janvāris, baznīca janvāris, tilts

Pārskats par būvvaldes darbu 2009. gadā

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem
No 01.01.2009.-31.12.2009. ir sagatavotas:
1141 atbildes uz iesniegumiem, tai skaitā,
141 atbildes (plānošanas un arhitektūras uzdevumi, atzinumi u.c.) uz būvniecības iesniegumiem;
118 atbildes (lēmumi par adreses noteikšanu, lēmumi par zemes ierīcības projektu apstiprināšanu, darba uzdevumi zemes ierīcības projektu izstrādāšanai) uz iesniegumiem zemes gabala atdalīšanai, apvienošanai, robežu pārkārtošanai;
39 izziņas par jaunbūves ierakstīšanu Zemesgrāmatā (tiesiskie pamatojumi);
159 lēmumi par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām;
29 domes lēmumi par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu un saistošie noteikumi par detālplānojumu apstiprināšanu, u.c. atbildes.
 
Kopumā sniegtas:                                                                                                        
729 atbildes uz fizisko personu iesniegumiem,
412 atbildes uz juridisko personu iesniegumiem
un sagatavoti
126domes izejošie dokumenti.
 
Akceptēti:
268 būvprojekti, tai skaitā,
54 - projekti sabiedriskai būvniecībai ,
124 - projekti individuālai būvniecībai;
72 - vienkāršotās renovācijas/rekonstrukcijas apliecinājuma kartes;
18 – zemes ierīcības projekti;
7 objektu būvniecības ieceres materiāli nodoti publiskai apspriešanai.
 
Sagatavoti:
116 akti par būvju pieņemšanu ekspluatācijā;
274 būvatļaujas, tai skaitā, 165 pārreģistrētas būvatļaujas.
 
Būvvalde 2009.gada budžeta plāna ietvaros ir organizējusi 7 tehnisko projektu izstrādi (organizētas publiskās apspriešanas, par tām ziņojot masu saziņas līdzekļos, sanāksmēs protokolēti iedzīvotāju viedokļi, saņemti un apkopoti tehniskie nosacījumi, nosūtīti materiāli atbildīgiem dienestiem utt.):
1.      D/s "Lašupes" teritorijas daļas Ogresgala pag., Ogres nov., - detālplānojums;
2.      Autotransporta un gājēju tuneļa zem dzelzceļa Rīga -Daugavpils un pievadceļu Ogres pilsētā priekšizpētes projekts;
3.      Autotransporta un gājēju tilta ar pievadceļu pār Ogres upi priekšizpētes projekts;
4.      Zinību ielas rekonstrukcija, Ogrē - tehniskais projekts - 2. kārta;
5.      Nogāzes ielas rekonstrukcijas, Ogrē - tehniskais projekts;
6.      Brīvības iela un veloceliņš posmā no Suntažu ielas līdz Ogres pilsētas robežai, Ogrē – rekonstrukcijas projekts;
7.      Brīvības iela 44, Ogre, Ogres nov. - Administratīvās ēkas renovācijas skiču projekts.
 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes komiteju sēžu darba kārtība 11.03.2021.

Tuvākie notikumi

Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?