Informācija par būvvaldē izskatītajiem iesniegumiem

Drukāt
Sākumlapa > Pašvaldība > Ogres novada būvvalde > Informācija par Ogres būvvaldē iesniegto dokumentāciju un pieņemtajiem lēmumiem būvniecības jomā > Arhīvs > 2009

Laika periodā no 13.06.2009. līdz 03.07.2009.

1. Izskatīti būvniecības iesniegumi

1.1. „Lašupes” 29, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.67/09-OG dārza mājas projekta izmaiņu izstrādāšanai,

1.2. „Ogre” 81, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.66/09-OG dārza mājas rekonstrukcijas projekta izmaiņu izstrādāšanai,

1.3.Vidzemes iela 5A, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. - būvniecības iesniegums Nr.68/09-O koģenerācijas stacijas tehniskā projekta izstrādāšanai,

1.4. J. Čakstes pr. 3, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – būves nojaukšanas iesniegums Nr.70/09-O, saimniecības ēkas nojaukšanas projekta izstrādāšanai,


2. Akceptēti būvprojekti

1. Rotas iela 3, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – saimniecības ēkas tehniskais projekts

2. „Šalkas”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamās mājas, saimniecības ēkas un dīķa tehniskais projekts. 1.kārta. Ainavu dīķis

3. „Lašupes” 849, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – dārza mājas rekonstrukcijas un saimniecības ēkas tehniskais projekts

4. „Urdziņa” 104, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – dārza mājas projekta izmaiņas

5. Dārza iela 25, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – automazgātavas un teritorijas lietus ūdens kanalizācijas rekonstrukcijas tehniskais projekts

6. Kalna aleja 2, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – 5 dzīvojamo dvīņu māju 0.4 kW elektroapgādes būvprojekts.

7. “Ķilupe 1”, “Ķilupe 2”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – atkritumu izgāztuves “Ķilupe” rekultivācijas projekta izmaiņas.

8. Lablaiku iela, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – Lablaiku iela ar inženierkomunikācijām – tehniskais projekts.

9. Poruka iela 7, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – Dzīvojamās mājas rekonstrukcijas projekts

10. Vidzemes iela 7, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – divu ģimeņu dzīvojamā mājas rekonstrukcija

11. “Zvejnieki-27”, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas jaunbūves projekts

12. Mārtiņa, Miķeļa, Pagasta iela Ogrē, Ogres nov., Ogres raj. – esošās 0.4kV EPL Z – 2001-5 renovācijas projekts

13. Liepu iela, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj. – gājēju ietve un veloceliņš Liepu iela, Ogresgals.

14. Ābolu iela 11, Ogre, Ogres nov., Ogres raj. – dzīvojamās mājas projekta izmaiņas


3. Izsniegtas būvatļaujas

1.„Stirnas”, Ogresgala pag. – dvīņu māja (pārreģistrēta)

2.Tūju iela 13, Ogre – dzīvojamā māja

3. Apiņu iela 10, Ogre – ūdensgūtnes ierīkošana „Zilajos kalnos” Ogres pilsētā

4. Strēlnieku prospekts, Riekstu iela, Andreja iela, Pārslas iela, Atpūtas iela, Ogre - 0.4kV tīkla Z-2025-1 rekonstrukcija

5. Piekalnes iela 38, Ogre – dzīvojamā māja (pārreģistrēta)

6. „Lašupes” 389, Ogresgala pag. – dārza (pārreģistrēta)

7. „Lašupes” 849, Ogresgala pag. – dārza māja rekonstrukcija, saimniecības ēka jaunbūve

8.“Šalkas”, Ogresgala pag., - ainavu dīķis, dzīvojamā māja, saimniecības ēka (1. kārta)

9.Krastmalas iela 34, Ciemupe, Ogresgala pag.- Vikingu ielas posms Ciemupē ar inženierkomunikācijām

10. „Lašupes” 312, Ogresgala pag. – dārza māja (pārreģistrēta)

11. Indrānu iela 14, Ogre – Ogres novada sociālās mājas renovācija (1. kārta)

12. Strautu iela 8, Ogre – dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas rekonstrukcija (pārreģistrēta)

13. Rotas iela 3, Ogre – saimniecības ēkas (pārreģistrēta)

14. “Urdziņa”104, Ogresgala pag., - dārza māja (pārreģistrēta)

15. Krasta iela 13, Ogre – dzīvojamā māja un saimniecības ēka (pārreģistrēta)

16. “Ievkalniņi”, Ogresgala pag., - dzīvojamā māja (pārreģistrēta)

17. Ābolu iela 11, Ogre – dzīvojamās mājas projekta izmaiņas (pārreģistrēta)

18. “Jaunmākoņi”, Ogresgala pag., - dzīvojamā māja (pārreģistrēta)4. Pieņemti lēmumi

1. Par atteikumu saskaņot skiču stadijā zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Vecavotiņi”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

2. Par atteikumu saskaņot skiču stadijā zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam Jaunrobežnieku iela 13, Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

3. Par zemes ierīcības projekta izstrādāšanu zemes gabalam Rīgas iela 82, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.

4. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu zemes gabaliem “Lašupes” 418 un “Lašupes” 420, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

5. Par atteikumu saskaņot skiču stadijā zemes ierīcības projektu nekustamam īpašumam “Žubītes”, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.5. Lēmumu par adreses noteikšanu izskatīšana

1. Lēmums Nr.23/09 par adreses noteikšanu – noteiktas jaunas adreses „Ranka” 80 un „Ranka” 90, Ogresgals, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

2. Lēmums Nr.24/09 par adreses noteikšanu – noteikta jauna adrese „Rūķīši” , Ciemupe, Ogresgala pag., Ogres nov., Ogres raj.

3. Lēmuma Nr. 25/09 par adrese noteikšanu -noteikta jauna adrese Celtnieku iela 49, Ogre, Ogres nov., Ogres raj.6. Apliecinājuma kartes vienkāršotai renovācijai/rekonstrukcijai izskatīšana

1. Dzīvokļa Turkalnes iela 1 – 4, Ogrē, Ogres nov., Ogres raj. vienkāršotā renovācija - apliecinājuma karte Nr.17/097. Pieņemti ekspluatācijā

1. Rīgas iela un Daugavpils iela, Ogre - Autoceļa A6, Rīga – Daugavpils – Krāslava - Krievijas robeža, rekonstrukcija km 33,50 – 39,20.

2. Rīgas iela 23, Ogre – tirdzniecības centra gāzes apgāde (ārējie tīkli)

3. “Pārupes”, Ogresgala pag. – dzīvojamās mājas 1. kārta

4. Vālodzes iela 5, Ogre – dzīvojamās mājas gāzes apgāde (ārējie tīkli)

5. “Urdziņa” 54, Ogresgala pag., dārza māja

6. Pārogres gatve 18, Ogre – dzīvojamā māja

7. Pureņu iela 74, Ogre- dārza māja