Jaunais gads, 2020. Jaunais gads, 2020. (koki) Jaunais gads, 2020.

Informācija par būvvaldē izskatītajiem iesniegumiem

Drukāt Pievienot komentāru
Ieteikt Twitter Ieteikt Facebook Ieteikt Draugiem

18.05.2009 10:36

Laika periodā no 18.04.2009. līdz 18.05.2009.


1.Izskatīti būvniecības iesniegumi


1.1. Brīvības iela 58, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.41/09-O dzīvojamās mājas rekonstrukcijas, saimniecības ēkas projekta izstrādāšanai,
1.2.
Daugavpils iela 28, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.42/09-O dzīvojamās ēkas rekonstrukcijas un saimniecības ēkas (siltumnīcas) projekta izstrādāšanai,
1.3.
Zaļā iela 13, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.43/09-O dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai,
1.4.
D/s „Lašupes” 471, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.44/09-OG dārza mājas projekta izmaiņu un pirts projekta izstrādāšanai,
1.5.
D/s „Lašupes” 48, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.45/09-OG dārza mājas projekta izmaiņu un saimniecības ēkas projekta izstrādāšanai,
1.6.
  Upes prospekts 9A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – būvniecības iesniegums Nr.46/09-O dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai,
1.7.
Celtnieku iela 20, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.47/09-O degvielas uzpildes stacijas nojaukšanas projekta izstrādāšanai
1.8.
   Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.48/09-O tirdzniecības centra rekonstrukcijas projekta izmaiņu izstrādāšanai
1.9.
   D/s „Urdziņa” 99, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.49/09-OG saimniecības ēkas projekta izstrādāšanai
1.10.       
  „Saides”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.50/09-OG saimniecības ēkas (Nr.10) un siltumnīcas (Nr.11) nojaukšanas projekta izstrādāšanai
1.11.       
  Zilokalnu prospekts 12, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.52/09-O konteinera tipa katlu mājas projekta izstrādāšanai
1.12.       
 „Lašupes” 849, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.53/09-OG dārza mājas rekonstrukcijas projekta izstrādāšanai
1.13.       
  „Saides”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.51/09-OG dīķa izveidošanas projekta izstrādāšanai
1.14.       
Jaunogres pr. 32A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.54/09-O dzīvojamās mājas jaunbūves projekta izstrādāšanai
1.15.       
    „Origone”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.55/09-OG, elektroapgādes ierīkošanas projekta izstrādāšanai


2. Akceptēti būvprojekti  
1.     
Piekalnes iela 39, 41, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – zemes gabalu elektroapgādes tehniskais projekts
2.     
Vasarnīcu iela 2, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – dārza mājas projekta izmaiņas, saimniecības ēkas tehniskais projekts
3.     
Brīvības iela 101, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcijas tehniskais projekts
4.     
  Kalna prospekts 1A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – garāžas ēkas nojaukšanas tehniskais projekts
5.     
  Jaunogres prospekts 37, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamās mājas rekonstrukcijas tehniskais projekts
6.     
  „Spīduļi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamās mājas tehniskais projekts
7.     
 Vidzemes iela 5A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. –nojumes tehniskais projekts
8.     
  Druvas iela 2, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – elektronisko sakaru tīklu ierīkošanas tehniskais projekts
9.     
  Druvas iela 2, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – maizes ražotnes 20kV elektroapgādes tehniskais projekts
10. 
  Druvas iela 4B, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – elektroapgādes tehniskais projekts
11. 
  Dzīvokļa Mālkalnes prospektā 18-16, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj. vienkāršotā renovācija - apliecinājuma karte Nr.11/09
12. 
  Andreja iela 18A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – saimniecības ēkas rekonstrukcijas projekts
13. 
  Ābeļu iela  17, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – apbūves gabala elektroapgādes projekts
14. 
  Ielas elektroapgāde posmā no “Ābelītes” līdz mājām “Melnalkšņi”, d/s “Lašupes”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.
15. 
Tūju iela 13, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamā mājas jaunbūves projekts
16. 
  Dzīvokļa Tīnūžu ielā 13 –29, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj. vienkāršotā renovācija - apliecinājuma karte Nr.12/09  

 3. Pieņemti lēmumi

 1. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam “Bajāri”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.
 2. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Puķu iela 3, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.
 3. Lēmums Nr.17/09 par adreses noteikšanu – anulēta dzīvokļu numerācija no 1-5 un saglabāta vienstāvu dzīvojamai ēkai esošā adrese Kalna prospekts 12, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.
 4. Lēmums Nr.18/09 par adreses noteikšanu – piešķirta jauna adrese Vērdiņu iela 9,  Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.
 5. Lēmums Nr.19/09 par adreses noteikšanu – noteikta jauna adrese “Goldmaņi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj
 6. Par ēku uzmērījumu d/s “Lašupes” 4, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.
 7. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes gabalam Rīgas ielā 88, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj.
 8. Par dārza mājas un siltumnīcas Kreimeņu iela 26, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. projekta izmaiņām
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes gabalam Lazdu gatve 2, Ogre., Ogres nov., Ogres raj.
 10.  Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu nekustama īpašuma Draudzības iela 6, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. sastāvā esošai zemes vienībai
 11.   Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabalam Rūpnieku iela 2, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.
 12.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes gabalam Dārza iela 25, Ogre., Ogres nov., Ogres raj.
 13.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes gabalam “Lašupes” 880 un “Lašupes” 882, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.
 14.    Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes gabaliem Piekalnes iela 39 un Piekalnes iela 41, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.
4.      Pieņemti ekspluatācijā
 1. Mālkalnes prospekts 43, Ogre – Jaunogres vidusskolas teritorijas labiekārtojums,  1.kārta (rekonstrukcija) 
 2. Margrietiņu iela 17, Ogre – dārza māja
 3. Celtnieku iela 10, Ogre – dzīvojamā māja
 4. Akmeņu iela 41, Ogre – rūpnieciskās ražošanas ēkas (auto detaļu veikala un kravas automašīnu remonta darbnīcas) 1.kārta
 5. Rīgas iela 66, Ogre – dzīvojamās mājas gāzes apgāde (ārējais tīkls)
 6.  Kastaņu iela 4, Ogre – dzīvojamās ēkas gāzes apgāde (ārējais tīkls)
 7. Taurupes iela 8, Ogre – dzīvojamās mājas rekonstrukcija, pirts un šķūnis

5. Izsniegtas būvatļaujas
 1. „Lašupes” 49, Ogresgala pag. - dārza mājas rekonstrukcija
 2. Vīksnu iela 3, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)
 3. „Ranka” 190, Ogresgala pag. – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)
 4. Norupes iela 5B, Ogre – dzīvojamā māja un pirts (pārreģistrācija)
 5. „Lašupes’ 452, Ogresgala pag. – dārza māja (pārreģistrācija)
 6. „Lašupes” 601, Ogresgala pag. – dārza māja (pārreģistrācija)
 7. „Laudas’, Ogresgala pag. – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)
 8. „Neilandi”, Ogresgala pag. – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)
 9. „Lašupes” 30, Ogresgala pag. – dārza māja un saimniecības ēkas
 10. Krasta iela 11, Ogresgala pag. – dzīvojamās mājas rekonstrukcija  (pārreģistrācija)
 11. Draudzības iela 2, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)
 12. „Lašupes” 705, Ogresgala pag. – dārza māja (pārreģistrācija)
 13. („Liepas A”-3) „Arītes”, Ogresgala pag. – dzīvojamā māja  (pārreģistrācija)
 14. „Irbītes”, Ogresgala pag. – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)
 15. Vidus prospekts 6, Ogre – dzīvojamās mājas rekonstrukcija (pārreģistrācija)
 16. „Lašupes” 730, Ogresgala pag. – dārza māja
 17. Sporta iela (30m posms), Ogre – ielas renovācija
 18. Fabriciusa 6, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)
 19. „Lašupes” 917, Ogresgala pag. – dārza māja un saimniecības ēka (īslaicīgas lietošanas)
 20. „Lašupes” 545, Ogresgala pag. – dārza māja (pārreģistrācija)
 21. „Ogre” 81, Ogresgala pag. – dārza mājas (rekonstrukcija) un saimniecības ēka (pārreģistrācija)
 22. Jaunogres prospekts 46A, Ogresgala pag. – individuālā viendzīvokļa dzīvojamā māja (pārreģistrācija)
 23. Krasta iela 9, Ogresgala pag. – saimniecības ēkas rekonstrukcija 
 24.  Vālodzes iela 5, Ogre – dzīvojamās mājas gāzes apgāde
 25.   Jaunā gatve 25, Ogre – dzīvojamās mājas rekonstrukcija
 26. „Lašupes” 889, Ogresgala pag. – dārza māja, lapene (pārreģistrācija)
 27. Upes iela 10, Ogresgalā – dzīvojamā māja
 28. Brīvības iela 21; 23, Ogre – saimniecības ēkas nojaukšana
 29. Vasarnīcu iela 2, Ogre – dārza māja un saimniecības ēka
 30. Strautu iela 25, Ogre – dzīvojamās mājas pieslēgums pilsētas kanalizācijas tīkliem
 31. Ābeļu iela 17, Ogresgals – dzīvojamā māja (pārreģistrācija)
 32. Ogres iela 1, Ogresgals – vienģimenes dzīvojamā māja (pārreģistrācija)
 33.  J. Čakstes pr. 22B, Ogre – dzīvojamā mājas (pārreģistrācija)
   

 

 

 

Atpakaļ
Ogres novada pašvaldības domes sēdes darba kārtība 21.01.2021.

Tuvākie notikumi

Februāris
13
19
24
28
Marts
3
9
10
23
24
26
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?