Ogres novadnieka karte Pavasaris 2016 puķes

Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 23.05.2019.

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

22.05.2019 17:04

Ogres novada pašvaldības domes sēde
notiek 2019.gada 23.maijā pulksten 9.00
Ogrē, Brīvības ielā 33,
3.stāva sēžu zālē
 
·          Sēdes informatīvā daļa
·          Nākamās komiteju sēdes 13.06.2019., domes sēde 20.06.2019.
 
SĒDES DARBA KĀRTĪBA:
 
1.      Tautsaimniecības komitejas jautājumi.
1.1.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības „Tumšais purvs”, Mazozolu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo Dz.Žvīgurs
1.2.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 003 0469, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.3.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības, kadastra apzīmējums 7488 005 0188, Suntažu pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Ancāns
1.4.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.5.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.6.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Mazdārziņi”, Madliena, Madlienas pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo O.Atslēdziņš
1.7.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7456 006 0417, Ķeipenes pag., Ogres nov., daļas iznomāšanu. Ziņo V.Sirsonis
1.8.       Par Ogres novada pašvaldībai piederošās zemes vienības “Ranka 129”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I. Kažoka
1.9.       Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības “Ranka 91”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I. Kažoka
1.10.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ranka 131”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Kažoka
1.11.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Jaunā gatve 44, Ogre, Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I. Kažoka
1.12.   Par Ogres novada pašvaldībai piekrītošās zemes vienības Ranka 62”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Kažoka
1.13.   Par 12.08.2009. noslēgtā zemes nomas līguma Nr.A-130.1.1.1/6 pagarināšanu par zemes vienības “Ranka 187”, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., iznomāšanu. Ziņo I.Kažoka
1.14. Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2017.gada 17.augusta lēmumā “Par dzīvokļu komisijas izveidošanu un tās nolikuma apstiprināšanu”. Ziņo A.Pūga
1.15.   Par grozījumu Ogres novada pašvaldības domes 2014.gada 18.decembra lēmumā “Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu”. Ziņo A.Pūga
1.16.   Par konkursa “Ogres novada sakoptākā lauku sēta 2019” organizēšanu. Ziņo B.Trumekalne
1.17.   Par atļauju veikt atkritumu apsaimniekošanu nekustamajā īpašumā “Bangas”, Ogresgala pag., Ogres nov. Ziņo J.Duboks
1.18.   Par lokālplānojuma “Lokālplānojums zemes vienībai Ikšķiles iela 2, Ogrē, Ogres nov., kā teritorijas plānojuma grozījumi” izstrādes uzsākšanu. ZiņoJ.Duboks
1.19.   Par detālplānojuma nekustamajam īpašumam “Austrumu meži”, Madlienas pag., Ogres nov., 2.0.redakcijas apstiprināšanu. ZiņoJ.Duboks
 
2.      Finanšu komitejas jautājumi.
2.1.       Par dzīvokļa īpašuma "Cerības" - 23, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., atsavināšanu. Ziņo I.Kažoka
2.2.       Par transportlīdzekļa SCANIA B86S-58 atsavināšanu. Ziņo R.Vītols
2.3.       Par saistošo noteikumu Nr.__/2019 “Ogres novada pašvaldības aģentūras “Ogres novada kultūras centrs” maksas pakalpojumu cenrādis” pieņemšanu. Ziņo R.Smirnova
2.4.       Par grozījumiem Ogres novada pašvaldības domes 2019.gada 18.aprīļa lēmumā “Par Ogres novada pašvaldības budžeta līdzekļu piešķiršanu sakrālā mantojuma celtņu saglabāšanai”. Ziņo D.Bārbale
2.5.       Par Ogres novada 2018.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu. Ziņo I.Zirnīte
2.6.       Par finansiāla atbalsta piešķiršanu izglītojamiem dalībai sociālo prasmju un iemaņu attīstīšanas aktivitātēs 2019.gada vasaras mēnešos. Ziņo S.Grunte
 
3.      Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas jautājumi.
3.1.       Par Ogres novada pašvaldības Ķeipenes pamatskolas direktora iecelšanu amatā un atļauju savienot amatus. Ziņo S.Grunte
3.2.       Par Ogres novada pašvaldības 2019.gada 21.februāra saistošo noteikumu Nr.4/2019 „Bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Ogres novada pašvaldības izglītības iestādēs, kurās īsteno pirmsskolas izglītības programmas” precizēšanu. Ziņo E.Slise
 
Papildus iekļaujamie jautājumi:
  1. Par kustamās mantas Lāzera vadošas celiņu struktūras iespiedshēmu veidošanas iekārtas komplekta atsavināšanu. Ziņo R.Vītols
  2. Par finansiāla atbalsta piešķiršanu biedrībai “Peldēšanas klubs “Ogre””. Ziņo I.Švēde
  3. Par zemes vienības Kalēju iela, Ogre, Ogres nov., pirmpirkuma tiesību izmantošanu. Ziņo I.Kažoka
  4. Par Ogres novada pašvaldības sadarbību ar Popasnas rajonavalsts administrācijas – rajona militāri – civilo administrāciju tirdzniecības, ekonomiskās, izglītības, sporta un kultūras jomās. Ziņo D.Bārbale
  5. Par palīdzību ugunsgrēkā cietušajai ģimenei. Ziņo I.Čiščakova
 
 
Domes priekšsēdētājs                                                                                                E.Helmanis
 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs

Aptauja

Vai saistībā ar ārkārta situāciju Latvijā ievērojat pašizolāciju vai karantīnu?

  • Aptauju arhīvs
Pieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKlientu apkalpošanas centrsKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?Būvniecības dokumentācija no 2020. gada 1. janvāra tikai elektroniski