Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Informācija par būvvaldē izskatītajiem iesniegumiem

Drukāt
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

Laika periodā no 21.12.2008. līdz 30.01.2009. būvvaldē.

1. Izskatīti būvniecības iesniegumi

1.2. D/s „Urga” 472, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. -būvniecības iesniegums Nr.341/08-O dārza mājas projekta izmaiņu izstrādāšanai Turkalnes iela 2-1, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.;

1.3. būvniecības iesniegums Nr.343/08-O dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai Mālkalnes prospekts 7-3, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.;

1.4. būvniecības iesniegums Nr.344/08-O dzīvokļa renovācijas projekta izstrādāšanai, Jaudas iela 4, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.;

1.5. būvniecības iesniegums Nr.1/09-O moto trases (jaunbūve) projekta izstrādāšanai, “Bucenieki” 2. zemes gabals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.;

1.6. būvniecības iesniegums Nr.2/09-OG, saimniecības ēkas jaunbūves projekta izstrādāšanai, “Bucenieki”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.;

1.7. būvniecības iesniegums Nr.4/09-OG, dzīvojamās mājas projekta izmaiņu izstrādāšanai, Bērzu aleja 2, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.;

1.8. būvniecības iesniegums Nr. 5/09-O, dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekta izstrādāšana, Tīnūžu un Brīvības iela, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.;

1.9. būvniecības iesniegums Nr. 6/09-O, Tīnūžu, Brīvības ielas rekonstrukcijas (posmā no valsts I šķiras A/ceļa P5 Ulbroka – Ogre līdz krustojumam ar Kranciema ielu) būvprojekta izstrādāšanai, Brīvības ielā 127A; 127 un Stirnu iela 2A; 2B, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.;

1.10. būvniecības iesniegums Nr.7/09-O, telefona kabeļa ieguldīšana gruntī tehniskā projekta izstrādāšanai, Dzelzceļa māja 42 km –3, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.;

1.11. būvniecības iesniegums Nr.8/09-OG, dīķa būvprojekta izstrādāšanai, “Lašupes” 422, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.;

1.12. būvniecības iesniegums Nr. 9/09-OG, dārza mājas projekta izmaiņu izstrādāšanai, Bērzlapu iela 19, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.;

1.13. būvniecības iesniegums Nr. 10/09-O, dzīvojamās mājas jaunbūves projekta izmaiņas, Salas iela 2, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.;

1.14. būvniecības iesniegums Nr.11/09-O, norūdīšanās un aktīvās atpūtas centra projekta izstrādāšanai.

2. Izskatīti un akceptēti būvprojekti

D/s „Lašupes” 47, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

dārza mājas projekts Zinību ielas, Ogrē rekonstrukcijas projekts Dzīvokļa Tīnūžu ielā 20-33, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.

vienkāršotās renovācijas apliecinājuma karte Nr.43/08 Celtnieku iela 1, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

mēbeļu montāžas ceha rekonstrukcijas projekts Pureņu iela 54, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

dārza mājas projekta izmaiņas “Urga” 313, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

apbūves gabala elektroapgāde būvprojekts Lībiešu iela 28, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

nedzīvojamās ēkas (ēdnīcas) nojaukšanas projekts Optiskās sakaru kabeļu līnijas izbūve starp 110 KV apakšstaciju “Ogre” un AS “Sadales tīkls” Ogres ETR, Priežu ielā 3, Ogrē

būvprojekts Riņķa iela 1A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

apbūves gabala gāzes apgādes tehniskais projekts “Lašupes” 646, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

dārza mājas, saimniecības ēkas un lapenes būvprojekts Viestura aleja 1, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekts Strautu iela 25, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

dzīvojamās mājas pieslēgums kanalizācijas tīkliem

būvprojekts Skolas iela 15 –7, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

dzīvokļa renovācijas tehniskais projekts Jaunrobežnieku iela 3, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

dzīvojamās mājas tehniskais projekts „Gaiši’, Ogresgala pag., Ogre nov., Ogres raj.

dzīvojamās mājas un pirts projekts D/s „Lašupes” 917, Ogresgala pag., Ogre nov., Ogres raj.

dārza mājas projekts D/s „Lašupes” 638, Ogresgala pag., Ogre nov., Ogres raj.

dārza mājas projekta izmaiņas D/s „Lašupes” S-20, Ogresgala pag., Ogre nov., Ogres raj.

dārza mājas un pirts projekts

3. Pieņemti lēmumi

 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai nekustamiem īpašumiem Brīvības iela 58 un Brīvības iela 58B, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. Lēmums Nr.87/08

par adreses noteikšanu
piešķirta adrese telpu grupām ēkai „Silavas 1”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

Par skatu torņa „Vilciņi” (jaunbūve), Ogresgala pag., Ogres nov., Ogre raj. būvniecības ieceres publiskās apspriešanas rezultātu apkopojuma - būvvaldes gala ziņojuma apstiprināšanu un atļauju izstrādāt būvprojektu

Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai nekustamiem īpašumiem “Lejkrasti” un “Ievkalniņi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

 Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu robežu pārkārtošanai nekustamiem īpašumiem Dienvidu iela 13 un Aveņu iela 6, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

Lēmums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamajam īpašumam Aveņu iela 5, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

Lēmums Nr.3/09 par adreses noteikšanu - noteikta adrese Skolas iela1 –31, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.
Lēmums Nr.4/09 par adreses noteikšanu – piešķirta adrese telpu grupām ēkai „Silavas 1”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

Lēmums Nr.4/09 par adreses noteikšanu – mainīta adrese nekustamā īpašuma Akmeņu iela 62A, Ogre daļai, kas iznomāta Valdim Kupčam uz - Akmeņu 41A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

4. Pieņemti lēmumi par būvniecības ieceres materiālu nodošanu publiskajai apspriešanai:

1. Par Nogāzes ielas rekonstrukcijas, Ogrē būvniecības ieceres materiālu nodošanu publiskajai apspriešanai;
2. Par ražošanas ēkas (jaunbūves) Vidzemes ielā 5C, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj. būvniecības ieceres materiālu nodošanu publiskajai apspriešanai

5. Izsniegtas būvatļaujas

1. „Kurmīši”, Ogresgala pag. – dzīvojamā māja;
2. Rīgas iela 23, Ogre – Optiskais pieslēgums un iekšējie tīkli tirdzniecības centra ēkai (pārreģistrēta);
3. Sila iela 22, Ogre – dzīvojamā mājas rekonstrukcija;
4. Akmeņu iela, Ogre – Akmeņu ielas rekonstrukcija (1.un 2.kārta) (pārreģistrēta);
5. Rūpnieku iela 35, Ogre – dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas nojaukšana;
6. Lībiešu iela 28, Ogre – kluba ēkas nojaukšana;
7. Poruka iela 30, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrēta);
8. Brīvības iela 42, Ogre – biroja ēka (rekonstrukcija), garāža;
9. Rožu iela 4A, Ogre – dzīvojamās mājas gāzes apgāde (ārējais tīkls);
10. “Paeglīši”, Ogresgalas pag., - dzīvojamā māja – pārreģistrēts;
11. “Lašupes” 333, Ogresgala pag. – dārza māja un saimniecības ēka (pārreģistrēta);
12. Mārtiņa iela 46, Ogre – dzīvojamās mājas kanalizācija;
13. „Lašupes” 836, Ogresgala pag. – dārza māja un pirts (pārreģistrēta) ;
14. Druvas iela 8, Ogre – administratīvās ēkas Nr.3 dzīvojamo telpu renovācija – pārreģistrēts;
15. “Ogre” 334, Ogresgala pag. – dārza māja, šķūnis un pagrabs - pārreģistrēta;
16. Uzānu iela 12, Ogre – dzīvojamās mājas rekonstrukcija;
17. „Lašupes” 824, Ogresgala pag. – dārza māja;
18. „Lašupes” 47, Ogresgala pag. – dārza māja;
19. Pureņu iela 54, Ogre – dārza māja;
20. Mārsila iela 12, Ogre – dzīvojamās mājas gāzes apgāde (ārējais tīkls) ;
21. Lībiešu iela 28, Ogre – bijušās ēdnīcas ēkas nojaukšana;
22. Vasarnīcu iela 16, Ogre – dārza māja (projekta izmaiņas) (pārreģistrēta);
23. D/s „Lašupes” 646, Ogresgala pag. – dārza mājas, saimniecības ēka, lapene;
24. Jaunrobežnieku iela 3, Ogresgala pag. – dzīvojamā māja;
25. Jaunrobežnieku iela 5, Ogresgala pag. – saimniecības ēka ;
26. Jaunā gatve 9, Ogre – dzīvojamās mājas rekonstrukcija, garāžas izbūve (pārreģistrēta);
27. Stirnu iela 39, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrēta).

6. Pieņemti objekti ekspluatācijā

1. Brīvības iela 129A, Ogre – administratīvās ēkas rekonstrukcijas par trikotāžas šūšanas salonu
2. Klusā iela 19, Ogre – dzīvojamā māja;
3. Apiņu iela 5, Ogre – ūdens atdzelžošanas stacija, ūdens rezerv., ūd.apgādes un kanalizācijas tīklu izbūve;
4. Rīgas iela 98, Ogre – Rīgas iela 98, Ogre - gāzesvada katodaizsardzības iekārtas anodzemējuma rekonstrukcija;
5. Poruka iela 28, Ogre – dzīvojamās mājas gāzes apgāde (ārējais tīkls);
6. Lielvārdes iela 41, Ogre – dzīvojamās mājas rekonstrukcija;
7. Sila iela 24, Ogre – dzīvojamā māja, siltumnīca, saimniecības ēka;
8. Pamatu iela 6, Ogre – dzīvojamā māja;
9. Brīvības iela 33, Ogre – Ogres rajona pašvaldības ēkas rekonstrukcija – lifta ierīkošana;
10. Kalna prospekta rekonstrukcijas posmā no Rīgas ielas līdz Tirgoņu ielai, Ogrē;
11. Ogresgala pamatskolas sporta zāles rekonstrukcijas 1.kārta, Ogresgals.

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?