Informācija par būvvaldē izskatītajiem iesniegumiem

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ogres novada būvvalde > Informācija par Ogres būvvaldē iesniegto dokumentāciju un pieņemtajiem lēmumiem būvniecības jomā > Arhīvs > 2009

07.08.2009 10:35

Laika periodā no 01.08.2009.- 07.08.2009.


1. Izskatīti būvniecības iesniegumi
1.1. Brīvības iela 15, Ogre - būvniecības iesniegums, reģistra Nr.A-1-31.5/12/09-O, Ogres kultūras centra fasādes siltināšanas
projekta izstrādāšanai
2. Akceptēti būvprojekti
2.1. Celtnieku iela 20, Ogre, Ogres nov. – degvielas uzpildes stacijas nojaukšanas tehniskais projekts
2.2. Blaumaņa iela 6, Ogre, Ogres nov. – dzīvojamās mājas projekta izmaiņas
2.3. Sila iela 7, Ogre, Ogres nov. – dzīvojamās mājas projekta izmaiņas
2.4. Sila iela 22, Ogre, Ogres nov. – saimniecības ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts
2.5. „Vilciņi”, Ogresgala pag., Ogres nov. – ainavu dīķu un teritorijas labiekārtošanas tehniskais projekts
3. Izsniegtas būvatļaujas
3.1. Liepu gatve 12, Ciemupe, Ogres nov. – Ciemupes tautas nama apkures sistēmas (katlu mājas) rekonstrukcija
3.2. Mālkalnes prospekts 18-53, Ogre, Ogres nov. – dzīvokļa renovācija
3.3. Zinību iela 3, Ogre, Ogres nov.- Ogres 1.vsk.rekonstrukcija (projekta izmaiņas – garderobe) (pārreģistrēta)
3.4. „Lašupes” 439, Ogre, Ogres nov. – dārza māja (pārreģistrēta)
3.5. Rīgas iela 19, Ogre, Ogres nov. – degvielas uzpildes stacija (rekonstrukcija)
3.6. „Urdziņa” 95, Ogresgala pag., Ogres nov. – dārza māja
3.7. Mednieku iela 11, Ogre, Ogres nov. – sakaru tīkla izbūve (pārreģistrēta)
3.8. „Alnīši’ un „Jaunpudāni”, Ogresgala pag., Ogres nov. – elektronisko sakaru tīkls (pārreģistrēta)
4. Sagatavoti atteikumi no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
4.1. „Lašupes” 111, Ogresgala pag., Ogres nov.
4.2. Brīvības iela 58A, Ogre, Ogres nov.">Apskatīt Madlienas būvvaldes atskaites