janvāris, baznīca janvāris, tilts

Būvvaldes publiskās un sabiedriskās apspriešanas

Paziņojums par publiskas apspriešanas uzsākšanu kūts pārbūvei nekustamajā īpašumā “Ekāni", Ogresgala pag., Ogres nov.

Būvniecības ieceres prezentācija kūts pārbūvei nekustamajā īpašumā "Ekāni", Ogresgala pag., Ogres nov.,  notiks 2018.gada 24.jūlijā, plkst.18.00, Ogres novada pašvaldībā, Lielajā zālē, 3.stāvā, Brīvības ielā 33, Ogrē.  Lasīt vairāk

12.07.2018 09:58

Pieņem lēmumu atteikt būvatļaujas izdošanu automazgātuves būvniecībai

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas "Ogres novada pašvaldība" Ogres novada būvvalde informē, ka apkopojot publiskās apspriešanas rezultātus un ņemot vērā  būvniecības normatīvo aktu prasības,  19.04.2018. tika pieņemts lēmums par atteikumu izdot būvatļauju pašapkalpošanās automazgātavas būvniecībai nekustamajā īpašumā Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov. Lasīt vairāk

21.04.2018 13:38

Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Automazgātavas būvniecība Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov.”

Ogres novada pašvaldības centrālās administrācijas “Ogres novada pašvaldība” Ogres novada būvvalde sagatavojusi  pārskatu pēc publiskas apspriešanas par automazgātavas būvniecību Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov., norises beigām. Lasīt vairāk

03.04.2018 13:40

Paziņojums par publiskās apspriešanas uzsākšanu automazgātavas jaunbūvei

Pamatojoties uz 2018.gada 7.februāra lēmumu Nr.BIS-BV-5.28-2018-184, par publiskās apspriešanas uzsākšanu automazgātavas jaunbūves būvniecībai Vidus prospektā 3, Ogrē, Ogres nov., Ogres novada būvvalde 2018.gada 9.februārī uzsāk publisko apspriešanu. Lasīt vairāk

07.02.2018 11:35

Paziņojums par būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai

Ogres būvvaldes sēdē 2015. gada 2. jūnijā ir pieņemts lēmums (protokols Nr.24, 3.12.§) nodot publiskai apspriešanai būvniecības ieceri Rietumu ielā 1, Ogrē. Lasīt vairāk

29.06.2015 13:48

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Ar Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes 2015.gada 10.marta sēdes lēmumu „Par Mālkalnes prospekta Ogrē, Ogres novadā (pārbūve)būvniecības ieceres nodošanu publiskai apspriešanai” (sēdes protokola Nr.12,8.§) nolemts nodot publiskai apspriešanai Mālkalnes prospekta Ogrē, Ogres novadā (pārbūve) būvniecības ieceri. Lasīt vairāk

10.03.2015 16:24

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka 2014.gada 18.decembrī ar domes lēmumu (protokols Nr.29, 86.§) publiskajai apspriešanai no 2015.gada 15.janvāra līdz 16.februārim nodota lokālplānojuma Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā starp Kalna prospektu, Rīgas ielu, Ziedu ielu un Ogres upi redakcija.  Lasīt vairāk

05.01.2015 17:23

Paziņojums par detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014. gada 18. decembra domes lēmumu publiskajai apspriešanai laika posmā no 2015. gada 6. janvāra līdz 2. februārim tiek nodots detālplānojuma projekts nekustamajā īpašumā “Ticības”, kadastra apzīmējums 7480-005-0372, Ciemupē, Ogresgala pagastā, Ogres novadā.   Lasīt vairāk

05.01.2015 08:14

Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar nekustamo īpašumu Rīgas ielā 5, Rīgas ielā 5A, Rīgas ielā 7, Rīgas ielā 7A un Kalna prospektā 2A Ogres pilsētā īpašnieku pasūtījumu tiek izstrādāts lokālplānojums minētajās zemes vienībās. Lasīt vairāk

15.12.2014 13:10

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Publiskajai apspriešanai nodota veterinārās ambulances būvniecības iecere. Lasīt vairāk

25.11.2014 08:00

Paziņojums par detālplānojumu publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 13. novembra domes lēmumu (protokols Nr.26, 4.§) publiskajai apspriešanai laika posmā no š.g. 24.novembra līdz 22.decembrim ir nodots detālplānojuma projekts nekustamajā īpašumā „Tālrīti” kad.apz. 7480-005-0405, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, paredzot zemes vienības daļā ierīkot karjeru un izbūvēt piebraucamo ceļu līdz tam. Lasīt vairāk

14.11.2014 13:20

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 16.oktobra lēmumu (protokols Nr.23, 3.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībā „Galotnes”, Ciemupes ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz. 7480-005-0049. Lasīt vairāk

21.10.2014 14:20

Publiskajai apspriešanai ir nodota detālplānojuma redakcija nekustamajā īpašumā „Mazkārkliņi”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 10.jūlija domes lēmumu (protokols Nr.15, 3.§), publiskajai apspriešanai laika posmā no š.g. 18.jūlija līdz 22.augustam ir nodota detālplānojuma redakcija nekustamajā īpašumā „Mazkārkliņi”, Ogresgala ciemā, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz. 7480-004-0891, paredzot zemes vienības sadali savrupmāju apbūves vajadzībām un izstrādājot plānotās savrupmājas skiču projektu. Lasīt vairāk

18.07.2014 10:50

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014. gada 17. aprīļa lēmumu (protokols Nr. 9, 13. §) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajam īpašumam „Kucēni”Ogres novada Suntažu pagastā, zemes vienības kadastra apzīmējums 7488 003 0285. Lasīt vairāk

09.05.2014 08:34

Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 20.februāra domes lēmumu (protokols Nr.4, 1.§,) publiskajai apspriešanai laika posmā no š.g. 3.marta līdz 7.aprīlim nodota lokālplānojuma redakcija Ogresgala ciema daļā, bijušās dārzkopības sabiedrības „Ogre” teritorijā. Lasīt vairāk

03.03.2014 08:30

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2014.gada 20.februāra lēmumu (protokols Nr.4, 2.§) ir uzsākta detālplānojuma grozījumu izstrāde zemes vienībā „Ticības”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz. 7480-005-0372. Lasīt vairāk

24.02.2014 14:20

Paziņojums par būvniecības ieceres publisko apspriešanu

Ar Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes 2013.gada 17.decembra sēdes lēmumu “Par Parka ielas Ogrē, Ogres novadā (rekonstrukcija)būvniecības ieceres nodošanu publiskajai apspriešanai” (sēdes protokola Nr.52, 9.§) nolemts nodot publiskai apspriešanai Parka ielas Ogrē, Ogres novadā (rekonstrukcija) būvniecības ieceri. Lasīt vairāk

13.01.2014 10:42

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajā īpašumā „Tālrīti”

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2013.gada 24.oktobra domes lēmumu (protokols Nr.17, 46.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamajā īpašumā „Tālrīti”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz. 7480-005-0405. Lasīt vairāk

08.11.2013 14:45

Paziņojums par detālplānojuma publisko apspriešanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2013.gada 29.augusta domes lēmumu (protokols Nr.14, 52.§,) publiskajai apspriešanai laika posmā no šī gada 16.septembra līdz 14.oktobrim ir nodota detālplānojuma redakcija nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7401-001-0449, Ogres pilsētā. Lasīt vairāk

16.09.2013 14:49

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka ar 2013.gada 21.marta lēmumu (protokols Nr.3, 12.§) ir uzsākta detālplānojuma izstrāde zemes vienībā „Mazkārkliņi”, Ogresgala pagastā, Ogres novadā, kad. apz. apz. 7480-004-0891. Lasīt vairāk

02.04.2013 10:27

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar novada domes 2013.gada 21.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 2.§) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A, Ogrē, 2.zemes vienībā ar kad. apz. 7401-001-0449. Lasīt vairāk

21.02.2013 13:42

Paziņojums par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Ogres novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar novada domes 2013.gada 21.februāra lēmumu (protokols Nr.2, 2.§) tiek uzsākta detālplānojuma izstrāde nekustamā īpašuma Kalna prospektā 2A, Ogrē, 2.zemes vienībā ar kad. apz. 7401-001-0449. Lasīt vairāk

21.02.2013 13:42

Paziņojums par būvniecības publisko apspriešanu

Ar Ogres novada pašvaldības Ogres būvvaldes 2013. gada 22. janvāra sēdes lēmumu (sēdes protokola Nr.3, 3.§) no 2013. gada 29. janvāra līdz 2013. gada 28. februārim nolemts nodot publiskai apspriešanairažošanas ēkas (rekonstrukcija) Akmeņu ielā 66A, Ogrē, Ogres nov., būvniecības ieceres materiālus. Lasīt vairāk

29.01.2013 17:00
1 .. 2 ..

Tuvākie notikumi

Marts
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Notikumu kalendārs
Klientu apkalpošanas centrsPieteikšanās Ogres novada iedzīvotāja un skolēna kartes saņemšanaiKur vērsties par ielu un ceļu stāvokli?