Informācija par būvvaldē izskatītajiem iesniegumiem

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ogres novada būvvalde > Informācija par Ogres būvvaldē iesniegto dokumentāciju un pieņemtajiem lēmumiem būvniecības jomā > Arhīvs > 2009

Laika periodā no 06.07.2009. līdz 24.07.2009.


1. Izskatīti būvniecības iesniegumi

1.1. „Brīdagi”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., - būvniecības iesniegums Nr. 69/09-OG, divģimeņu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs Oļģerts Kārklelis un Armands Kārklelis.
1.2. Pureņu iela, Lazdu ielas un Pavasara gatve, Stūrīšu gatve, Ogre, Ogres nov., - būvniecības iesniegums Nr. A-3/09-O, esošās T-2306, Z – 2301 – 1, A – 2302 –O elektrolīnijas renovācijas projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs – AS “Sadales tīkli”.
1.3. Brīvības iela 62, Ogre, Ogres nov.,– būvniecības iesniegums Nr. A-1/09 -O, žoga jaunbūves projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs Juris Posatovs.
1.4. Brīvības iela 36, Ogre, Ogres nov.,– būvniecības iesniegums Nr. A-2/09 –O, bankas ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs IPAS “PAREX ASSET MANAGEMENT”
1.5. Sila iela 17, Ogre, Ogres nov.,– būvniecības iesniegums Nr. A-4/09-O, saimniecības ēkas – pirts (jaunbūves) projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs Uldis Lesiņš
1.6. Ogres iela 7, Ogre, Ogres nov.,– būvniecības iesniegums Nr. A-5/09-O, dzīvojamās ēkas projekta izmaiņas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs Raimonds Laucenieks
1.7. Lielvārdes iela 35, Ogre, Ogres nov., - būvniecības iesniegums Nr. A-6/09-O, saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs Aiga Kalniņa.
1.8. Gaismas prospekts 1, Ogrē, Ogres nov., - būvniecības iesniegums Nr. A-7/09-O, dzīvojamās mājas un saimniecības ēku rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātāji Tatjana Leibus un Juris Brigaders
1.9. “Ogre” 155, Ogresgala pag., Ogres nov., būvniecības iesniegums Nr. A-8/09-OG, dārza mājas projekta izmaiņu izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs Sandra Delpere
1.10. Kikuļu iela, Ogre, Ogres nov., būvniecības iesniegums Nr. A-9/09-O, Ķikuļu iela ar inženierkomunikācijām - projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs Ziedonis Krūze
1.11. Ekānu iela, Ogre, Ogres nov., būvniecības iesniegums Nr. A-10/09-O, Ekānu iela ar inženierkomunikācijām - projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs Ziedonis Krūze, Nora Krūze,k Dzintars Kumeliņš.

2. Akceptēti būvprojekti

2.11.“Vilciņi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – Skatu torņa jaunbūve
2.12. Zilokalnu pr. 12A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – konteinertipa katlu mājas (1. - 9. sējumi) jaunbūve
2.13. Vidus prospekts 15, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – Ogres Trīsvienības baptistu draudzes nama rekonstrukcija
2.14. “Vecindrāni”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – buru tipa vēja elektrostacijas jaunbūve
2.15. “Dzelzceļa ēka 42. km”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., - dīķis (jaunbūve)
2.16. “Lašupes” 911, Ogresgala pag., Ogres nov., – dārza mājas (jaubūve)
2.17. Upes pr. 9A, Ogre, Ogres nov., - dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas rekonstrukcija
2.18. Saimniecības “Alnīši” un “Jaundupāni”, Ogresgala pag., Ogres nov., - telefonizācijas projekts
2.19. Daugavas iela 24A, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., - Dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas tehniskais projekts
2.20. Vēju iela 18, Ogre, Ogres nov.,– dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekts
2.21. Brīvības iela 97, Ogre, Ogres nov.,– dzīvojamās mājas rekonstrukcija, saimniecības ēkas un lapenes jaunbūves projekts.
2.22. Salas iela 1, Ogre, Ogres nov.,– saimniecības ēkas rekonstrukcija par dzīvojamo māju būvprojekts
2.23. “Saides”, Ogresgala pag., Ogres nov.,– saimniecības ēkas un siltumnīcas nojaukšanas projekts.
2.24. Mālkalnes pr. 18 –53, Ogre, Ogres nov., - dzīvokļa renovācijas tehniskais projekts

3. Apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai/rekonstrukcijai izskatīšana

3.1. Ogres pasažieru stacijas Brīvības ielā 9, Ogrē, Ogres nov. – vienkāršotās renovācijas, apliecinājuma karte Nr. 18/09.


4. Pieņemti lēmumi

4.11.Par detālplānojuma zemes gabalā Turkalnes ielā 21B, Ogres pilsētā, Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai.
4.12. Par detālplānojuma zemes gabalā ”Origone”, Ogresgala pagastā, Ogres nov., Ogres raj., 1.redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai
4.13. Par nekustamam īpašumam “Žubītes”, Ogresgala pag., Ogres nov., kadastra Nr.7480 004 0196, izstrādātā zemes ierīcības projekta skiču stadijā saskaņošanu
4.14. Par atteikumu saskaņot zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Strēlnieku prospekts 26, Ogre, Ogres nov.
4.15. Par atļauju Agrim Valteram un Solvitai Valterei turpināt pirts Ķentes iela 15, Ogre, Ogres nov., būvniecību
4.16. Par atļauju Gaļinai Pancernajai turpināt dārza mājas un siltumnīcas “Urga” 139, Ogre, Ogres nov., būvniecību
4.17. Par atļauju Signei Kaktiņai turpināt dzīvojamās mājas (rekonstrukcija) Lēdmanes iela 15, Ogre, Ogres nov., būvniecību
4.18. Par atļauju Līzei Mežaraupei turpināt dzīvokļa rekonstrukcijas Mālkalnes prospektā 7 – 3, Ogre, Ogres nov., būvniecību
4.19.Lēmums Nr.A-1/09 par adreses noteikšanu – noteikta adrese analoga uz tā esošajām ēkām Mičurina iela 19, Ogre, Ogres novads.


5. Pieņemti ekspluatācijā

1. Aveņu iela 1A, Ogre – dzīvojamā māja un saimniecības ēka
2. Mārsila iela 15, Ogre – dzīvojamā māja
3. “Rābanti”, Ogresgala pag. – Kūts rekonstrukcija (piena dzesēšana telpas izbūve)
4. “Jauneniņi”, Ciemupe, Ogresgala pag., – dzīvojamā māja un pirts
5. Pureņu iela 12, Ogre – dzīvojamā māja
6. Dienvidu iela 3, Ogre – dārza mājas rekonstrukcija


7. Izsniegtas būvatļaujas
1.„Lašupes” 639, Ogresgala pag., – dārza mājas rekonstrukcija (pārreģistrēta)
2.Kļavas iela 3, Ogre – Iekšpagalama ārējo un iekšējo gāzes vadu tīkli
3.“Lašupes” 265, Ogresgala pag., – dārza māja (pārreģistrēta)
4.“Zvejnieki 27”, Ogresgala pag., - dzīvojamā māja un saimniecības ēka
5.Zilokalnu pr. 12A, Ogre - konteinera tipa katlumāja
6.Mārtiņa, Miķeļa un Pagasta ielas, Ogrē – 0,4kV esošā EPL Z-20115 renovācija
7.Daugavas iela 18, Ogre, – dzīvojamā māja un saimniecības ēka ar pirti (pārreģistrēta)
8. “Urdziņa” 94, Ogresgala pag., - dārza māja (pārreģistrēta).
9.Jaunrobežnieku iela 5, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrēta).
10. “Spīduļi”, Ogresgala pag., -vienģimenes dzīvojamā māja
11. Krastamalas iela 5, Ogre – garāža - divām automašīnām (pārreģistrēta)
12. “Lašupes” 911, Ogresgala pag., - dārza māja
13. Rūpnieku iela 46, Ogre – dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pirts jaunbūve
14. Jaunā gatve 19, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrēta).
15. “Lašupes” S-20, Ogresgala pag., - dārza māja jaunbūve
16. “Lašupes” 696, Ogresgala pag., - dārza māja (pārreģistrēta).
17. Kalna prospekts 1A, Ogre – garāžu ēkas nojaukšana