Informācija par būvvaldē izskatītajiem iesniegumiem

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ogres novada būvvalde > Informācija par Ogres būvvaldē iesniegto dokumentāciju un pieņemtajiem lēmumiem būvniecības jomā > Arhīvs > 2009

Laika periodā no 07.02.2009. līdz 13.02.2009.būvvaldē.

1.Izskatīti būvniecības iesniegumi
Pārogres gatve 33, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.13/09-O dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekta un koka palīgceltnes nojaukšanas projekta izstrādāšanai;

Mālkalnes prospekts 43, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.- būvniecības iesniegums Nr.14/09-O; Jaunogres vidusskolas infrastruktūras uzlabošana izglītojamiem ar funkcionāliem traucējumiem.

2. Izskatīti būvprojekti
2.1. Priežu iela 12, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – saimniecības ēkas projekts;
2.2. Mednieku ielas posma (no Meža prospekta līdz Brīvības ielai) rekonstrukcijas projekts 6sējumos;
2.3. Brīvības iela 19, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – kinoteātra ēkas telpu grupas (rekonstrukcijas projekts) kluba – kafejnīcas izbūves projekts;
2.4. Zaķu iela 3A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – rindu mājas projekts;
2.5. Krastmalas iela 34, Ogres nov., Ogres raj., Ogres nov. - Vikingu ielas posma Ciemupē ar inženierkomunikācijām projekts;
2.6. Brīvības iela 28, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – Ogres novada muzeja projekts;
2.7. Stirnu iela 4A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamās mājas rekonstrukcijas un saimniecības ēkas projekts;
2.8. Taurupes iela 15, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamās mājas projekts.

3. Lēmums
Par grozījumiem būvvaldes 27.01.2009.lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Tirgoņu iela 10, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., Nr.4/09 (sēdes protokols Nr.4, 4.§)

4. Izsniegtas būvatļaujas
4.1. Brīvības iela 127A, Ogre – dvīņu māja (pārreģistrācija;
4.2. Zinību iela 3, Ogre – Ogres 1.vsk. rekonstrukcija (garderobe) (pārreģistrācija);
4.3. D/s „Ogre” 179, Ogresgala pag. – dārza māja (pārreģistrācija);
4.4. „Saulīši”, Ogresgala pag. – dzīvojamā māja (pārreģistrācija);
4.5. D/s „Mežmalas” 32, Ogresgala pag. – dzīvojamā māja, saimniecības ēka, šķūnis un pirts;
4.6. Rīgas iela 92, Ogre – dzīvojamā mājas gāzes apgāde (ārējais tīkls);
4.7. Ogres iela 9, Ogresgals – dzīvojamā māja un saimniecības ēka (pārreģistrācija)