra lēmumā “Par atlīdzības noteikšanas komisiju” (protokols Nr.2; 7.§). Ziņo A.Pūga
1.17. Par detālplānojuma apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Daugmales iela 5, Ciemupes ciems, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo U.Apinis
1.18. Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7476 004 0437 daļu nodošanu bezatlīdzības lietošanā VSIA “Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”. Ziņo I.Jermacāne
1.19. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 17.aprīļa lēmumā “Par saistošo noteikumu Nr.16/2014 „Ogres novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai” pieņemšanu” (protokols Nr.9; 2.§). Ziņo A.Pūga
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi
2.1.    Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20/2017 “Grozījumi Ogres novada pašvaldības 2016.gada 22.decembra saistošajos noteikumos Nr.23/2016 “Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada konsolidēto budžetu” pieņemšanu. Ziņo S.Velberga
2.1.1.  Ogres novada 2017.gada pamatbudžeta korekcijas
2.1.2.  Ogres novada 2017.gada iestāžu koriģētās tāmes
2.1.3.  p/a „Ogres namsaimnieks” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.4.  p/a „Ogres novada kultūras centrs” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.5.  p/a “Rosme” 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.6.  Krapes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.7.  Ķeipenes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.8.  Lauberes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.9.  Madlienas pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.10. Suntažu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.11. Taurupes pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.12. Mazozolu pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.13. Meņģeles pagasta pārvaldes 2017.gada budžeta korekcijas
2.1.14. Ogres novada pašvaldības 2017.gada specbudžeta korekcijas
2.1.15. Kredīti 2017
2.2.   Par Augusta Sukuta dāvinājuma (ziedojuma) pieņemšanu. Ziņo V.Sirsonis
2.3.   Par uzturēšanās maksas apstiprināšanu Vispārējā tipa pansionātā “Madliena”. Ziņo A.Šteinbergs
2.4.   Par Madlienas vidusskolas telpu nomas maksas cenrāža apstiprināšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
2.5.   Par grāmatas “Mana Madlienas vidusskola” pārdošanas cenu. Ziņo O.Atslēdziņš
2.6.   Par Ogres novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.21/2017 “Par braukšanas maksas atvieglojumiem Ogres novada iedzīvotājiem” pieņemšanu. Ziņo M.Volkova
2.7.  Par Ogres novada pašvaldības 2017.gada 21.septembra saistošo noteikumu Nr. 19/2017 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Ogres novadā” precizēšanu. Ziņo L.Lisovska
2.8.  Par atgūstamo līdzfinansējumu biedrības “Nākotnes tilts” un Ogres novada bērnu un jauniešu centra un PII “Riekstiņš” Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā” Eiropas brīvprātīgā darba projektam “Bērni un Jaunieši PAR”. Ziņo R.Rudzītis
2.9.   Par līdzfinansējuma piešķiršanu Kirila Maslova dalībai pasaules līmeņa motokrosa sacensībās “Nākotnes cerību kauss”. Ziņo I.Švēde
2.10. Par precizējumiem Ogres novada pašvaldības 2017.gada 29.septembra lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību „MS siltums” pamatkapitāla palielināšanu”. Ziņo N.Ševels
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājums.
3.1.   Par Ogres novada izglītības konsultatīvās komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu. Ziņo S.Grunte
 
4.      Sociālo un veselības jautājumu komitejas jautājumi.
4.1. Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu” (protokols Nr.8, 28.§). Ziņo A.Pūga
 
SĒDES SLĒGTĀ DAĻA:
4.2. [..]
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                 E.Helmanis

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 09.07.2020.

Tuvākie notikumi

Jūlijs
4
7
8
13
14
17
20
21
22
23
28
Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai pēc ierobežojumu atcelšanas esi apmeklējis vai plāno apmeklēt publiskos pasākumus?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski