Informācija par būvvaldē izskatītajiem iesniegumiem

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ogres novada būvvalde > Informācija par Ogres būvvaldē iesniegto dokumentāciju un pieņemtajiem lēmumiem būvniecības jomā > Arhīvs > 2009

Laika periodā no 28.02.2009. līdz 06.03.2009. būvvaldē


1. Izskatīti būvniecības iesniegumi

1.1. Mežmalas iela 12, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.19/09-O saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai
1.2. Brūkleņu iela 4A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.20/09-O siltumnīcas un saimniecības ēkas projekta izstrādāšanai
1.3. D/s „Urga” 74, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.21/09-O dārza mājas projekta izmaiņu izstrādāšanai

2. Akceptēti būvprojekti

2.1. Upes prospekts 6, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas projekta izmaiņas
2.2. „Ievzari”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – divu ģimeņu dzīvojamās mājas tehniskais projekts
2.3. D/s „Lašupes” 848, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – dārza mājas un palīgceltnes tehniskais projekts
2.4. „Spīduļi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – apbūves gabala elektroapgādes tehniskais projekts
2.5. Vidzemes iela 5A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – ražotnes elektroapgādes tehniskais projekts

3. Pieņemti lēmumi

3.1. Lēmums Nr.9/09 par adreses noteikšanu – nekustama īpašuma Zilokalnu prospekts 12, Ogre daļai ar platību 150m2 noteikta jauna adrese – Zilokalnu prospekts 12A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.
3.2. Lēmums Nr.10/09 par būvvaldes 20.01.2009.lēmuma par adreses noteikšanu Nr.4/09 atcelšanu
3.3. Par grozījumiem būvvaldes 25.11.2008.lēmumā par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu (sēdes protokols Nr.46, 5.5.2.§)
3.4. Par Ogres novada domes būvvaldes 2008.gada 21.oktobra lēmuma (sēdes protokols Nr.42, 6.§) atcelšanu un zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes gabalu Vidus prospekts 23, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., kadastra Nr.7401 002 0083, un Vidus prospekts 23A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., kadastra Nr.7401 002 0253, robežu pārkārtošanai
3.5. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes gabalam Lazdu gatve 2, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

4. Izsniegtas būvatļaujas

1. Pļavmalas iela 3, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrēta)
2. D/s „Mežvidi” 36, Ogresgala pag. – dārza māja (pārreģistrēta) 3. Brīvības iela 127A, Ogre – sakaru tīkla izbūve (pārreģistrēta)