Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Informācija par būvvaldē izskatītajiem iesniegumiem

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

17.09.2009 10:34

Laika periodā no 05.09.2009. līdz 18.09.2009.


1. Izskatīti būvniecības iesniegumi
1.1. Pureņu iela 120/122, Ogre, Ogres nov. – būvniecības iesniegums, reģistra Nr.A-1-31.5/30/09-O, dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas projekta izmaiņu izstrādāšanai
1.2. Pļavmalas iela 5, Ogre, Ogres nov. – būvniecības iesniegums, reģistra Nr.A-1-31.5/31/09-O, dzīvojamās mājas gāzes apgādes projekta izstrādāšanai
1.3. Jaunā gatve 156A, Ogre, Ogres nov. – būvniecības iesniegums, reģistra Nr.A-1-31.5/32/09-O, dārza mājas un saimniecības ēkas projekta izstrādāšanai
1.4. „Lašupes” 11, Ogresgala pag., Ogres nov. – būvniecības iesniegums, reģistra Nr.A-1-31.5/33/09-OG, dārza mājas projekta un esošās dārza mājas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai

2. Akceptēti būvprojekti
2.1. Lielvārdes iela 47, Ogre, Ogres nov. – dzīvojamās mājas rekonstrukcijas tehniskais projekts
2.2. Ogres 1.vidusskolas Zinību ielā 3, Ogrē, Ogres nov., 3.korpusa 4.stāva telpu (Ogres vakara vidusskola) vienkāršotā renovācija - apliecinājuma karte Nr.25/09
2.3. Dzīvokļa „Lielkrasti”- 3, Lībieškalns, Ogresgala pag., Ogres nov., vienkāršotā renovācija - apliecinājuma karte Nr.26/09
2.4. Lēdmanes iela 15, Ogre, Ogres nov. – dzīvojamās mājas projekta izmaiņas
2.5. Akmeņu iela 72, Ogre, Ogres nov. - elektroniskā sakaru tīkla būvprojekts
2.6. Lībiešu -iela 1, Ogre - dzīvojamās mājas gāzes apgāde 1. kārta (ārējie sadalošie gāzes vadu tīkli) un 2. kārta (ārējie un iekšējie gāzes vadu tīkli) būvprojekts

3. Pieņemti lēmumi
3.1. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustama īpašuma Akmeņu iela 52, Ogre, Ogres novads, kadastra Nr.7401 006 0018, sastāvā esošās zemes vienības ar kadastra Nr.7401 006 0020 sadalei
3.2. Lēmums Nr.A-5/09 par adreses noteikšanu – zemes gabaliem, kas tiek atdalīti no nekustamā īpašuma Ogrē, Akmeņu ielā 52 piešķirtas jaunas adreses - Vidzemes iela 3B, 3C, Ogre, Ogres nov. 3.3. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustamam īpašuma Rūpnieku iela 2, Ogre, Ogres nov., kadastra Nr. 7401 004 0441, sadalei.

4. Izskatīti iesniegumi
4.1. Par Plānošanas un arhitektūras uzdevuma Nr.33/09-OG punktu maiņu, iesnieguma Nr.A-1-10.4/170, adrese „Laipaskrasts” , Ogresgala pag., Ogres nov.

5. Izsniegtas būvatļaujas
5.1. Vidus prospekts 15, Ogre, Ogres nov., – lūgšanas nama ar sadzīves telpām rekonstrukcija (pārreģistrēta)
5.2. Līču iela 4, Ogresgala pag., Ogres nov., – dzīvojamā māja (pārreģistrēta)
5.3. Ozolu iela 12, Ogresgala pag. Ogres nov., - dzīvojamā māja (pārreģistrēta)
5.4. “Ogre” 277A, Ogresgala pag., Ogres nov. – dārza māja (pārreģistrēta)
5.5. Brīvības iela 58, Ogre, Ogres nov., - dzīvojamās mājas gāzes apgāde (ārējie tīkli)

6. Pieņemti ekspluatācijā
6.1. Skolas iela 21, Ogre, Ogres nov., - Ogres sporta centra stadiona renovācija (1. kārta)

7. Sagatavoti lēmumi par atteikumu no pirmpirkuma tiesībām uz nekustamo īpašumu
7.1. „Lašupes” 706, Ogresgala pag., Ogres nov.
7.2. „Ranka” 80, Ogresgala pag., Ogres nov.

8. Sagatavoti lēmumi
8.1. Par Ogres novadā ietilpstošo, bijušo vietējo pašvaldību teritorijas plānojumu kā Ogres novada saistošo noteikumu apstiprināšanu
8.2. Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu zemes gabala daļai Fabrikas ielā 1, Ogrē, Ogres novadā

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?