Novada pagastu skolās ir sācies jaunais mācību gads

Drukāt
Sākumlapa > Pagasti > Ziņas, jaunumi

04.09.2020 09:19

1. septembrī Ogres novada pagastu pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs jaunais mācību gads sākās 755 skolēniem, kā arī 418 pirmsskolas vecuma bērniem.

Mācības ir uzsāktas klātienē. Lai mācības Covid-19 infekcijas dēļ netiktu pārtrauktas, uzsākot jauno mācību gadu, visās Ogres novada izglītības iestādēs ir izstrādāti noteikumi, kas nosaka kārtību, kādā tiek veikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
Pirms jaunā mācību gada sākuma pagastu skolās veikti lielāki un mazāki remontdarbi, lai uzlabotu skolas vidi un nodrošinātu bērniem patīkamāku uzturēšanos mācību iestādē.


MADLIENAS VIDUSSKOLĀ UZLABOTA MĀCĪBU VIDE
Madlienas vidusskolā 1. septembra svinīgais pasākums notika estrādē ”Ozolzīle”. Pasākumā piedalījās skolēni, pedagogi un skolēnu vecāki. Svētku uzrunas teica skolas direktors Edgars Viņķis, Madlienas pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Siliņš un Skolas padomes vadītāja Kristīne Kristjansone. Svinīgo pasākumu muzikāli papildināja grupas „Baritoni” dalībnieks Mārtiņš Strods.
Mācības uzsāka pavisam 206 skolēni, tai skaitā 1. klasē - 15 skolēni, 10.klasē - 19 skolēni.
Skolas kolektīvam pievienojās divi jauni pedagogi - Madlienas vidusskolas absolvents Ēriks Einārs Oto vadīs sporta nodarbības un pedagoga palīga darbu veiks Krista Mačuka.
Gatavojoties jaunajam mācību gadam, izglītības iestādē veikts sporta zāles jumta remonts, izbūvēta sporta zāles pamatu hidroizolācija, izremontēts sporta kompleksa 2. stāvs, lai varētu iekārtot trenažieru un aerobikas zāli. Nomainīts 1. stāva apgaismojums uz LED lampām, skolēnu drošības nodrošināšanai izgatavota un uzstādīta metāla marga pie skolas ārdurvīm un uzstādītas papildus novērošanas kameras skolas teritorijā. Papildināts skolas mācību līdzekļu (datori, dokumentu kameras) un inventāra krājums (skolēnu galdi un krēsli).
Madlienas VPII “Taurenītis” šogad apmeklēs 115 pirmsskolas vecuma bērni. Izglītības iestādē ir atjaunota kāpņu telpa, izremontēts gaitenis un nomainītas jaunas durvis. Visās pirmsskolas grupās nodrošināts internets pieslēgums, lai uzsāktu darbu e-klasē.
Jaunais mācību gads Madlienas vidusskolas Krapes filiālē atnācis ar lielām pārmaiņām – tur šogad darbosies gan pirmsskolas grupa, gan varēs apgūt zinības pamatizglītības 1. posma (1.–6. klase) programmā, kurā mācīsies vairāk nekā četrdesmit bērnu. Zinību diena šajā skolā patiešām bija īsta svētku dienu – tik kuplu cilvēku pulku skolas zāle 1. septembrī sen nebija piedzīvojusi. Pārmaiņas notikušas, pateicoties Ogres novada pašvaldības domes lēmumam par Krapes skolas telpu nodošanu Valmieras privātajai pamatskolai “Universum”, kas ar sociālā uzņēmuma SIA “Izglītības un attīstības centrs “Universum”” atbalstu ir izveidojusi šīs izglītības iestādes filiāli – alternatīvās izglītības iestādi Krapes skola Universum. (Sīkāk lasiet ŠEIT).
OGRESGALA PAMATSKOLA SĀK AR MOTO: IEVĒROSIM DROŠĪBU, SARGĀSIM SEVI UN CITUS – MĀCĪSIMIES KLĀTIENĒ!
Ogresgala pamatskolā mācības uzsāka 158 skolēni. 1. septembrī ar moto: “Ievērosim drošību, sargāsim sevi un citus – mācīsimies klātienē!” pie skolas notika svinīgais arī pasākums. Savukārt 1.klases vecāki ar skolotāju tikās skolas teritorijā – filozofu stūrī.
Izglītības iestādē visas klases ir nokomplektētas, mācību iestāde ir gatava uzņemt audzēkņus. Arī šogad skola, jau 14. gadu pēc kārtas, ir ieguvusi starptautisko Ekoskolas nosaukumu, izpildot visas prasības, lai šādu nosaukumu varētu iegūt.
Ogresgala VPII “Ābelīte” ir sakopta pirmsskolas izglītības iestādes teritorija,izveidotas jaunas puķu dobes, atjaunota pasākumu zāle, kā arī nokrāsotas sienas gaitenī. Mācību iestādi apmeklēs 110 bērni.
LIELAS PĀRMAIŅAS NOTIKUŠAS SUNTAŽU VIDUSSKOLĀ
Suntažu vidusskolas 227 skolēni un viņu vecāki 1. septembri sagaidīja skolas priekšā sveicot 18 pirmklasniekus, kurus pirmajā skolas dienā pavadīja 12.klases skolēni. Skolas vadība sveica skolēnus un vecākus ar jaunā mācību gada sākumu un iepazīstināja ar visiem skolas pedagogiem, kuriem ir pievienojušies Daniels Buko - sporta skolotājs, Ineta Donska - skolotāja palīgs un Inese Birža - mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja.
Pēc svinīgā pasākuma notika kopīgā vecāku sapulce, kas šoreiz organizēta estrādē. Vecāki tika iepazīstināti ar visiem mācību un organizatoriskajiem jaunumiem. Tad svinīgā satikšanās tehniskas dabas jautājumi izrunāti kopā ar Ogres Mūzikas un mākslas skolas direktoru Atvaru Lakstīgalu, jo Ogres Mūzikas un mākslas skolas filiāles darbojas Suntažos jau daudzus gadus.
Projekta “Veidojam vidi ap mums Ogres novadā” ietvaros pamatīgas pārvērtības piedzīvojis skolotājas Vitas Sūnas angļu valodas kabinets. Īstenots arī otrs projekts “Pils parka rozes”, kas priecē pašus un ciemiņus pie pils galvenās ieejas ar 120 dažādu šķirņu rozēm. Renovēts pils tornis, uzstādīti jauni logi un palodzes.

No jaunā mācību gada Suntažu vidusskolai pievienota Suntažu pamatskola – rehabilitācijas centrs, pārmaiņu ietvaros apvienota pirmsskola un visas četras grupas izvietotas Suntažu pamatskolas – rehabilitācijas centra telpās 2. un 3. stāvā, kas pielāgotas bērnu vajadzībām. Savukārt Suntažu vidusskolas Lauberes filiālē izremontētas tualete.
Šī gada augustā uz jaunām telpām pārgāja piecgadīgo un sešgadīgo skolēnu grupiņas. Tagad visa pirmsskola Suntažos atrodas vienā ēkā un kopā ar Lauberes filiāli pirmsskolas grupās mācības ar 1. septembri uzsāka 113 mazie bērni - Suntažos 75 bērni, bet Lauberes filiālē 38 pirmsskolas vecuma bērni.
SAKĀRTOTA APKĀRTĒJĀ VIDE TAURUPES PAMATSKOLĀ UN TĀS FILIĀLĒS
Zinību diena aizvadīta un jaunais mācību gads iesācies arī Taurupes pamatskolā, kurā mācīsies 32 skolēni un 10 pirmsskolas vecuma bērni. Skolēniem šajā 1. septembrī svētkus radīja skolas pedagogi un vecāki, sniedzot gan muzikālus priekšnesumus, gan aicinot padomāt par vērtībām.
Zinību dienā taurupiešus sveica arī Ogres pašvaldības novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis, Taurupes pagasta pārvaldes vadītājs Jānis Stafeckis un skolas direktore Lonija Pušmucāne. Skolas pedagogu kolektīvam šogad pievienojās Agnese Līcīte, kura paralēli darbam pirmsskolas grupiņā studēs Latvijas Universitātes Madonas filiālē. Garšīgu pārsteigumu, dāvinot saldējumu, visiem skolēniem sagādāja vietējais veikals “AIBE”.
Gatavojoties jaunajam mācību gadam, skolā izremontēta garderobe, kā arī pagrabā uzstādīts gaisa sausinātājs. Mācību vajadzībām iegādāts televizors, veikts kosmētiskais remonts virtuvē, uzstādītas 7 video novērošanas kameras un ierīkota papildus signalizācija skolas ēkai un skolas katlu mājai.
Taurupes pamatskolas Meņģeles filiālē šogad mācības uzsāka 19 skolēni un 14 pirmsskolas vecuma bērni. Skolā svinīgais pasākums notika pie skolas, kur tika sveikti divi pirmklasnieki. Sveicēju pulkam pievienojās Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Egils Helmanis un Meņģeles pagasta pārvaldes vadītāja Ieva Jermacāne.
Katrs skolēns un bērnudārznieks kopā ar vecākiem bija mājās sagatavojuši četrrindi, kuru nolasīja un šo ziņu ielika vecā koferī, kurš bija atbilstoši sagatavots Sudrabu Edžus 160.dzimšanas dienai. Skolotāji koferī ielika dažādus mācību priekšmetus. Pirms atskanēja zvans uz stundu bija balonu salūts.
Izglītības iestādē iekārtota jauna rotaļu istaba pirmsskolas vecuma bērniem. Vairākos kabinetos ieklāts lamināts, krāsotas grīdas.
Taurupes pamatskolas Mazozolu filiālē Zinību dienas svinīgais pasākums notika skolas pagalmā, kurā piedalījās pirmsskolas izglītības abu grupiņu bērni, skolēni, viņu vecāki vai likumīgie pārstāvji, skolas darbinieki un ciemiņi.
Tradicionāli šajā skolā Zinību dienu parasti organizē 9.klases skolnieki. Šoreiz tie bija pārtapuši par pasaku tēliem Pūku, Sivēnu un Pūci. Klases audzinātāja Daiga Zamarina, runājot dzejas rindas par rudeni, palīdzēja pagalmā ievest 1.klases skolniekus Emīliju Bārbali, Egiju Kampus, Emīliju Pētersoni, Normundu Skrastiņu un viņu klases audzinātāju Lieni Milleri.
Pasākumā uzmundrinošus vārdus teica Ogres novada pašvaldības vadītājs Egils Helmanis, Mazozolu pagasta pārvaldes vadītājs Dzintars Žvīgurs un filiāles vadītāja Vera Gruzniņa.
Šogad Taurupes pamatskolas Mazozolu filiāli apmeklēs 47 skolēni un 16 pirmsskolas izglītības bērni.
Pēc svinīgā pasākuma turpat brīvā dabā tikās klašu audzinātāji ar saviem skolniekiem, bet filiāles vadītāja ar viņu vecākiem, lai iepazīstinātu ar kārtību, kā tiks organizēts skolas darbs klātienē.
Vasarā būtiski ir uzlabojusies skolas apkārtnes sakoptība 4 ha platībā - atjaunots basketbola laukums, uzstādīti jauni puķu podi, izveidotas puķu dobes, uzlabota vieta ap karoga mastiem – saliktas flīzes ar Latvijas rakstiem. Visās iekštelpās izlakotas grīdas, vairākās telpās pārkrāsotas sienas. Iespēju robežās veikts remonts tualetes telpās. Izveidotas foto sienas par skolas vēsturi, īstenotajiem projektiem un klasēm. Izremontētas divas pirmsskolas grupu telpas.
ĶEIPENES PAMATSKOLĀ ZINĪBU DIENU ORGANIZĒJA PAŠI SKOLĒNI
Ķeipenes pamatskolā Zinību dienas rīkošana tika uzticēta pašiem skolēniem, kuri iejutās Lotes izgudrotājciema tēlos. Šajā mācību gadā 1.klasē tika uzņemti 6 skolēni. Katra klase bija sagatavojusi īpašu izgudrotājciema cienīgu sveicienu jaunpienācējiem: tie bija gaisā pūsti burbuļi, dažādi domāšana uzdevumi, dziesmas un muzikāli sveicieni ar pašu radītiem mūzikas instrumentiem. Lote meklēja mēnessakmeni, lai iegūtu atbildes, kā dzīvot, kā būt. Ikviens skolotājs saņēma dāvanā mēnessakmeni, kas būtu kā sirdsapziņas barometrs turpmākajai dzīvei. Šogad skolas vecāku sapulce noritēja āra zaļajā klasē, kas tika īpaši iekārtota šim pasākumam, bet vēlāk to varēs izmantot skolotāji kopā ar skolēniem, apgūstot dažādus mācību priekšmetus svaigā gaisā.
Ķeipenes pamatskolā šajā mācību gadā pievienojas 2 jauni skolotāji: sporta skolotās Ēriks Einārs Oto un mājturības skolotājs – Jānis Sausnītis. Prieks, it īpaši skolēniem, ka darbā atgriezusies arī latviešu valodas un dabas mācības skolotāja Agita Zvaigzne.
Lai sagatavotos jaunajam mācību gadam, veikti ir daudz: izremontētas pagarinātās grupas telpas un krievu valodas kabinets. Iekārtots lasīšanas stūrītis un 1.stāva gaitenī pie sienas pieliktas gleznas, ko veidoja paši skolēni attālinātajās mācībās pagājušajā gadā. Pabeigts āra basketbola laukums un ar vietējo uzņēmēju atbalstu uzlikti jauni futbola vārti ar tīkliem.
Pirmsskolā izremontētas 2.stāva grupiņas telpas: labierīcības, koridori un virtuvītes. Iepirktas jaunas mēbeles, kas ir papildinātas ar dažādiem interesantiem izziņas materiāliem. Savukārt rotaļlaukumā ir izvietotas koka puzles, puķu kastes, uzstādīts āra galds un nomainīta daļa vecā žoga.
Kopā skolā mācības uzsāka 66 pamatskolas un 40 pirmsskolas audzēkņi.

Ķeipenes pamatskolas direktore Agnese Lepse ir priecīga un pateicīga, ka pagasta bērni te var mācīties, un novēl, lai visiem šis ir veiksmīgs un radošs mācību gads!