janvāris, baznīca janvāris, tilts

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

Nr.
p.k.
Komisijas nosaukums
Komisijas sastāvs
Komisijas nolikums
1.      
Ogres novada vēlēšanu komisija
 
Nikolajs Sapožņikovs - komisijas priekšsēdētājs
Ieva Čakša
Jautrīte Mežjāne
Dace Līva
Māris Rožāns
Lolita Kuģeniece
Dace Ķirķe
Maija Baumane
Anita Purviņa
Līga Lisovska
Komisijas darbību reglamentē Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likums 
2.      
Ogres novada administratīvā komisija
 
Nikolajs Sapožņikovs - komisijas priekšsēdētājs
Kristīne Rostoka
Dace Zariņa
Valdis Ancāns
Dzintra Dzene-Mortukāne
Dace Nikolaisone
Aiva Ormane
Ritma Kalniņa - komisijas sekretāre
 
3.      
Ogres novada dzīvokļu komisija
(darbības teritorija – Ogres pilsēta un Ogresgala pagasts)
Guntis Graudiņš-Pētersons - komisijas priekšsēdētājs
Indulis Kalniņš
Ilona Reinholde
Aija Mežale
Dzintra Dzene - Mortukāne
Ņina Asare
Māra Volkova
Lelde Pencele - komisijas sekretāre
 
4.
Ogres novada pašvaldības bērnu tiesību aizsardzības komisija
 
 
Inga Andersone, Ogres novada Ogres bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece
Ginta Lūse, Ogres novada Sociālā dienesta Ogres sociālā centra Atbalsta nodaļas vadītāja
Linda Grīnberga, Valsts Policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirkņa Kārtības policijas nodaļas vecākā inspektore
Evija Slise, Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vecākā izglītības darba speciāliste
Diāna Alksne, klīniskais psihologs
Katrīna Kūkuma, jauniešu mentors
Mirdza Streļča, Ogres novada pašvaldības policijas priekšnieka vietniece.
5.
Ogres novada izglītības
konsultatīvā
komisija
Igors Grigorjevs, Ogres 1.vidusskolas direktors – komisijas priekšsšēdētājs
Dzirkstīte Žindiga, Ogres novada sporta centra direktore
Māra Banka, Ogres sākumskolas direktore
Mārtiņš Leja, Suntažu vidusskolas direktors
Aleksandrs Horuženko, Jaunogres vidusskolas direktors
Ilze Zvirgzdiņa, Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Cīrulītis” vadītāja
Uģis Grīnbergs, Ogres sākumskolas padomes pārstāvis
Līva Vollenberga, Ogres 1.vidusskolas padomes pārstāve
Anita Stukāne, Ogres Valsts ģimnāzijas padomes pārstāve
Oksana Stepanova, Jaunogres vidusskolas padomes pārstāve
Gunārs Šliseris, Ogres vispārējās pirmsskolas izglītības iestādes “Zelta sietiņš" padomes pārstāvis
Liena Rone, Madlienas vidusskolas padomes pārstāvis
Jānis Iklāvs, Ogresgala 5.skautu un gaidu vienības vadītājs
Monika Magdalēna Ziemele, biedrības “REload” pārstāve
Sandra Grunte, Izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” vadītāja pienākumu izpildītāja
Baiba Liepiņa, Ogres tehnikuma direktora vietniece kvalitātes, attīstības un tālākizglītības jomā
Jānis Sams, AS “Hansa Matrix” operacionālais vadītājs
Inna Zeņkeviča, Ogres Valsts ģimnāzijas direktore
Komisijas sekretāre – Evija Slise, Ogres novada pašvaldības izglītības pārvaldes iestādes “Ogres novada izglītības pārvalde” galvenā speciāliste vispārējās izglītības jautājumos
 Komisijas nolikums
6. 
Attīstības komisija
Egils Helmanis - komisijas priekšsēdētājs
Gints Sīviņš
Juris Laizāns
Artūrs Mangulis
Antra Purviņa
Edīte Strazdiņa
Dainis Širovs
Pēteris Špakovskis
Dana Bārbale
Aija Romanovska
Senija Smiltniece
Elīna Baltiņa
Uldis Priedītis
Ogres novada Uzņēmēju biedrības (ONUB) pārstāvis (deleģēts)
LAD Lielrīgas reģionālās pārvaldes pārstāvis (deleģēts)
Ogres novada Tūrisma uzņēmēju biedrības pārstāvis
Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" pārstāvis
Vita Avotiņa - sekretāre
7. 
Ogres novada sporta attīstības konsultatīvā komisija
Dzirkstīte Žindiga - komisijas priekšsēdētājs
Ilga Neimane
Andris Molotanovs
Jānis Gailis
Intars Sniedze
Ogres novada pašvaldības koordinators Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā
Agris Stukāns
Ieva Švēde –  komisijas sekretāre
8. 
Ogres novada pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisija
Sandra Grunte - komisijas priekšsēdētājs
Evija Slise
Dzirkstīte Žindiga
Ilze Zvirgzdiņa
Ieva Švēde
9. Ogres novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskā komisija
Sandra Grunte - komisijas priekšsēdētājs
Inese Ādmine
Lilita Sarksņa
Vija Plūme
Dainis Širovs
Inese Rūtiņa
Komisijas nolikums
10. Ogres novada pašvaldības autoceļu uzraudzības komisija
Izpilddirektora vietnieks.
Priekšs.vietn.tauts., sporta un tūrisma jaut. (komis.vietn.).
Izpilddirektors.
Komunālo un transportu komitejas priekšsēdētājs.
Attīstības departamenta direktors
Sabiedrisko attiecību nodaļas pārstāvis.
Attīstības departamenta Nekustamo īpašumu nodaļas vadītājs.
“Ogres Namsaimnieks” pārstāvis.
Pašv.policijas pārstāvis
Komisijas nolikums
11. Ogres sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisija
Komisijas priekšsēdētājs - Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis (tālr. 65047100);
 
komisijas locekļi:
 
Pēteris Špakovskis (Ogres novada pašvaldības izpilddirektors)
Raivis Ūzuls (Ķeguma novada pašvaldības priekšsēdētājs)
Indulis Trapiņš (Ikšķiles novada pašvaldības priekšsēdētājs)
Santa Ločmele (Lielvārdes novada pašvaldības priekšsēdētāja)
Artūrs Umulis (Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Rīga reģiona pārvaldes Ogres daļas komandieris)
Vilnis Naglis (Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres policijas iecirkņa priekšnieks)
Ainārs Rauza (Latvijas Republikas Zemessardzes 54. Inženiertehniskā bataljona komandieris)
Dainis Širovs (SIA "Ogres rajona slimnīca" valdes priekšsēdētājs)
Valdis Rubažs (Rīgas reģiona virsmežniecības  Ogres mežniecības  vecākais mežzinis)
Edmunds Rullis (VAS "Latvijas valsts ceļi")
Gunārs Krepšs (AS "Latvijas gāze")
Andris Millers (AS "Sadales tīkls")
Aigars Rozentāls (AS "Latvenergo" Daugavas HES)
Marija Puišo (VAS "Latvijas dzelzceļš")
Mareks Samohvalovs (Pārtikas un veterinārais dienests)
Guna Janoviča (Valsts vides dienests)
A. Saltups (Nacionālo Bruņoto spēku Gaisa spēku Lielvārdes garnizons)
Kaspars Grīnbergs (P/A "Ogres namsaimnieks")

Komisijas nolikums

 

Ogres novada, Ikšķiles novada, Ķeguma novada, Lielvārdes novada civilās aizsardzības plāns

12. Ogres novada jaunatnes lietu konsultatīvā komisija
Jānis Iklāvs - komisijas priekšsēdētājs

Agnese Slišāne
Aivis Jānis Plotiņš
Toms Blumbergs
Gerda Vilciņa
Anete Ozola
Agnese Jankuna
Daiga Dalmatova
Renārs Raubišķis
Monika Magdelēna Ziemele
Dace Nikolaisone
Komisijas nolikums
13. Ogres novada apbalvojumu konsultatīvā komisija
Egils Helmanis - komisijas priekšsēdētājs
Artūrs Mangulis
Dzintra Mozule
Ilga Vecziediņa
Sandra Grunte
Ivars Kaļķis
Nikolajs Sapožņikovs
Komisijas nolikums
14.
Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes komisija
Egīls Dzelzītis - komisijas priekšsēdētājs
Aigars Briedis
Pēteris Āboliņš
Aija Romanovska
Roberts Resnis
Normunds Ševels
Valdis Ancāns
Sinta Vempere - sekretāre
Komisijas nolikums
15.

Komisija palīdzības piešķiršanai daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai

Juris Laizāns - komisijas priekšsēdētājs
Pēteris Āboliņš
Ritvars Ozols
Līga Zirnīte - sekretāre
Komisijas nolikums
16. Ogres novada pašvaldības pastāvīgā iepirkumu komisija
 
Pēteris Špakovskis - komisijas priekšsēdētājs
Inta Zirnīte
Aija Romanovska
Pēteris Preiss
 
Komisijas nolikums
17. Par darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisija
Antra Lastiņa - komisijas priekšsēdētājs
Rita Grāvīte
Sarmīte Kirhnere
Jānis Valners
Kristīne Rostoka
 
18.
Ogres novada pašvaldības medību koordinācijas komisija
Pēteris Bužers - komisijas priekšsēdētājs
 
Māris Balodis (Valsts meža dienesta Rīgas reģionālās virsmežniecības virsmežzinis)
Māris Muižnieks (Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālās lauksaimniecības pārvaldes vadītāja vietnieks – daļas vadītājs)
Armands Praličs (biedrības “Latvijas Mednieku savienība” pārstāvis)
Kaspars Šuikovskis (biedrības “Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome” pārstāvis)
Andris Neimanis (biedrības “Latvijas Meža īpašnieku biedrība” pārstāvis)
 
Liene Sauka - sekretāre

Komisijas nolikums

Protokols (12.03.2019.)

19. Ogres novada pašvaldības kultūras konsultatīvā komisija
Atvars Lakstīgala - komisijas priekšsēdētājs
Elīna Aupe - vietniece
Antra Purviņa
Jautrīte Mežjāne
Evija Smiltniece
Gunārs Platpīrs
Māris Ruskulis
Elīna Baltiņa
Jānis Kaijaks
Ieva Lāce
Ieva Švēde - sekretāre
Komisijas nolikums
20.
Komisija iepirkumu organizēšanai par atkritumu apsaimniekošanu
Pēteris Špakovskis - komisijas priekšsēdētājs
Edgars Pārpucis
Silvija Velberga
 
21. Koncesijas procedūras komisija
Egils Helmanis - komisijas priekšsēdētājs
Dana Bārbale
Edgars Pārpucis
 
22. Reģionālā biznesa inkubatora konsultatīvā komisija Egils Helmanis - komisijas priekšsēdētājs
Baiba Liepiņa
Didzis Mizis
Juris Vaskāns
Artūrs Mangulis
Gints Sīviņš
Aija Romanovska
 
23. Ogres novada sabiedriskā transporta komisija
Juris Laizāns - komisijas priekšsēdētājs
Pēteris Špakovskis
AS "Cata" pārstāvis
Pēteris Bužers
Sandra Grunte
Nikolajs Sapožņikovs
Baiba Pabērza - sekretāre
Komisijas nolikums
24. Iepirkuma komisija SIA “MS siltums” un SIA “Labs nams” realizējamiem projektiem
Juris Laizāns - komisijas priekšsēdētājs
Normunds Ševels
 
 
25. Ogres novada pašvaldības dzīvojamajai mājai funkcionāli nepieciešamā zemes gabala pārskatīšanas komisija
Tatjana Deņisova - komisijas priekšsēdētāja
Laura Kriviša-Budnika
Agnese Pivore-Bokta
Līga Lisovska
Līga Zirnīte
Sinta Vempere- sekretāre
 Komisijas nolikums
26. Mājokļa ārējās vides pielāgošana personām ar kustību traucējumiem vērtēšanas komisija
Pēteris Āboliņš - komisijas priekšsēdētājs
Ilona Reinholde
Kaspars Grīnbergs
 
 27.
Ogres novada pašvaldības mantas novērtēšanas un izsoles komisija
 
 
Dana Bārbale - komisijas priekšsēdētājs
Aiva Ormane
Laura Kriviša-Budnika
Māris Siliņš
Dainis Širovs
Sarmīte Kirhnere
Ritvars Ozols -  sekretārs
Komisijas nolikums
 28. Ogres novada pašvaldības maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķinu un atlīdzības noteikšanas komisija
Aiva Ormane - komisijas priekšsēdētājs
Pēteris Špakovskis - komisijas priekšs. vietnieks
Ieva Kažoka
Sarmīte Kirhnere
Lelde Pencele
Vita Avotiņa - sekretāre
Komisijas nolikums
29.
Metu konkursa “Laivu piestātnes attīstības priekšlikumi” žūrijas komisija
Egils Helmanis - komisijas priekšsēdētājs
Gints Sīviņš
Dana Bārbale
Aija Romanovska
Senija Smiltniece Gunārs Platpīrs
Ronalds Vītols
divi Rīgas Tehniskās universitātespārstāvji
viens Ogres novada pašvaldības domes noteiktajā kārtībā pašvaldības projektam “Laivu piestātne” piesaistītā investora pārstāvis
Diāna Šika - sekretāre
 
30. Konkursa vērtēšanas komisiju (atklāts konkurss investora piesaistei projekta “Laivu piestātne” realizācijai nekustamajā īpašumā Rīgas ielā 45, Ogrē, kas atrodas pie A6 autoceļa Rīga – Daugavpils, pie iebraukšanas Ogrē)
Dana Bārbale - komisijas priekšsēdētājs
Māris Siliņš
Aija Romanovska
Pēteris Āboliņš
Ronalds Vītols
 
31. Ogres, Ikšķiles, Lielvārdes un Ķeguma novadu pašvaldību finanšu komisija
Egils Helmanis, Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs - komisijas priekšsēdētājs
Indulis Trapiņš, Ikšķiles novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
Santa Ločmele, Lielvārdes novada pašvaldības domes priekšsēdētāja
Raivis Ūzuls, Ķeguma novada pašvaldības domes priekšsēdētājs
 Komisijas nolikums
32.
Ogres novada reliģisko lietu komisija
(10 locekļi)
- Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks Gints Sīviņš
- Ogres novada pašvaldības domes deputāts Jānis Iklāvs
- Ogres Sv. Meinarda Romas katoļu draudzes pārstāvis Jānis Rubins
- Ogres Evaņģēliski luteriskās draudzes pārstāvis Mārtiņš Kalējs
- Ogres Sv.Nikolaja Brīnumdarītāja pareizticīgo baznīcas draudzes vecākais pārstāvis Valērijas Taratinovs
- Ogres Trīsvienības baptistu draudzes vecākais pārstāvis Dainis Pandars
- Septītās dienas adventistu Ogres draudzes pārstāvis Ainārs Gailis
- Ogres apustuliskās draudzes “Vārda Spēks” pārstāvis Agris Ginko
- Ogres evaņģēlisko baptistu draudzes pārstāve Nadežda Jukša
- Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā Paaudze” Ogres draudzes pārstāvis Andrejs Bessonovs
 
 Komisijas nolikums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ

Tuvākie notikumi

Marts
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?