Informācija par būvvaldē izskatītajiem iesniegumiem

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ogres novada būvvalde > Informācija par Ogres būvvaldē iesniegto dokumentāciju un pieņemtajiem lēmumiem būvniecības jomā > Arhīvs > 2009

Laika periodā no 21.03.2009. līdz 28.03.2009.


1. Izskatīti būvniecības iesniegumi

1.1. D/s „Lašupes” 880, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.30/09-OG dzīvojamās mājas projekta izstrādāšanai,

1.2. Rotas iela 3, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.29/09-O pirts projekta izstrādāšanai,

1.3. „Ābelītes” līdz „Melnalkšņi”, DKS „Lašupes”, Ogresgala pag. - būvniecības iesniegums Nr.31/09-O ielas elektroapgaismes projekta izstrādāšanai, būvniecības ierosinātājs – Ogres novada dome

1.4. D/s „Lašupes” 107, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.32/09-OG dārza mājas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai,


2. Akceptēti būvprojekti

2.1. Ciedru iela 7, 10A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – apbūves gabalu elektroapgādes tehniskais projekts

2.2. Krasta iela 9, Ogre, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – saimniecības ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts

2.3. D/s „Lašupes” 629, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – dārza mājas un saimniecības ēkas projekta izmaiņas

2.4 Kalna aleja 2, Ogre, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – ūdensapgādes un kanalizācijas tehniskais projekts

2.5. Tirdzniecības telpu Brīvības ielā 22, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., vienkāršotā renovācija - apliecinājuma karte Nr.8/09

2.6. Ogres 1.vidusskolas telpu Zinību ielā 3, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj., vienkāršotā renovācija - apliecinājuma karte Nr.9/09

2.7. Rožu iela 14, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamās mājas tehniskais projekts

2.8. Krasta iela 15, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – piebrauktuves un stāvlaukuma pie Ogres Svētā Nikolaja Brīnumdarītāja Pareizticīgo draudzes baznīcas tehniskais projekts

2.9. Tīnūžu iela 8-10, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa renovācijas tehniskais projekts

2.10. „Mežavēji”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – auto darbnīcas tehniskais projekts

2.11. „Attīrīšanas ietaises”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – notekūdeņu attīrīšanas ietaises tehniskais projekts

3. Pieņemti lēmumi

1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamam īpašumam “Putni”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

2. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes gabalam “Jauntentēni”,

Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

3. Lēmums Nr.14/09 par adreses noteikšanu – noteikta jauna adreses „Riekstkoži”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

4. Par grozījumiem būvvaldes 03.03.2009.lēmumā par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Brīvības iela 118, Ogre, Ogres nov., Ogres raj., Nr.6/09 (sēdes protokols Nr.9, 5.3.§)

4.Pieņemti ekspluatācijā

1. Mednieku iela 11A, Ogre – ēkas telefonizācija

2. Krasta iela 11, Ogre - ēkas telefonizācija

3. Brīvības iela 19, Ogre – kinoteātra ēkas rekonstrukcijas (kafejnīcas izbūve)

4. Mežmalas iela 26, Ogre - ēkas telefonizācija

5. Rīgas iela 98A, Ogre – ēkas rekonstrukcija (automašīnu un motociklu tirdzniecības salons)

6. Daugavpils iela 4, Ogre – dzīvojamā māja

5. Izsniegtas būvatļaujas

1. Ogres iela 17, Ogresgala pag. – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)

2. Lībiešu iela 1, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)

3. J.Čakstes pr.11, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)

4. „Lašupes” 848, Ogresgala pag. – dārza māja un palīgceltnes

5. Rīgas iela 98A, Ogre – ēkas rekonstrukcija (automašīnu un motociklu tirdzniecības salons) (pārreģistrācija)

6. Ošu iela 5, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)

7. Tīnūžu iela 15-1, Ogre – dzīvokļa rekonstrukcija (skaistumkopšanas salons) (pārreģistrācija)

8. „Lašupes” 611, Ogresgala pag. - dārza māja un saimniecības ēka

9. „Lašupes” 758, Ogresgala pag. - dārza māja un saimniecības ēka

10. Margrietiņu iela 17, Ogre – dārza māja (pārreģistrācija)

11. Nogāzes iela 2B, Ogre – divsekciju dzīvojamās ēkas renovācija 2., 3.kārta (pārreģistrācija)

12. „Urdziņa” 49, Ogresgala pag. – dārza māja